Kobalt

Kobalt (Co)

27. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa27
Masa atomowa58.933194
liczba masowa59
Grupa9
Okres4
Blokd
Protony27 p+
Neutrony32 n0
Elektrony27 e-
Animated Model atomu Bohra of Co (Kobalt)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
111 pm
Metallic Radius
116 pm
Promień jonowy
58 pm
Crystal Radius
72 pm
promień van der Waalsa
200 pm
gęstość
8,86 g/cm³
energia
proton affinity
742,7 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
0,66225646 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,88101 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Co (Kobalt)
ciepło parowania
389,1 kJ/mol
ciepło topnienia
15,48 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
426,7 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 15, 2
Model atomu Bohra: Co (Kobalt)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d7 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Co (Kobalt)
Orbital Diagram of Co (Kobalt)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.88
Electrophilicity
1,2638504937543713 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 200,15 K
Temperatura topnienia
1 768,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancehard lustrous gray metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,000013 1/K
molar heat capacity
24,81 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,421 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
17 MS/m
rezystywność
0,00000006000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeferromagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
1 394 K
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
75 GPa
moduł Younga
209 GPa
współczynnik Poissona
0,31
prędkość dźwięku
4 720 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
719,8 kJ/mol
Dipole Polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
liczby kwantowe4F9/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy31
Radioactive Isotopes28

47Co

abundancja naturalna
względna masa atomowa
47,011401 ± 0,000644 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

47Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

48Co

abundancja naturalna
względna masa atomowa
48,001857 ± 0,000537 Da
liczba masowa48
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

48Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

49Co

abundancja naturalna
względna masa atomowa
48,989501 ± 0,000537 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

49Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

50Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,981117 ± 0,000135 Da
liczba masowa50
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38,8 ± 0,2 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

50Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)%

51Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,970647 ± 0,000052 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
68,8 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

51Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,963130224 ± 0,000005669 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
111,7 ± 2,1 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

52Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

53Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,954203278 ± 0,000001854 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
244,6 ± 2,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

53Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,948459075 ± 0,00000038 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
193,27 ± 0,06 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

54Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,941996416 ± 0,000000434 Da
liczba masowa55
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
czas połowicznego rozpadu
17,53 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

55Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,939838032 ± 0,00000051 Da
liczba masowa56
g-factor
0,9625 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
77,236 ± 0,026 d
spin4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
data odkrycia1941
parzystość+

56Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,936289819 ± 0,000000553 Da
liczba masowa57
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
czas połowicznego rozpadu
271,811 ± 0,032 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
data odkrycia1941
parzystość-

57Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

58Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,935751292 ± 0,000001237 Da
liczba masowa58
g-factor
2,022 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
70,844 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
data odkrycia1941
parzystość+

58Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
58,933193524 ± 0,000000426 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
data odkrycia1923
parzystość-

60Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,933815536 ± 0,000000433 Da
liczba masowa60
g-factor
0,7598 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
5,2714 ± 0,0006 y
spin5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
data odkrycia1941
parzystość+

60Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

61Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,932476031 ± 0,000000901 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,649 ± 0,005 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

61Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

62Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,934058198 ± 0,00001994 Da
liczba masowa62
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,54 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość

62Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

63Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,93359963 ± 0,000019941 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość-

63Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

64Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,935810176 ± 0,000021476 Da
liczba masowa64
g-factor
czas połowicznego rozpadu
300 ± 30 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

64Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

65Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
64,936462071 ± 0,000002235 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,03 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

65Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

66Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,939442943 ± 0,000015 Da
liczba masowa66
g-factor
czas połowicznego rozpadu
194 ± 17 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

66Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
66,940609625 ± 0,000006917 Da
liczba masowa67
g-factor
czas połowicznego rozpadu
329 ± 28 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

67Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
67,944559401 ± 0,000004142 Da
liczba masowa68
g-factor
czas połowicznego rozpadu
200 ± 20 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

68Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

69Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
68,945909 ± 0,000092 Da
liczba masowa69
g-factor
czas połowicznego rozpadu
180 ± 20 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

69Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

70Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
69,9500534 ± 0,0000118 Da
liczba masowa70
g-factor
czas połowicznego rozpadu
508 ± 7 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

70Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
70,952366923 ± 0,00049923 Da
liczba masowa71
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

71Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
71,956736 ± 0,000322 Da
liczba masowa72
g-factor
czas połowicznego rozpadu
51,5 ± 0,3 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

72Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)%

73Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,959238 ± 0,000322 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42 ± 0,8 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

73Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)%

74Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,963993 ± 0,000429 Da
liczba masowa74
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31,3 ± 1,3 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

74Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

75Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,967192 ± 0,000429 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
26,5 ± 1,2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

75Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)%

76Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,972453 ± 0,000537 Da
liczba masowa76
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23 ± 6 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

76Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

77Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,976479 ± 0,000644 Da
liczba masowa77
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2014
parzystość-

77Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
3n (3-neutron emission)%

78Co

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,983553 ± 0,000751 Da
liczba masowa78
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość

78Co Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaGeorge Brandt
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1739
etymologiaGerman: kobold (goblin).
wymowaKO-bolt (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,00002 mg/L
Abundance in Human Body
0,000002 %
Abundance in Meteor
0,059 %
Abundance in Sun
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236