Berili

Berili (Be)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 4
Số nguyên tử4
Nguyên tử khối9.0121831
số khối9
Nhóm2
Chu kỳ2
Phân lớps
Prô ton4 p+
Nơ tron5 n0
Electrons4 e-
Animated Mô hình Bohr of Be (Berili)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
105 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Bán kính van der Waals
153 pm
mật độ
1,85 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
9,322699 eV/particle
ionization energy of Be (Berili)
Nhiệt bay hơi
309 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
12,21 kJ/mol
standard enthalpy of formation
324 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 2
Mô hình Bohr: Be (Berili)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Be (Berili)
Cấu hình electron[He] 2s2
Enhanced Mô hình Bohr of Be (Berili)
Orbital Diagram of Be (Berili)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2
độ âm điện
1.57
Electrophilicity
0,5110145863657444 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.741,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.560,15 K
critical pressure
critical temperature
5.205,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Ánh kim xám
appearancewhite-gray metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000113 1/K
molar heat capacity
16,443 J/(mol K)
Nhiệt dung
1,825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
25 MS/m
điện trở suất
0,00000003999999999998 m Ω
Siêu dẫn
0,026 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
5,5 MPa
Mô đun khối
130 GPa
Modul ngang
132 GPa
mô đun Young
287 GPa
Hệ số Poisson
0,032
tốc độ âm thanh
13.000 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm thổ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
Số lượng tử1S0
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Berili

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền11
Radioactive Isotopes11

5Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
5,03987 ± 0,00215 Da
số khối5
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

5Be Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

6Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
6,019726409 ± 0,000005848 Da
số khối6
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5 ± 0,3 zs
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity+

6Be Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

7Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
7,016928714 ± 0,000000076 Da
số khối7
g-factor
chu kỳ bán rã
53,22 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

7Be Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

8Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
8,005305102 ± 0,000000037 Da
số khối8
g-factor
0
chu kỳ bán rã
81,9 ± 3,7 as
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1932
parity+

8Be Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

9Be

natural abundance
100
relative atomic mass
9,012183062 ± 0,000000082 Da
số khối9
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
ngày khám phá1921
parity-

10Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
10,013534692 ± 0,000000086 Da
số khối10
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,387 ± 0,012 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

10Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

11Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
11,02166108 ± 0,000000255 Da
số khối11
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
13,76 ± 0,07 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity+

11Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)%

12Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
12,026922082 ± 0,000002048 Da
số khối12
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,46 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

12Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
13,036134506 ± 0,000010929 Da
số khối13
g-factor
chu kỳ bán rã
1 ± 0,7 zs
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity-

13Be Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

14Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
14,04289292 ± 0,00014197 Da
số khối14
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,53 ± 0,27 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

14Be Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
15,053490215 ± 0,00017799 Da
số khối15
g-factor
chu kỳ bán rã
790 ± 270 ys
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity+

15Be Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)100%

16Be

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
16,061672036 ± 0,00017799 Da
số khối16
g-factor
0
chu kỳ bán rã
650 ± 130 ys
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2012
parity+

16Be Decay Modes
decay modeintensity
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2.jpg
Electron shell de 004 Beryllium.svg

lịch sử

được phát hiện bởiFredrich Wöhler, A.A.Bussy
nơi khám pháGermany/France
ngày khám phá1798
từ nguyên họcGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
cách phát âmbeh-RIL-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
2,8 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000056 mg/L
Abundance in Human Body
0,00000004 %
Abundance in Meteor
0,0000029 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088