แคลิฟอร์เนียม

แคลิฟอร์เนียม (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
เลขอะตอม98
มวลอะตอม251
เลขมวล237
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน98 p+
นิวตรอน139 n0
Electrons98 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cf (แคลิฟอร์เนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
245 pm
ความหนาแน่น
15.1 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Cf (แคลิฟอร์เนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cf (แคลิฟอร์เนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f10 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
Orbital Diagram of Cf (แคลิฟอร์เนียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,173.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2,900
Neutron Mass Absorption
quantum number5I8
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Radioactive Isotopes20

237Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.062199272 ± 0.000104506 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
0.8 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

237Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

238Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.06149 ± 0.00032 Da
เลขมวล238
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

238Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.062482 ± 0.000129 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
28 ± 2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

239Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

240Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.062253447 ± 0.00001936 Da
เลขมวล240
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
40.3 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

240Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

241Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.06369 ± 0.00018 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.35 ± 0.18 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

241Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

242Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.063754544 ± 0.00001384 Da
เลขมวล242
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.49 ± 0.15 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

242Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.065475 ± 0.000194 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.8 ± 0.3 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

243Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.065999447 ± 0.000002809 Da
เลขมวล244
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

244Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.068046755 ± 0.000002606 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
45 ± 1.5 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

245Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.068803685 ± 0.000001625 Da
เลขมวล246
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
35.7 ± 0.5 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

246Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)%

247Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.070971348 ± 0.00001538 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.11 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

247Cf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.072182905 ± 0.000005497 Da
เลขมวล248
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
333.5 ± 2.8 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

248Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.074850428 ± 0.000001269 Da
เลขมวล249
g-factor
ครึ่งชีวิต
351 ± 2 y
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

249Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.076404494 ± 0.00000165 Da
เลขมวล250
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.08 ± 0.09 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

250Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.079587171 ± 0.000004187 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
898 ± 44 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

251Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

252Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.081626507 ± 0.000002531 Da
เลขมวล252
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.645 ± 0.008 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

252Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.085133723 ± 0.00000457 Da
เลขมวล253
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.81 ± 0.08 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

253Cf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.087323575 ± 0.000012304 Da
เลขมวล254
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
60.5 ± 0.2 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

254Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)%

255Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
255.091046 ± 0.000215 Da
เลขมวล255
g-factor
ครึ่งชีวิต
85 ± 18 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

255Cf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%

256Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
256.093442 ± 0.000338 Da
เลขมวล256
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.3 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

256Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
(double β decay)%
Californium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1950
ศัพทมูลวิทยาNamed after the state and University of California.
pronunciationkal-eh-FOR-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants