Καλιφορνιο

Καλιφορνιο (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Ατομικός Αριθμός98
Ατομικό βάρος251
Μαζικός αριθμός237
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο98 p+
νετρόνιο139 n0
ηλεκτρόνιο98 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cf (Καλιφορνιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waals radius
245 pm
πυκνότητα
15,1 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Cf (Καλιφορνιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
196 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cf (Καλιφορνιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cf (Καλιφορνιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cf (Καλιφορνιο)
Orbital Diagram of Cf (Καλιφορνιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.173,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηsilvery
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.900
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

237Cf

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,8 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,1 ± 1,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28 ± 2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40,3 ± 0,9 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,35 ± 0,18 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,49 ± 0,15 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,8 ± 0,3 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,5 ± 0,5 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45 ± 1,5 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,7 ± 0,5 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,11 ± 0,03 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
333,5 ± 2,8 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
351 ± 2 y
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
13,08 ± 0,09 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
898 ± 44 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,645 ± 0,008 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,81 ± 0,08 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60,5 ± 0,2 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85 ± 18 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,3 ± 1,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1950
ΕτυμολογίαNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants