Kaliforniyum

Kaliforniyum (Cf)

Kaliforniya Üniversitesi'nde keşfedilmiş bir radyoaktif element
Atom numarası98
Atom ağırlığı251
Kütle numarası237
Grup
Periyot7
Blokf
proton98 p+
nötron139 n0
elektron98 e-
Animated Bohr modeli of Cf (Kaliforniyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Van der Waals radius
245 pm
yoğunluk
15,1 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Cf (Kaliforniyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Bohr modeli: Cf (Kaliforniyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Cf (Kaliforniyum)
electron configuration[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Bohr modeli of Cf (Kaliforniyum)
Orbital Diagram of Cf (Kaliforniyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.173,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearancesilvery
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen ()
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
2.900
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı5I8
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Kaliforniyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar20
Natural Isotopes0

237Cf

Kütle numarası237
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

Kütle numarası238
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

Kütle numarası239
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

Kütle numarası240
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40,3 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

Kütle numarası241
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,35 ± 0,18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

Kütle numarası242
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,49 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

Kütle numarası243
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,8 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

Kütle numarası244
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

Kütle numarası245
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

Kütle numarası246
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,7 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

Kütle numarası247
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,11 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

Kütle numarası248
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
333,5 ± 2,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

Kütle numarası249
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
351 ± 2 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

Kütle numarası250
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,08 ± 0,09 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

Kütle numarası251
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
898 ± 44 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

Kütle numarası252
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,645 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

Kütle numarası253
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,81 ± 0,08 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

Kütle numarası254
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60,5 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

Kütle numarası255
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85 ± 18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

Kütle numarası256
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,3 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1950
köken bilimiNamed after the state and University of California.
telaffuzukal-eh-FOR-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants