Berilyum

Berilyum (Be)

Kimyasal element
Atom numarası4
Atom ağırlığı9.0121831
Kütle numarası9
Grup2
Periyot2
Bloks
proton4 p+
nötron5 n0
elektron4 e-
Animated Bohr modeli of Be (Berilyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
105 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Van der Waals radius
153 pm
yoğunluk
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Berilyum0102030405060708090100110120130140150160pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
9,322699 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Be (Berilyum)
Buharlaşma ısısı
309 kJ/mol
enthalpy of fusion
12,21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 2
Bohr modeli: Be (Berilyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Be (Berilyum)
electron configuration[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced Bohr modeli of Be (Berilyum)
Orbital Diagram of Be (Berilyum)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2
Elektronegatiflik
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.741,15 K
Ergime noktası
1.560,15 K
critical pressure
critical temperature
5.205,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Salamura grisi
appearancewhite-gray metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000113 1/K
molar ısı kapasitesi
16,443 J/(mol K)
Isı kapasitesi
1,825 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
25 MS/m
Özdirenç
0,00000003999999999998 m Ω
Süperiletken
0,026 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,00002328
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
5,5 MPa
Bulk modülü
130 GPa
shear modulus
132 GPa
Young katsayısı
287 GPa
Poisson's ratio
0,032
Ses hızı
13.000 m/s
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Berilyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar11
Natural Isotopes1

5Be

Kütle numarası5
nötron numarası1
Bağıl atom kütlesi
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

6Be

Kütle numarası6
nötron numarası2
Bağıl atom kütlesi
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5 ± 0,3 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

Kütle numarası7
nötron numarası3
Bağıl atom kütlesi
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
53,22 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

Kütle numarası8
nötron numarası4
Bağıl atom kütlesi
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
81,9 ± 3,7 as
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1932
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

9Be

Kütle numarası9
nötron numarası5
Bağıl atom kütlesi
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
keşif veya buluş tarihi1921
Dönüşümçarpanı-

10Be

Kütle numarası10
nötron numarası6
Bağıl atom kütlesi
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,387 ± 0,012 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

11Be

Kütle numarası11
nötron numarası7
Bağıl atom kütlesi
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,76 ± 0,07 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

Kütle numarası12
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,46 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

Kütle numarası13
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1 ± 0,7 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
n (neutron emission)

14Be

Kütle numarası14
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,53 ± 0,27 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

Kütle numarası15
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
790 ± 270 ys
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
n (neutron emission)100%

16Be

Kütle numarası16
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
650 ± 130 ys
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2012
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

tarih

kâşifi ya da mucidiFredrich Wöhler, A.A.Bussy
keşif yeriGermany/France
keşif veya buluş tarihi1798
köken bilimiGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
telaffuzubeh-RIL-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
2,8 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0000056 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00000004 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0000029 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00000001 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088