Kobalt

Kobalt (Co)

27. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa27
Masa atomowa58.933194
liczba masowa59
Grupa9
Okres4
Blokd
proton27 p+
neutron32 n0
elektron27 e-
Animated Model atomu Bohra of Co (Kobalt)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
111 pm
Metallic Radius
116 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
200 pm
gęstość
8,86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kobalt020406080100120140160180200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
742,7 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
0,66225646 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,88101 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Co (Kobalt)
ciepło parowania
389,1 kJ/mol
ciepło topnienia
15,48 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
426,7 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 15, 2
Model atomu Bohra: Co (Kobalt)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Co (Kobalt)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Co (Kobalt)
Orbital Diagram of Co (Kobalt)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.88
Electrophilicity Index
1,2638504937543713 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 200,15 K
Temperatura topnienia
1 768,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancehard lustrous gray metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000013 1/K
molar heat capacity
24,81 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,421 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
17 MS/m
rezystywność
0,00000006000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
1 394 K
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
75 GPa
moduł Younga
209 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
4 720 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
719,8 kJ/mol
Polaryzowalność
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Przekrój czynny
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy31
Natural Isotopes1

47Co

liczba masowa47
liczba neutronów20
względna masa atomowa
47,011401 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

48Co

liczba masowa48
liczba neutronów21
względna masa atomowa
48,001857 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

49Co

liczba masowa49
liczba neutronów22
względna masa atomowa
48,989501 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

50Co

liczba masowa50
liczba neutronów23
względna masa atomowa
49,981117 ± 0,000135 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,8 ± 0,2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

liczba masowa51
liczba neutronów24
względna masa atomowa
50,970647 ± 0,000052 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68,8 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

liczba masowa52
liczba neutronów25
względna masa atomowa
51,963130224 ± 0,000005669 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
111,7 ± 2,1 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

liczba masowa53
liczba neutronów26
względna masa atomowa
52,954203278 ± 0,000001854 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
244,6 ± 2,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

liczba masowa54
liczba neutronów27
względna masa atomowa
53,948459075 ± 0,00000038 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
193,27 ± 0,06 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

liczba masowa55
liczba neutronów28
względna masa atomowa
54,941996416 ± 0,000000434 Da
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,53 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

liczba masowa56
liczba neutronów29
względna masa atomowa
55,939838032 ± 0,00000051 Da
g-factor
0,9625 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
77,236 ± 0,026 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

liczba masowa57
liczba neutronów30
względna masa atomowa
56,936289819 ± 0,000000553 Da
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
271,811 ± 0,032 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

58Co

liczba masowa58
liczba neutronów31
względna masa atomowa
57,935751292 ± 0,000001237 Da
g-factor
2,022 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70,844 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

liczba masowa59
liczba neutronów32
względna masa atomowa
58,933193524 ± 0,000000426 Da
g-factor
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
data odkrycia1923
parzystość-

60Co

liczba masowa60
liczba neutronów33
względna masa atomowa
59,933815536 ± 0,000000433 Da
g-factor
0,7598 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,2714 ± 0,0006 y
spin5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Co

liczba masowa61
liczba neutronów34
względna masa atomowa
60,932476031 ± 0,000000901 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,649 ± 0,005 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

62Co

liczba masowa62
liczba neutronów35
względna masa atomowa
61,934058198 ± 0,00001994 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,54 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

63Co

liczba masowa63
liczba neutronów36
względna masa atomowa
62,93359963 ± 0,000019941 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Co

liczba masowa64
liczba neutronów37
względna masa atomowa
63,935810176 ± 0,000021476 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
300 ± 30 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

65Co

liczba masowa65
liczba neutronów38
względna masa atomowa
64,936462071 ± 0,000002235 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,03 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

66Co

liczba masowa66
liczba neutronów39
względna masa atomowa
65,939442943 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
194 ± 17 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

liczba masowa67
liczba neutronów40
względna masa atomowa
66,940609625 ± 0,000006917 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
329 ± 28 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

liczba masowa68
liczba neutronów41
względna masa atomowa
67,944559401 ± 0,000004142 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
200 ± 20 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

liczba masowa69
liczba neutronów42
względna masa atomowa
68,945909 ± 0,000092 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
180 ± 20 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

liczba masowa70
liczba neutronów43
względna masa atomowa
69,9500534 ± 0,0000118 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
508 ± 7 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

liczba masowa71
liczba neutronów44
względna masa atomowa
70,952366923 ± 0,00049923 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

liczba masowa72
liczba neutronów45
względna masa atomowa
71,956736 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,5 ± 0,3 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

liczba masowa73
liczba neutronów46
względna masa atomowa
72,959238 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42 ± 0,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

liczba masowa74
liczba neutronów47
względna masa atomowa
73,963993 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,3 ± 1,3 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

liczba masowa75
liczba neutronów48
względna masa atomowa
74,967192 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,5 ± 1,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

liczba masowa76
liczba neutronów49
względna masa atomowa
75,972453 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23 ± 6 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

liczba masowa77
liczba neutronów50
względna masa atomowa
76,976479 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

liczba masowa78
liczba neutronów51
względna masa atomowa
77,983553 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaGeorge Brandt
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1739
etymologiaGerman: kobold (goblin).
wymowaKO-bolt (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000002 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,059 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236