Kalifornium

Kalifornium (Cf)

chemický prvek s atomovým číslem 98
Atomové číslo98
Atomová hmotnost251
Nukleonové číslo237
Skupina
Perioda7
Blokf
proton98 p+
neutron139 n0
elektron98 e-
Animated Bohrův model atomu of Cf (Kalifornium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
168 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waalsův poloměr
245 pm
hustota
15,1 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Cf (Kalifornium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
196 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Bohrův model atomu: Cf (Kalifornium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Cf (Kalifornium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Cf (Kalifornium)
Orbital Diagram of Cf (Kalifornium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 173,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledsilvery
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
2 900
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo5I8
space group194 (P63/mmc)

Izotopy kalifornia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy20
Natural Isotopes0

237Cf

Nukleonové číslo237
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Nukleonové číslo238
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Nukleonové číslo239
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Nukleonové číslo240
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,3 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Nukleonové číslo241
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,35 ± 0,18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Nukleonové číslo242
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,49 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Nukleonové číslo243
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,8 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Nukleonové číslo244
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Nukleonové číslo245
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Nukleonové číslo246
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,7 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Nukleonové číslo247
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,11 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Nukleonové číslo248
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
333,5 ± 2,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Nukleonové číslo249
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
351 ± 2 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Nukleonové číslo250
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,08 ± 0,09 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Nukleonové číslo251
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
898 ± 44 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Nukleonové číslo252
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,645 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Nukleonové číslo253
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,81 ± 0,08 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Nukleonové číslo254
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60,5 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Nukleonové číslo255
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85 ± 18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Nukleonové číslo256
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,3 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1950
etymologieNamed after the state and University of California.
výslovnostkal-eh-FOR-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants