Угљеник

Угљеник (C)

хемијски елемент са атомским бројем 6
Атомски број6
Атомска маса12.011
Масени број12
Група14
Периода2
Блокp
протон6 p+
неутрон6 n0
електрон6 e-
Animated Боров модел атома of C (Угљеник)

Физичко Својство

Атомски Радијус
70 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
75 pm
Metallic Radius
ionic radius
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
Ван дер Валсов радијус
170 pm
густина
2,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Угљеник0102030405060708090100110120130140150160170pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
1,262119 eV/particle
енергија јонизације
11,260296 eV/particle
енергија јонизације of C (Угљеник)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
716,87 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 4
Боров модел атома: C (Угљеник)
Валентни електрони4
Lewis structure: C (Угљеник)
електронска конфигурација[He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2
Enhanced Боров модел атома of C (Угљеник)
Orbital Diagram of C (Угљеник)
оксидациони број-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
2.55
Electrophilicity Index
1,960493365843406 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.098,15 K
Температура топљења
4.762,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
4.762,15 K
10.300 kPa
appearance
боја
Црно
appearance
индекс преламања
2,417
својство материјала
Топлотна проводљивост
1,59 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000071 1/K
molar heat capacity
8,517 J/(mol K)
Специфична топлота
0,709 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
0,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000745 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,000014
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (DIA)
lattice constant
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
0,5 MPa
модул стишљивости
33 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
18.350 m/s
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile

остало

Gas Basicity
polarizability
11,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46,6 a₀
allotropeGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
neutronski udarni presjek
0,0035
Neutron Mass Absorption
0,000015
квантни број3P0
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Carbon

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1298.94%1298.94%131.06%131.06%

8C

Масени број8
неутронски број2
атомска тежина
8,037643039 ± 0,000019584 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 1,4 zs
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

9C

Масени број9
неутронски број3
атомска тежина
9,031037202 ± 0,000002293 Da
g-factor
0,9276 ± 0,00033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
126,5 ± 0,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

Масени број10
неутронски број4
атомска тежина
10,016853217 ± 0,000000075 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,3011 ± 0,0015 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

Масени број11
неутронски број5
атомска тежина
11,011432597 ± 0,000000064 Da
g-factor
-0,64266666666667 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,3402 ± 0,0053 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0333 ± 0,0002
датум открића1934
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

Масени број12
неутронски број6
атомска тежина
12 Da
g-factor
0
присутност у природи
98,94 ± 0,06
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1919
parity+

13C

Масени број13
неутронски број7
атомска тежина
13,00335483534 ± 0,00000000025 Da
g-factor
1,404738 ± 0,000008
присутност у природи
1,06 ± 0,06
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1929
parity-

14C

Масени број14
неутронски број8
атомска тежина
14,00324198862 ± 0,00000000403 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,7 ± 0,03 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

15C

Масени број15
неутронски број9
атомска тежина
15,010599256 ± 0,000000858 Da
g-factor
3,44 ± 0,018
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,449 ± 0,005 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

16C

Масени број16
неутронски број10
атомска тежина
16,014701255 ± 0,00000384 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
750 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

Масени број17
неутронски број11
атомска тежина
17,02257865 ± 0,000018641 Da
g-factor
0,50533333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
193 ± 6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)

18C

Масени број18
неутронски број12
атомска тежина
18,02675193 ± 0,000032206 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
92 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)

19C

Масени број19
неутронски број13
атомска тежина
19,034797594 ± 0,000105625 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46,2 ± 2,3 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

Масени број20
неутронски број14
атомска тежина
20,040261732 ± 0,000247585 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

Масени број21
неутронски број15
атомска тежина
21,049 ± 0,00064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

22C

Масени број22
неутронски број16
атомска тежина
22,05755399 ± 0,000248515 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,2 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

Масени број23
неутронски број17
атомска тежина
23,06889 ± 0,00107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)
Coal anthracite
Electron shell 006 Carbon

историја

откриоKnown to the ancients
место открића
датум открића
етимологијаLatin: carbo, (charcoal).
изговорKAR-ben (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
200 mg/kg
присутност у природи (океан)
28 mg/L
присутност у природи (људско тело)
23 %
присутност у природи (метеороид)
1,5 %
присутност у природи (Сунце)
0,3 %
Заступљеност у Космосу
0,5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834