Kalifornium

Kalifornium (Cf)

chemický prvok s protónovým číslom 98
Protónové číslo98
Atómová hmotnosť251
Nukleónové číslo237
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón98 p+
Neutrón139 n0
elektrón98 e-
Animated Bohrov model atómu of Cf (Kalifornium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
iónový polomer
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waalsov polomer
245 pm
density
15,1 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cf (Kalifornium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
196 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Bohrov model atómu: Cf (Kalifornium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Cf (Kalifornium)
electron configuration[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Cf (Kalifornium)
Orbital Diagram of Cf (Kalifornium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 173,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podobasilvery
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2 900
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo5I8
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy20
Natural Isotopes0

237Cf

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,8 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40,3 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,35 ± 0,18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,49 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,8 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 1,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,7 ± 0,5 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,11 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
333,5 ± 2,8 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
351 ± 2 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,08 ± 0,09 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
898 ± 44 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,645 ± 0,008 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,81 ± 0,08 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60,5 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85 ± 18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,3 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1950
etymológiaNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants