Калифорнијум

Калифорнијум (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Атомски број98
Атомска маса251
Масени број237
Група
Периода7
Блокf
протон98 p+
неутрон139 n0
електрон98 e-
Animated Боров модел атома of Cf (Калифорнијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Ван дер Валсов радијус
245 pm
густина
15,1 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Cf (Калифорнијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
196 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Боров модел атома: Cf (Калифорнијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Cf (Калифорнијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Боров модел атома of Cf (Калифорнијум)
Orbital Diagram of Cf (Калифорнијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.173,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearancesilvery
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
2.900
Neutron Mass Absorption
квантни број5I8
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи20
Natural Isotopes0

237Cf

Масени број237
неутронски број139
атомска тежина
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,8 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Масени број238
неутронски број140
атомска тежина
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,1 ± 1,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Масени број239
неутронски број141
атомска тежина
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28 ± 2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Масени број240
неутронски број142
атомска тежина
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40,3 ± 0,9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Масени број241
неутронски број143
атомска тежина
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,35 ± 0,18 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Масени број242
неутронски број144
атомска тежина
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,49 ± 0,15 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Масени број243
неутронски број145
атомска тежина
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,8 ± 0,3 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Масени број244
неутронски број146
атомска тежина
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Масени број245
неутронски број147
атомска тежина
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 1,5 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Масени број246
неутронски број148
атомска тежина
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,7 ± 0,5 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Масени број247
неутронски број149
атомска тежина
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,11 ± 0,03 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Масени број248
неутронски број150
атомска тежина
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
333,5 ± 2,8 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Масени број249
неутронски број151
атомска тежина
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
351 ± 2 y
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Масени број250
неутронски број152
атомска тежина
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,08 ± 0,09 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Масени број251
неутронски број153
атомска тежина
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
898 ± 44 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Масени број252
неутронски број154
атомска тежина
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,645 ± 0,008 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Масени број253
неутронски број155
атомска тежина
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,81 ± 0,08 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Масени број254
неутронски број156
атомска тежина
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60,5 ± 0,2 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Масени број255
неутронски број157
атомска тежина
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85 ± 18 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Масени број256
неутронски број158
атомска тежина
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,3 ± 1,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

историја

откриоG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
место открићаUnited States
датум открића1950
етимологијаNamed after the state and University of California.
изговорkal-eh-FOR-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants