Kobalt, Dasík†

Kobalt, Dasík† (Co)

chemický prvek s protonovým číslem 27
Atomové číslo27
Atomová hmotnost58.933194
Nukleonové číslo59
Skupina9
Perioda4
Blokd
proton27 p+
neutron32 n0
elektron27 e-
Animated Bohrův model atomu of Co (Kobalt, Dasík†)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
111 pm
Metallic Radius
116 pm
iontový poloměr
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsův poloměr
200 pm
hustota
8,86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kobalt, Dasík†020406080100120140160180200pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
742,7 kJ/mol
Elektronová afinita
0,66225646 eV/particle
Ionizační energie
7,88101 eV/particle
Ionizační energie of Co (Kobalt, Dasík†)
měrné skupenské teplo varu
389,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
15,48 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
426,7 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 15, 2
Bohrův model atomu: Co (Kobalt, Dasík†)
Valenční elektron2
Lewis structure: Co (Kobalt, Dasík†)
elektronová konfigurace[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Co (Kobalt, Dasík†)
Orbital Diagram of Co (Kobalt, Dasík†)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.88
Electrophilicity Index
1,2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 200,15 K
Teplota tání
1 768,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledhard lustrous gray metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,000013 1/K
Molární tepelná kapacita
24,81 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,421 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
17 MS/m
rezistivita
0,00000006000000000002 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
1 394 K
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
5 MPa
stlačitelnost
180 GPa
modul pružnosti ve smyku
75 GPa
modul pružnosti v tahu
209 GPa
Poissonova konstanta
0,31
rychlost zvuku
4 720 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
719,8 kJ/mol
Polarizovatelnost
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Účinný průřez
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
kvantové číslo4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy kobaltu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy31
Natural Isotopes1

47Co

Nukleonové číslo47
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
47,011401 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

48Co

Nukleonové číslo48
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
48,001857 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

49Co

Nukleonové číslo49
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
48,989501 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

50Co

Nukleonové číslo50
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
49,981117 ± 0,000135 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38,8 ± 0,2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

Nukleonové číslo51
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
50,970647 ± 0,000052 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
68,8 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

Nukleonové číslo52
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
51,963130224 ± 0,000005669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
111,7 ± 2,1 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

Nukleonové číslo53
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
52,954203278 ± 0,000001854 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
244,6 ± 2,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

Nukleonové číslo54
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
53,948459075 ± 0,00000038 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
193,27 ± 0,06 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

Nukleonové číslo55
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
54,941996416 ± 0,000000434 Da
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,53 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

Nukleonové číslo56
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
55,939838032 ± 0,00000051 Da
g-factor
0,9625 ± 0,0025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
77,236 ± 0,026 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

Nukleonové číslo57
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
56,936289819 ± 0,000000553 Da
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
271,811 ± 0,032 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

Nukleonové číslo58
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
57,935751292 ± 0,000001237 Da
g-factor
2,022 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,844 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

Nukleonové číslo59
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
58,933193524 ± 0,000000426 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
datum objevu1923
Narušení P-symetrie-

60Co

Nukleonové číslo60
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
59,933815536 ± 0,000000433 Da
g-factor
0,7598 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,2714 ± 0,0006 y
spin5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

61Co

Nukleonové číslo61
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
60,932476031 ± 0,000000901 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,649 ± 0,005 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

62Co

Nukleonové číslo62
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
61,934058198 ± 0,00001994 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,54 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

63Co

Nukleonové číslo63
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
62,93359963 ± 0,000019941 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,9 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

64Co

Nukleonové číslo64
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
63,935810176 ± 0,000021476 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
300 ± 30 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

65Co

Nukleonové číslo65
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
64,936462071 ± 0,000002235 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,16 ± 0,03 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

66Co

Nukleonové číslo66
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
65,939442943 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
194 ± 17 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

Nukleonové číslo67
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
66,940609625 ± 0,000006917 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
329 ± 28 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

Nukleonové číslo68
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
67,944559401 ± 0,000004142 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
200 ± 20 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

Nukleonové číslo69
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
68,945909 ± 0,000092 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
180 ± 20 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

Nukleonové číslo70
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
69,9500534 ± 0,0000118 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
508 ± 7 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

Nukleonové číslo71
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
70,952366923 ± 0,00049923 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

Nukleonové číslo72
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
71,956736 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,5 ± 0,3 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

Nukleonové číslo73
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
72,959238 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42 ± 0,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

Nukleonové číslo74
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
73,963993 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,3 ± 1,3 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

Nukleonové číslo75
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
74,967192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,5 ± 1,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

Nukleonové číslo76
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
75,972453 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23 ± 6 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

Nukleonové číslo77
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
76,976479 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2014
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

Nukleonové číslo78
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
77,983553 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceGeorge Brandt
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1739
etymologieGerman: kobold (goblin).
výslovnostKO-bolt (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00002 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,000002 %
natural abundance (meteoroid)
0,059 %
natural abundance (Slunce)
0,0004 %
Hojnost ve vesmíru
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236