Califoni

Califoni (Cf)

chemical element with the atomic number of 98
Số nguyên tử98
Nguyên tử khối251
số khối237
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton98 p+
Nơ tron139 n0
Electrons98 e-
Animated Mô hình Bohr of Cf (Califoni)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
95 pm
Crystal Radius
109 pm
Bán kính van der Waals
245 pm
mật độ
15,1 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Cf (Califoni)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
196 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Mô hình Bohr: Cf (Califoni)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Cf (Califoni)
Cấu hình electron[Rn] 5f10 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Cf (Califoni)
Orbital Diagram of Cf (Califoni)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4, 5
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.173,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearancesilvery
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2.900
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử5I8
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Californi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền20
Radioactive Isotopes20

237Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,062199272 ± 0,000104506 Da
số khối237
g-factor
chu kỳ bán rã
0,8 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

237Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

238Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,06149 ± 0,00032 Da
số khối238
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,1 ± 1,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

238Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,062482 ± 0,000129 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
28 ± 2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

239Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

240Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,062253447 ± 0,00001936 Da
số khối240
g-factor
0
chu kỳ bán rã
40,3 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

240Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

241Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,06369 ± 0,00018 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
2,35 ± 0,18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

241Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

242Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,063754544 ± 0,00001384 Da
số khối242
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,49 ± 0,15 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

242Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,065475 ± 0,000194 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
10,8 ± 0,3 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

243Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,065999447 ± 0,000002809 Da
số khối244
g-factor
0
chu kỳ bán rã
19,5 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

244Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,068046755 ± 0,000002606 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
45 ± 1,5 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

245Cf Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,068803685 ± 0,000001625 Da
số khối246
g-factor
0
chu kỳ bán rã
35,7 ± 0,5 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

246Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)%

247Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,070971348 ± 0,00001538 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
3,11 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

247Cf Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,072182905 ± 0,000005497 Da
số khối248
g-factor
0
chu kỳ bán rã
333,5 ± 2,8 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

248Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,074850428 ± 0,000001269 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
351 ± 2 y
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

249Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,076404494 ± 0,00000165 Da
số khối250
g-factor
0
chu kỳ bán rã
13,08 ± 0,09 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

250Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,079587171 ± 0,000004187 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
898 ± 44 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

251Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

252Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,081626507 ± 0,000002531 Da
số khối252
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,645 ± 0,008 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

252Cf Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,085133723 ± 0,00000457 Da
số khối253
g-factor
chu kỳ bán rã
17,81 ± 0,08 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

253Cf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,087323575 ± 0,000012304 Da
số khối254
g-factor
0
chu kỳ bán rã
60,5 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

254Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)%

255Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,091046 ± 0,000215 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
85 ± 18 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

255Cf Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%

256Cf

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,093442 ± 0,000338 Da
số khối256
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12,3 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

256Cf Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
(double β decay)%
Californium.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1950
từ nguyên họcNamed after the state and University of California.
cách phát âmkal-eh-FOR-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants