Beryl

Beryl (Be)

czwarty pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa4
Masa atomowa9.0121831
liczba masowa9
Grupa2
Okres2
Bloks
proton4 p+
neutron5 n0
elektron4 e-
Animated Model atomu Bohra of Be (Beryl)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
105 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
102 pm
Metallic Radius
89 pm
Promień jonowy
16 pm
Crystal Radius
30 pm
promień van der Waalsa
153 pm
gęstość
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Beryl0102030405060708090100110120130140150160pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
9,322699 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Be (Beryl)
ciepło parowania
309 kJ/mol
ciepło topnienia
12,21 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
324 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 2
Model atomu Bohra: Be (Beryl)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Be (Beryl)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced Model atomu Bohra of Be (Beryl)
Orbital Diagram of Be (Beryl)
stopień utlenienia0, 1, 2
elektroujemność
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 741,15 K
Temperatura topnienia
1 560,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
5 205,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Slate Gray
appearancewhite-gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000113 1/K
molar heat capacity
16,443 J/(mol K)
Ciepło właściwe
1,825 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
25 MS/m
rezystywność
0,00000003999999999998 m Ω
nadprzewodnictwo
0,026 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
130 GPa
moduł Kirchhoffa
132 GPa
moduł Younga
287 GPa
współczynnik Poissona
0,032
prędkość dźwięku
13 000 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy11
Natural Isotopes1

5Be

liczba masowa5
liczba neutronów1
względna masa atomowa
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

6Be

liczba masowa6
liczba neutronów2
względna masa atomowa
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 0,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

7Be

liczba masowa7
liczba neutronów3
względna masa atomowa
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,22 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

8Be

liczba masowa8
liczba neutronów4
względna masa atomowa
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,9 ± 3,7 as
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

9Be

liczba masowa9
liczba neutronów5
względna masa atomowa
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
data odkrycia1921
parzystość-

10Be

liczba masowa10
liczba neutronów6
względna masa atomowa
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,387 ± 0,012 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

11Be

liczba masowa11
liczba neutronów7
względna masa atomowa
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,76 ± 0,07 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

liczba masowa12
liczba neutronów8
względna masa atomowa
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,46 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

liczba masowa13
liczba neutronów9
względna masa atomowa
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 ± 0,7 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)

14Be

liczba masowa14
liczba neutronów10
względna masa atomowa
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,53 ± 0,27 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

liczba masowa15
liczba neutronów11
względna masa atomowa
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
790 ± 270 ys
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)100%

16Be

liczba masowa16
liczba neutronów12
względna masa atomowa
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
650 ± 130 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Wöhler, A.A.Bussy
miejsce odkryciaGermany/France
data odkrycia1798
etymologiaGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
wymowabeh-RIL-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,8 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000056 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00000004 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000029 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088