คาร์บอน

คาร์บอน (C)

chemical element with symbol C and atomic number 6; common element of all known life
เลขอะตอม6
มวลอะตอม12.011
เลขมวล12
หมู่14
คาบ2
บล็อกp
โปรตอน6 p+
นิวตรอน6 n0
อิเล็กตรอน6 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of C (คาร์บอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
70 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
75 pm
Metallic Radius
ionic radius
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
170 pm
ความหนาแน่น
2.2 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: คาร์บอน0102030405060708090100110120130140150160170pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.262119 eV/particle
ionization energy
11.260296 eV/particle
ionization energy of C (คาร์บอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
716.87 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 4
แบบจำลองของบอร์: C (คาร์บอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: C (คาร์บอน)
electron configuration[He] 2s2 2p2
1s2 2s2 2p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of C (คาร์บอน)
Orbital Diagram of C (คาร์บอน)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.55
Electrophilicity Index
1.960493365843406 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,098.15 K
จุดหลอมเหลว
4,762.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
4,762.15 K
10,300 kPa
appearance
สี
สีดำ
appearance
ดรรชนีหักเห
2.417
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
1.59 W/(m K)
thermal expansion
0.0000071 1/K
molar heat capacity
8.517 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.709 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000745 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000014
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (DIA)
lattice constant
3.57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
0.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
33 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
18,350 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile

other

Gas Basicity
polarizability
11.3 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46.6 a₀
allotropeGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
Neutron cross section
0.0035
Neutron Mass Absorption
0.000015
quantum number3P0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Carbon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร14
Natural Isotopes2
Isotopic Composition1298.94%1298.94%131.06%131.06%

8C

เลขมวล8
เลขนิวตรอน2
น้ำหนักอะตอม
8.037643039 ± 0.000019584 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 1.4 zs
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)100%

9C

เลขมวล9
เลขนิวตรอน3
น้ำหนักอะตอม
9.031037202 ± 0.000002293 Da
g-factor
0.9276 ± 0.00033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
126.5 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

เลขมวล10
เลขนิวตรอน4
น้ำหนักอะตอม
10.016853217 ± 0.000000075 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.3011 ± 0.0015 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

เลขมวล11
เลขนิวตรอน5
น้ำหนักอะตอม
11.011432597 ± 0.000000064 Da
g-factor
-0.64266666666667 ± 0.00066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.3402 ± 0.0053 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.0333 ± 0.0002
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

เลขมวล12
เลขนิวตรอน6
น้ำหนักอะตอม
12 Da
g-factor
0
natural abundance
98.94 ± 0.06
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1919
parity+

13C

เลขมวล13
เลขนิวตรอน7
น้ำหนักอะตอม
13.00335483534 ± 0.00000000025 Da
g-factor
1.404738 ± 0.000008
natural abundance
1.06 ± 0.06
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1929
parity-

14C

เลขมวล14
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
14.00324198862 ± 0.00000000403 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.7 ± 0.03 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

15C

เลขมวล15
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
15.010599256 ± 0.000000858 Da
g-factor
3.44 ± 0.018
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.449 ± 0.005 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

16C

เลขมวล16
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
16.014701255 ± 0.00000384 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
750 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

เลขมวล17
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
17.02257865 ± 0.000018641 Da
g-factor
0.50533333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
193 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)

18C

เลขมวล18
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
18.02675193 ± 0.000032206 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
92 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)

19C

เลขมวล19
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
19.034797594 ± 0.000105625 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46.2 ± 2.3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

เลขมวล20
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
20.040261732 ± 0.000247585 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

เลขมวล21
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
21.049 ± 0.00064 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)

22C

เลขมวล22
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
22.05755399 ± 0.000248515 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.2 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

เลขมวล23
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
23.06889 ± 0.00107 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
n (neutron emission)
Coal anthracite
Electron shell 006 Carbon

