Kalifornij

Kalifornij (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Vrstno število98
Atomska teža251
Masno število237
Skupina
Perioda7
Blokf
proton98 p+
nevtron139 n0
elektron98 e-
Animated Bohrov model atoma of Cf (Kalifornij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
168 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waalsov polmer
245 pm
density
15,1 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Cf (Kalifornij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
196 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Bohrov model atoma: Cf (Kalifornij)
valence electron2
Lewis structure: Cf (Kalifornij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Cf (Kalifornij)
Orbital Diagram of Cf (Kalifornij)
Oksidacijsko stanje2, 3, 4, 5
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.173,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearancesilvery
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.900
Neutron Mass Absorption
Kvantno število5I8
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

237Cf

Masno število237
nevtronsko število139
relative atomic mass
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
0,8 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Masno število238
nevtronsko število140
relative atomic mass
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Masno število239
nevtronsko število141
relative atomic mass
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Masno število240
nevtronsko število142
relative atomic mass
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40,3 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Masno število241
nevtronsko število143
relative atomic mass
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,35 ± 0,18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Masno število242
nevtronsko število144
relative atomic mass
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,49 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Masno število243
nevtronsko število145
relative atomic mass
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,8 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Masno število244
nevtronsko število146
relative atomic mass
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,5 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Masno število245
nevtronsko število147
relative atomic mass
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
45 ± 1,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Masno število246
nevtronsko število148
relative atomic mass
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,7 ± 0,5 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Masno število247
nevtronsko število149
relative atomic mass
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,11 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Masno število248
nevtronsko število150
relative atomic mass
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
333,5 ± 2,8 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Masno število249
nevtronsko število151
relative atomic mass
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
351 ± 2 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Masno število250
nevtronsko število152
relative atomic mass
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,08 ± 0,09 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Masno število251
nevtronsko število153
relative atomic mass
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
898 ± 44 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Masno število252
nevtronsko število154
relative atomic mass
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,645 ± 0,008 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Masno število253
nevtronsko število155
relative atomic mass
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,81 ± 0,08 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Masno število254
nevtronsko število156
relative atomic mass
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
60,5 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Masno število255
nevtronsko število157
relative atomic mass
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
85 ± 18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Masno število256
nevtronsko število158
relative atomic mass
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,3 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
nahajališčeUnited States
datum odkritja1950
etimologijaNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants