Beryl

Beryl (Be)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa4
Masa atomowa9.0121831
liczba masowa9
Grupa2
Okres2
Bloks
Protony4 p+
Neutrony5 n0
Elektrony4 e-
Animated Model atomu Bohra of Be (Beryl)

Właściwości

Promień atomowy
105 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
102 pm
Metallic Radius
89 pm
Promień jonowy
16 pm
Crystal Radius
30 pm
promień van der Waalsa
153 pm
gęstość
1,85 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
9,322699 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Be (Beryl)
ciepło parowania
309 kJ/mol
ciepło topnienia
12,21 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
324 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 2
Model atomu Bohra: Be (Beryl)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Be (Beryl)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2
Enhanced Model atomu Bohra of Be (Beryl)
Orbital Diagram of Be (Beryl)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
1.57
Electrophilicity
0,5110145863657444 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 741,15 K
Temperatura topnienia
1 560,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
5 205,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Slate Gray
appearancewhite-gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000113 1/K
molar heat capacity
16,443 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,825 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
25 MS/m
rezystywność
0,00000003999999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
0,026 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
130 GPa
moduł Kirchhoffa
132 GPa
moduł Younga
287 GPa
współczynnik Poissona
0,032
prędkość dźwięku
13 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy11
Radioactive Isotopes11

5Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
5,03987 ± 0,00215 Da
liczba masowa5
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

5Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

6Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
6,019726409 ± 0,000005848 Da
liczba masowa6
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

6Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

7Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
7,016928714 ± 0,000000076 Da
liczba masowa7
g-factor
czas połowicznego rozpadu
53,22 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

7Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

8Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
8,005305102 ± 0,000000037 Da
liczba masowa8
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
81,9 ± 3,7 as
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

8Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

9Be

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
9,012183062 ± 0,000000082 Da
liczba masowa9
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
data odkrycia1921
parzystość-

10Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
10,013534692 ± 0,000000086 Da
liczba masowa10
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,387 ± 0,012 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

10Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

11Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
11,02166108 ± 0,000000255 Da
liczba masowa11
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
13,76 ± 0,07 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

11Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)%

12Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
12,026922082 ± 0,000002048 Da
liczba masowa12
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,46 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

12Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
13,036134506 ± 0,000010929 Da
liczba masowa13
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,7 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość-

13Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

14Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
14,04289292 ± 0,00014197 Da
liczba masowa14
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,53 ± 0,27 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

14Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,053490215 ± 0,00017799 Da
liczba masowa15
g-factor
czas połowicznego rozpadu
790 ± 270 ys
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

15Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

16Be

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,061672036 ± 0,00017799 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
650 ± 130 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

16Be Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2.jpg
Electron shell de 004 Beryllium.svg

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Wöhler, A.A.Bussy
miejsce odkryciaGermany/France
data odkrycia1798
etymologiaGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
wymowabeh-RIL-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000056 mg/L
Abundance in Human Body
0,00000004 %
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088