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาLatin: carbo, (charcoal).
pronunciationKAR-ben (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
200 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
28 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
23 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
1.5 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.3 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834

alias

 • C

การแปล

 • อิตาลีcarbonio
 • ฝรั่งเศสcarbone
 • สเปนcarbono
 • นอร์เวย์บุคมอลkarbon
 • โปแลนด์węgiel
 • เยอรมันKohlenstoff
 • เอสเปรันโตkarbono
 • รัสเซียуглерод
 • ดัตช์koolstof
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อีโลโกkarbon
 • ฮังการีszén
 • แอฟริกานส์koolstof
 • อัมฮาราካርቦን
 • อารากอนCarbonio
 • อาหรับكربون
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كاربون
 • อัสตูเรียสCarbonu
 • อาเซอร์ไบจานKarbon
 • บัชคีร์Углерод
 • เบลารุสВуглярод
 • บัลแกเรียвъглерод
 • บังกลาকার্বন
 • เบรตันKarbon
 • บอสเนียugljik
 • คาตาลันcarboni
 • เซบูKarbon
 • เชอโรกีᎤᎦᏔ ᏅᏓᏳᏓᎴᏅ ᏬᏗᎨ
 • เคิร์ดตอนกลางکاربۆن
 • คอร์ซิกาCarboniu
 • เช็กuhlík
 • ชูวัชКăмрăк
 • เวลส์carbon
 • เดนมาร์กcarbon
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Kohlenstoff
 • กรีกΆνθρακας
 • อังกฤษ (แคนาดา)Carbon
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)carbon
 • เอสโตเนียsüsinik
 • บาสก์karbono
 • เปอร์เซียکربن
 • ฟินแลนด์hiili
 • ฟริเซียนเหนือKarboon
 • ฟรูลีCarboni
 • ฟริเซียนตะวันตกKoalstof
 • ไอริชcarbón
 • เกลิกสกอตGualan
 • กาลิเซียcarbono
 • คุชราตકાર્બન
 • มานซ์Carboan
 • จีนแคะThan
 • ฮาวายKalepona
 • ฮิบรูפחמן
 • ฮินดีฟิจิKoila
 • ฮินดีकार्बन
 • โครเอเชียUgljik
 • ซอร์เบียตอนบนWuhlik
 • เฮติครีโอลKabòn
 • อาร์เมเนียածխածին
 • อินเตอร์ลิงกัวcarbon
 • อินโดนีเซียkarbon
 • อีโดkarbo
 • ไอซ์แลนด์kolefni
 • ญี่ปุ่น炭素
 • โลชบันtabno
 • ชวาKarbon
 • จอร์เจียნახშირბადი
 • คาซัคКөміртегі
 • กันนาดาಇಂಗಾಲ
 • โคมิ-เปียร์เมียคШомувтыр
 • เกาหลี탄소
 • โคโลญKohlenstoff
 • เคิร์ดKarbon
 • โกมิШомчужысь
 • ละตินcarbonium
 • ลักเซมเบิร์กKuelestoff
 • ลิกูเรียCarbonio
 • ลิมเบิร์กKoolstof
 • ลอมบาร์ดCarboni
 • ลิงกาลาKaboni
 • ลิทัวเนียAnglis
 • ลัตเวียogleklis
 • map (BMS)Karbon
 • มอคชาСедель
 • มาลากาซีKarbônina
 • มารีШӱйдӱҥ
 • เมารีwaro
 • มาซิโดเนียјаглерод
 • มาลายาลัมകാർബൺ
 • มองโกเลียнүүрстөрөгч
 • มารีตะวันตกУглерод
 • มราฐีकार्बन
 • มาเลย์karbon
 • มอลตาkarbonju
 • เอียร์ซยาСедь
 • พม่าကာဗွန်
 • nahTecolli
 • เยอรมันต่ำKohlenstoff
