เบริลเลียม

เบริลเลียม (Be)

chemical element with symbol Be and atomic number 4
เลขอะตอม4
มวลอะตอม9.0121831
เลขมวล9
หมู่2
คาบ2
บล็อกs
โปรตอน4 p+
นิวตรอน5 n0
Electrons4 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Be (เบริลเลียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
105 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
153 pm
ความหนาแน่น
1.85 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
9.322699 eV/particle
ionization energy of Be (เบริลเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
309 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
12.21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 2
แบบจำลองของบอร์: Be (เบริลเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Be (เบริลเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Be (เบริลเลียม)
Orbital Diagram of Be (เบริลเลียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.57
Electrophilicity
0.5110145863657444 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,741.15 K
จุดหลอมเหลว
1,560.15 K
critical pressure
critical temperature
5,205.15 K
triple point
Visual
สี
สีเทาเข้ม
appearancewhite-gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000113 1/K
molar heat capacity
16.443 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
1.825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
25 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000003999999999998 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.026 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000126 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000001136 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00002328
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
130 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
132 GPa
Young's modulus
287 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.032
อัตราเร็วของเสียง
13,000 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
37.74 ± 0.03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.0092
Neutron Mass Absorption
0.00003
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร11
Radioactive Isotopes11

5Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
5.03987 ± 0.00215 Da
เลขมวล5
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

5Be Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

6Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
6.019726409 ± 0.000005848 Da
เลขมวล6
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5 ± 0.3 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

6Be Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
7.016928714 ± 0.000000076 Da
เลขมวล7
g-factor
ครึ่งชีวิต
53.22 ± 0.06 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

7Be Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
8.005305102 ± 0.000000037 Da
เลขมวล8
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
81.9 ± 3.7 as
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

8Be Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
9.012183062 ± 0.000000082 Da
เลขมวล9
g-factor
-0.78495333333333 ± 0.0000033333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0529 ± 0.0004
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity-

10Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
10.013534692 ± 0.000000086 Da
เลขมวล10
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.387 ± 0.012 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

10Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
11.02166108 ± 0.000000255 Da
เลขมวล11
g-factor
-3.3632 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
13.76 ± 0.07 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

11Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)%

12Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
12.026922082 ± 0.000002048 Da
เลขมวล12
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.46 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

12Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
13.036134506 ± 0.000010929 Da
เลขมวล13
g-factor
ครึ่งชีวิต
1 ± 0.7 zs
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

13Be Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

14Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
14.04289292 ± 0.00014197 Da
เลขมวล14
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.53 ± 0.27 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

14Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.053490215 ± 0.00017799 Da
เลขมวล15
g-factor
ครึ่งชีวิต
790 ± 270 ys
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

15Be Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.061672036 ± 0.00017799 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
650 ± 130 ys
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

16Be Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Wöhler, A.A.Bussy
สถานที่ค้นพบGermany/France
ถูกค้นพบเมื่อ1798
ศัพทมูลวิทยาGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
pronunciationbeh-RIL-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.8 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000056 mg/L
Abundance in Human Body
0.00000004 %
Abundance in Meteor
0.0000029 %
Abundance in Sun
0.00000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088