Berýllium

Berýllium (Be)

chemický prvok s protónovým číslom 4
Protónové číslo4
Atómová hmotnosť9.0121831
Nukleónové číslo9
Skupina2
Perióda2
Orbitáls
protón4 p+
Neutrón5 n0
elektrón4 e-
Animated Bohrov model atómu of Be (Berýllium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
105 pm
Mólový objem
Covalent Radius
102 pm
Metallic Radius
89 pm
iónový polomer
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Van der Waalsov polomer
153 pm
density
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Berýllium0102030405060708090100110120130140150160pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9,322699 eV/particle
ionization energy of Be (Berýllium)
Merné skupenské teplo varu
309 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
12,21 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
324 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 2
Bohrov model atómu: Be (Berýllium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Be (Berýllium)
electron configuration[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced Bohrov model atómu of Be (Berýllium)
Orbital Diagram of Be (Berýllium)
Oxidačné číslo0, 1, 2
Elektronegativita
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 741,15 K
Teplota topenia
1 560,15 K
critical pressure
critical temperature
5 205,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Bridlicovo šedá
podobawhite-gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000113 1/K
Molárna tepelná kapacita
16,443 J/(mol K)
Tepelná kapacita
1,825 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
25 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000003999999999998 m Ω
supravodivosť
0,026 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
5,5 MPa
bulk modulus
130 GPa
shear modulus
132 GPa
Youngov modul
287 GPa
Poissonova konštanta
0,032
rýchlosť zvuku
13 000 m/s
classification
KategóriaKovy alkalických zemín, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy11
Natural Isotopes1

5Be

Nukleónové číslo5
neutrónové číslo1
Relatívna atómová hmotnosť
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

6Be

Nukleónové číslo6
neutrónové číslo2
Relatívna atómová hmotnosť
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 0,3 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

Nukleónové číslo7
neutrónové číslo3
Relatívna atómová hmotnosť
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,22 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

Nukleónové číslo8
neutrónové číslo4
Relatívna atómová hmotnosť
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,9 ± 3,7 as
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

Nukleónové číslo9
neutrónové číslo5
Relatívna atómová hmotnosť
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
dátum objavu1921
parity-

10Be

Nukleónové číslo10
neutrónové číslo6
Relatívna atómová hmotnosť
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,387 ± 0,012 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

Nukleónové číslo11
neutrónové číslo7
Relatívna atómová hmotnosť
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,76 ± 0,07 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

Nukleónové číslo12
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,46 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

Nukleónové číslo13
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 ± 0,7 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

14Be

Nukleónové číslo14
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,53 ± 0,27 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

Nukleónové číslo15
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
790 ± 270 ys
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

Nukleónové číslo16
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
650 ± 130 ys
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFredrich Wöhler, A.A.Bussy
miesto nálezuGermany/France
dátum objavu1798
etymológiaGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
pronunciationbeh-RIL-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
2,8 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000056 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00000004 %
natural abundance (Meteoroid)
0,0000029 %
natural abundance (Slnko)
0,00000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088