คาร์บอน

คาร์บอน (C)

chemical element with symbol C and atomic number 6; common element of all known life
เลขอะตอม6
มวลอะตอม12.011
เลขมวล12
หมู่14
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน6 p+
นิวตรอน6 n0
Electrons6 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of C (คาร์บอน)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
70 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
75 pm
Metallic Radius
ionic radius
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
170 pm
ความหนาแน่น
2.2 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.262119 eV/particle
ionization energy
11.260296 eV/particle
ionization energy of C (คาร์บอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
716.87 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 4
แบบจำลองของบอร์: C (คาร์บอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: C (คาร์บอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[He] 2s2 2p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of C (คาร์บอน)
Orbital Diagram of C (คาร์บอน)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.55
Electrophilicity
1.960493365843406 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,098.15 K
จุดหลอมเหลว
4,762.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
4,762.15 K
10,300 kPa
Visual
สี
สีดำ
appearance
ดรรชนีหักเห
2.417
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
1.59 W/(m K)
thermal expansion
0.0000071 1/K
molar heat capacity
8.517 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.709 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000745 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000014
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (DIA)
lattice constant
3.57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
0.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
33 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
18,350 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
11.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46.6 a₀
AllotropesGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
Neutron cross section
0.0035
Neutron Mass Absorption
0.000015
quantum number3P0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Carbon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Radioactive Isotopes12

8C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
8.037643039 ± 0.000019584 Da
เลขมวล8
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 1.4 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

8C Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

9C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
9.031037202 ± 0.000002293 Da
เลขมวล9
g-factor
0.9276 ± 0.00033333333333333
ครึ่งชีวิต
126.5 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

9C Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
10.016853217 ± 0.000000075 Da
เลขมวล10
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
19.3011 ± 0.0015 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

10C Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
11.011432597 ± 0.000000064 Da
เลขมวล11
g-factor
-0.64266666666667 ± 0.00066666666666667
ครึ่งชีวิต
20.3402 ± 0.0053 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0333 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

11C Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

natural abundance
98.94 ± 0.06
น้ำหนักอะตอม
12 Da
เลขมวล12
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

13C

natural abundance
1.06 ± 0.06
น้ำหนักอะตอม
13.00335483534 ± 0.00000000025 Da
เลขมวล13
g-factor
1.404738 ± 0.000008
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity-

14C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
14.00324198862 ± 0.00000000403 Da
เลขมวล14
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.03 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

14C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

15C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
15.010599256 ± 0.000000858 Da
เลขมวล15
g-factor
3.44 ± 0.018
ครึ่งชีวิต
2.449 ± 0.005 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

15C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

16C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
16.014701255 ± 0.00000384 Da
เลขมวล16
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
750 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

16C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
17.02257865 ± 0.000018641 Da
เลขมวล17
g-factor
0.50533333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
193 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

17C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)%

18C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
18.02675193 ± 0.000032206 Da
เลขมวล18
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
92 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

18C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)%

19C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
19.034797594 ± 0.000105625 Da
เลขมวล19
g-factor
ครึ่งชีวิต
46.2 ± 2.3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

19C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
20.040261732 ± 0.000247585 Da
เลขมวล20
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
16 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

20C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
21.049 ± 0.00064 Da
เลขมวล21
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

21C Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%

22C

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.05755399 ± 0.000248515 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

22C Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
23.06889 ± 0.00107 Da
เลขมวล23
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

23C Decay Modes
decay modeintensity
n (neutron emission)%
Coal anthracite.jpg
Electron shell 006 Carbon.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาLatin: carbo, (charcoal).
pronunciationKAR-ben (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
200 mg/kg
Abundance in Oceans
28 mg/L
Abundance in Human Body
23 %
Abundance in Meteor
1.5 %
Abundance in Sun
0.3 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834