เบริลเลียม

เบริลเลียม (Be)

chemical element with symbol Be and atomic number 4
เลขอะตอม4
มวลอะตอม9.0121831
เลขมวล9
หมู่2
คาบ2
บล็อกs
โปรตอน4 p+
นิวตรอน5 n0
อิเล็กตรอน4 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Be (เบริลเลียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
105 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
153 pm
ความหนาแน่น
1.85 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เบริลเลียม0102030405060708090100110120130140150160pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.322699 eV/particle
ionization energy of Be (เบริลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
309 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 2
แบบจำลองของบอร์: Be (เบริลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Be (เบริลเลียม)
electron configuration[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Be (เบริลเลียม)
Orbital Diagram of Be (เบริลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.57
Electrophilicity Index
0.5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,741.15 K
จุดหลอมเหลว
1,560.15 K
critical pressure
critical temperature
5,205.15 K
triple point
appearance
สี
สีเทาเข้ม
appearancewhite-gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000113 1/K
molar heat capacity
16.443 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
25 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000003999999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.026 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000126 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000001136 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00002328
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
130 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
132 GPa
Young's modulus
287 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.032
อัตราเร็วของเสียง
13,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
37.74 ± 0.03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.0092
Neutron Mass Absorption
0.00003
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร11
Natural Isotopes1

5Be

เลขมวล5
เลขนิวตรอน1
น้ำหนักอะตอม
5.03987 ± 0.00215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

6Be

เลขมวล6
เลขนิวตรอน2
น้ำหนักอะตอม
6.019726409 ± 0.000005848 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.3 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

เลขมวล7
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
7.016928714 ± 0.000000076 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.22 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

เลขมวล8
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
8.005305102 ± 0.000000037 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.9 ± 3.7 as
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

เลขมวล9
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
9.012183062 ± 0.000000082 Da
g-factor
-0.78495333333333 ± 0.0000033333333333333
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0529 ± 0.0004
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

10Be

เลขมวล10
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
10.013534692 ± 0.000000086 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.387 ± 0.012 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

เลขมวล11
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
11.02166108 ± 0.000000255 Da
g-factor
-3.3632 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.76 ± 0.07 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

เลขมวล12
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
12.026922082 ± 0.000002048 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.46 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

เลขมวล13
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
13.036134506 ± 0.000010929 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.7 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
n (neutron emission)

14Be

เลขมวล14
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
14.04289292 ± 0.00014197 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.53 ± 0.27 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

เลขมวล15
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
15.053490215 ± 0.00017799 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
790 ± 270 ys
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

เลขมวล16
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
16.061672036 ± 0.00017799 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
650 ± 130 ys
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Wöhler, A.A.Bussy
สถานที่ค้นพบGermany/France
ถูกค้นพบเมื่อ1798
ศัพทมูลวิทยาGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
pronunciationbeh-RIL-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.8 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000056 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00000004 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000029 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088

