Uhlík

Uhlík (C)

chemický prvek protonovým číslem 6 a symbolem C, základ všech organických sloučenin
Atomové číslo6
Atomová hmotnost12.011
Nukleonové číslo12
Skupina14
Perioda2
Blokp
proton6 p+
neutron6 n0
elektron6 e-
Animated Bohrův model atomu of C (Uhlík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
70 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
75 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
Van der Waalsův poloměr
170 pm
hustota
2,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Uhlík0102030405060708090100110120130140150160170pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
1,262119 eV/particle
Ionizační energie
11,260296 eV/particle
Ionizační energie of C (Uhlík)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
716,87 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 4
Bohrův model atomu: C (Uhlík)
Valenční elektron4
Lewis structure: C (Uhlík)
elektronová konfigurace[He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2
Enhanced Bohrův model atomu of C (Uhlík)
Orbital Diagram of C (Uhlík)
Oxidační číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
2.55
Electrophilicity Index
1,960493365843406 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 098,15 K
Teplota tání
4 762,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
4 762,15 K
10 300 kPa
vzhled
barva
Černá
vzhled
Index lomu
2,417
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
1,59 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000071 1/K
Molární tepelná kapacita
8,517 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,709 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
0,1 MS/m
rezistivita
0,00001 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000745 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,000014
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (DIA)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
0,5 MPa
stlačitelnost
33 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
18 350 m/s
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
11,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46,6 a₀
allotropeGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
Účinný průřez
0,0035
Neutron Mass Absorption
0,000015
kvantové číslo3P0
space group194 (P63/mmc)

Izotopy uhlíku

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1298.94%1298.94%131.06%131.06%

8C

Nukleonové číslo8
neutronové číslo2
relativní atomová hmotnost
8,037643039 ± 0,000019584 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,5 ± 1,4 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

9C

Nukleonové číslo9
neutronové číslo3
relativní atomová hmotnost
9,031037202 ± 0,000002293 Da
g-factor
0,9276 ± 0,00033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
126,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

Nukleonové číslo10
neutronové číslo4
relativní atomová hmotnost
10,016853217 ± 0,000000075 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,3011 ± 0,0015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

Nukleonové číslo11
neutronové číslo5
relativní atomová hmotnost
11,011432597 ± 0,000000064 Da
g-factor
-0,64266666666667 ± 0,00066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,3402 ± 0,0053 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0333 ± 0,0002
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

Nukleonové číslo12
neutronové číslo6
relativní atomová hmotnost
12 Da
g-factor
0
natural abundance
98,94 ± 0,06
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1919
Narušení P-symetrie+

13C

Nukleonové číslo13
neutronové číslo7
relativní atomová hmotnost
13,00335483534 ± 0,00000000025 Da
g-factor
1,404738 ± 0,000008
natural abundance
1,06 ± 0,06
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1929
Narušení P-symetrie-

14C

Nukleonové číslo14
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
14,00324198862 ± 0,00000000403 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,7 ± 0,03 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

15C

Nukleonové číslo15
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
15,010599256 ± 0,000000858 Da
g-factor
3,44 ± 0,018
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,449 ± 0,005 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

16C

Nukleonové číslo16
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
16,014701255 ± 0,00000384 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
750 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

Nukleonové číslo17
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
17,02257865 ± 0,000018641 Da
g-factor
0,50533333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
193 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)

18C

Nukleonové číslo18
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
18,02675193 ± 0,000032206 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
92 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)

19C

Nukleonové číslo19
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
19,034797594 ± 0,000105625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46,2 ± 2,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

Nukleonové číslo20
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
20,040261732 ± 0,000247585 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

Nukleonové číslo21
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
21,049 ± 0,00064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)

22C

Nukleonové číslo22
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
22,05755399 ± 0,000248515 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,2 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

Nukleonové číslo23
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
23,06889 ± 0,00107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
n (neutron emission)
Coal anthracite
Electron shell 006 Carbon

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieLatin: carbo, (charcoal).
výslovnostKAR-ben (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
200 mg/kg
natural abundance (oceán)
28 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
23 %
natural abundance (meteoroid)
1,5 %
natural abundance (Slunce)
0,3 %
Hojnost ve vesmíru
0,5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834