 • เนปาลकार्बन
 • นอร์เวย์นีนอสก์karbon
 • โนเวียลkarbo
 • นาวาโฮKáábin
 • อ็อกซิตันcarbòni
 • ออสเซเตียÆвзалыгуыр
 • ปาเปียเมนโตkarbon
 • ปัญจาบਕਾਰਬਨ
 • ลาฮ์นดาکاربن
 • โปรตุเกสcarbono
 • โปรตุเกส (บราซิล)carbono
 • เคชวาK'illimsayaq
 • โรมาเนียcarbon
 • รูซินВуглець
 • ซาคาКарбон
 • ซิซิลีcarboniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียUgljenik
 • สิงหลකාබන්
 • สโลวักuhlík
 • สโลวีเนียogljik
 • แอลเบเนียKarboni
 • เซอร์เบียугљеник
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Koolestof
 • ซุนดาKarbon
 • สวีเดนkol
 • สวาฮีลีKaboni
 • ทมิฬகரிமம்
 • เตลูกูకార్బన్
 • ทาจิกКарбон
 • ตากาล็อกKarbon
 • ตุรกีkarbon
 • ตาตาร์күмер
 • อุยกูร์كاربون
 • ยูเครนвуглець
 • อูรดูفحم
 • อุซเบกUglerod
 • เวเนโต้Carbonio
 • เวปส์Hil'nik
 • เวียดนามcarbon
 • เฟลมิชตะวันตกCarbong
 • วาเรย์Carbono
 • วอลลูนCarbone
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Нүртөр
 • ยิดดิชקוילנשטאף
 • โยรูบาKárbọ̀nù
 • กวางตุ้ง
 • จีน
 • ฟิจิKaboni
 • ซอร์เบียตอนล่างwuglik
 • โอดิยาଅଙ୍ଗାରକ
 • กัวรานีTatapỹi
 • สกอตส์carbon
 • กีกูยูCarbon
 • แฟโรKolevni
 • พีดมอนต์Carbòni
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)
 • เยอรมันสวิสKohlenstoff
 • ซาโมจิเตียนOnglis
 • จีนมินหนานThoàⁿ-sò͘
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)вуглярод
 • เนวาร์कार्बोन
 • โซมาลีKaarboon
 • บูเรียตНүүрһэнтүрэгшэ
 • เลซเกียУглерод
 • cdoTáng
 • ซาร์เดญาCarbòniu
 • สันสกฤตकार्बन
 • คีร์กีซКөмүртек
 • จ้วงDanq
 • จีนกั้น
 • อาโรมาเนียCarbonu
 • ทิเบตསོཕ་རྗས།
 • โภชปุรีकार्बन
 • azbکربون
 • อัสสัมকাৰ্বন
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาKaaban
 • oloHiilisuadu
 • บาลีकार्बोन
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcarbono
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)күмер
 • คะห์โอซาI-carbon
 • โชนาCarbon
 • โวลาพึคKarbin
 • เขมรកាបូន
 • kbpKarɩbɔnɩ
 • กาไบลAkaṛbun
 • hywԱծխածին
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราCarbonu
 • gcrKarbonn
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อังกฤษcarbon
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ตูวาУглерод
 • อาหรับโมร็อกโกكربون
 • พัชโตکاربون
 • คอร์นิชkarbon
 • lldCarbonie
 • บิกอลKarbon
 • มณีปุระꯀꯥꯔꯕꯣꯟ
 • บาหลีKarbon
 • ซามิอีนารีčiđđâ
 • ตุรกีไครเมียkarbon
 • ซามิเหนือčitna
 • ซามิสคอลต์ill
 • ซูลูIkhaboni
 • มาเลย์ (อาหรับ)کربون
 • มีนังกาเบาKarbon
 • อินเตอร์ลิงกิวCarbon
 • สินธิڪاربن
 • blkကာဗွန်
 • skrکاربن
 • ไซลีเซียwōngel
 • โอโรโมKaarboonii