alias

 • Be

การแปล

 • เยอรมันBeryllium
 • ฝรั่งเศสbéryllium
 • อังกฤษberyllium
 • อิตาลีberillio
 • รัสเซียбериллий
 • นอร์เวย์บุคมอลberyllium
 • โปแลนด์beryl
 • เอสเปรันโตberilio
 • สเปนberilio
 • ดัตช์beryllium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • ซอร์เบียตอนบนBerylium
 • คุชราตબેરિલિયમ
 • ฮิบรูבריליום
 • แอฟริกานส์berillium
 • อัมฮาราቤሪሊየም
 • อารากอนBerilio
 • อาหรับبيريليوم
 • อัสตูเรียสBeriliu
 • อาเซอร์ไบจานBerillium
 • เบลารุสБерылій
 • บัลแกเรียберилий
 • เบรตันBeriliom
 • บอสเนียberilij
 • คาตาลันberil·li
 • เชอโรกีᏇᎵᎵᎥᎻ
 • เคิร์ดตอนกลางبیریلیۆم
 • คอร์ซิกาBerilliu
 • เช็กberyllium
 • ชูวัชБерилли
 • เวลส์Beriliwm
 • เดนมาร์กberyllium
 • กรีกβηρύλλιο
 • เอสโตเนียberüllium
 • บาสก์berilio
 • เปอร์เซียبریلیم
 • ฟินแลนด์beryllium
 • ฟริเซียนเหนือBeryllium
 • ฟรูลีBerili
 • ฟริเซียนตะวันตกBeryllium
 • ไอริชbeirilliam
 • กาลิเซียberilio
 • มานซ์Beryllium
 • จีนแคะBeryllium
 • ฮาวายBeryllium
 • ฮินดีबेरिलियम
 • ฮินดีฟิจิBeryllium
 • โครเอเชียberilij
 • เฮติครีโอลBerilyòm
 • ฮังการีberillium
 • อาร์เมเนียբերիլիում
 • อินเตอร์ลิงกัวberyllium
 • อินโดนีเซียberilium
 • อีโดberilio
 • ไอซ์แลนด์beryllín
 • ญี่ปุ่นベリリウム
 • โลชบันjinmrberilo
 • จอร์เจียბერილიუმი
 • กันนาดาಬೆರಿಲಿಯಮ್
 • เกาหลี베릴륨
 • เคิร์ดBerîlyûm
 • โกมิБериллий
 • ละตินberyllium
 • ลักเซมเบิร์กBeryllium
 • ลิกูเรียBerillio
 • ลิงกาลาBelilu
 • ลิทัวเนียberilis
 • ลัตเวียberilijs
 • เมารีkonuuku
 • มาซิโดเนียБерилиум
 • มาลายาลัมബെറിലിയം
 • มราฐีबेरिलियम
 • มารีตะวันตกБериллий
 • มาเลย์Berilium
 • พม่าဘယ်ရီလီယမ်
 • nahIztactlāltepoztli
 • เยอรมันต่ำBeryllium
 • เนปาลबेरिलियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์beryllium
 • อ็อกซิตันBerilli
 • ปัญจาบਬੇਰਿਲੀਅਮ
 • ปาเปียเมนโตBeryllio
 • พีดมอนต์Berili
 • ลาฮ์นดาبیریلیم
 • โปรตุเกสberílio
 • เคชวาBerilyu
 • โรมาเนียberiliu
 • ซาคาБериллиум
 • เซอร์โบ-โครเอเชียBerilijum
 • สิงหลබෙරිලියම්
 • สโลวักberýlium
 • สโลวีเนียberilij
 • แอลเบเนียBeriliumi
 • เซอร์เบียберилијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Beryllium
 • สวีเดนberyllium
 • สวาฮีลีBerili
 • ทมิฬபெரிலியம்
 • เตลูกูబెరీలియం
 • ตากาล็อกBerilyo
 • ตุรกีberilyum
 • อุยกูร์بېرىللىي
 • ยูเครนберилій
 • อูรดูبلوصر
 • อุซเบกBerilliy
 • เวปส์Berillii
 • เวียดนามberili
 • วาเรย์Berilyo
 • คัลมืยค์Белүр
 • ยิดดิชבעריליום
 • โยรูบาBeryllium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Beryllium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)beryllium
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Beryllium
 • โปรตุเกส (บราซิล)berílio
 • กวางตุ้ง
 • เซบูBerilio
 • โอดิยาବେରିଲିୟମ
 • คาซัคБериллий
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บังกลาবেরিলিয়াম
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)бэрыль
 • จีนมินหนานBeryllium
 • ตาตาร์Бериллий
 • เนวาร์बेरिलियम
 • กีกูยูBeryllium
 • โซมาลีBeriiliyaam
 • อาโรมาเนียBeriliu
 • ซิซิลีbirilliu
 • คีร์กีซБериллий
 • cdo
 • ลิมเบิร์กBeryl
 • เกลิกสกอตBeirilium
 • ลอมบาร์ดBerilio
 • มอลตาberillju
 • สกอตส์beryllium
 • บาลีबेरिलियम
 • จีนกั้น
 • สันสกฤตबेरिलियम्
 • มองโกเลียберилли
 • แฟโรBeryllium
 • azbبریلیوم
 • โภชปุรีबेरिलियम
 • ทิเบตབེ་རི་ལིམ།
 • ซุนดาBérilium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาberilio
 • จีนอู๋
 • เขมรបេរីល្យូម
 • oloBerillium
 • kbpBɛrɩlɩyɔm
 • โชนาBeryllium
 • ชวาBèrilium
 • ทาจิกБериллий
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาBerìlliu
 • สันตาลีᱵᱮᱨᱤᱞᱤᱭᱚᱢ
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เอมีเลียBerìli
 • emlBerìli
 • อาหรับโมร็อกโกبيريليوم
 • อัสสัมবেৰিলিয়াম
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بيريليوم
 • พัชโตبيرېليوم
 • บิกอลBerilyo
 • lldBerilie
 • คอร์นิชBerylliom
 • มณีปุระꯕꯦꯔꯤꯂꯤꯌꯝ
 • บาหลีBérilium
 • วอลลูนBeriliom
 • ทาเชลีห์ทAbirilyum
 • blkဘယ်ရီလီယမ်
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)베릴리움
 • ซูลูIBehlezani
 • โอโรโมBiriiliyeemii