Kobalt

Kobalt (Co)

chemický prvok s protónovým číslom 27
Protónové číslo27
Atómová hmotnosť58.933194
Nukleónové číslo59
Skupina9
Perióda4
Orbitáld
protón27 p+
Neutrón32 n0
elektrón27 e-
Animated Bohrov model atómu of Co (Kobalt)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
111 pm
Metallic Radius
116 pm
iónový polomer
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Van der Waalsov polomer
200 pm
density
8,86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kobalt020406080100120140160180200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
742,7 kJ/mol
electron affinity
0,66225646 eV/particle
ionization energy
7,88101 eV/particle
ionization energy of Co (Kobalt)
Merné skupenské teplo varu
389,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
15,48 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
426,7 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 15, 2
Bohrov model atómu: Co (Kobalt)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Co (Kobalt)
electron configuration[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Co (Kobalt)
Orbital Diagram of Co (Kobalt)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
1.88
Electrophilicity Index
1,2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 200,15 K
Teplota topenia
1 768,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobahard lustrous gray metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,000013 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,81 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,421 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
17 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000006000000000002 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeferromagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
1 394 K
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
5 MPa
bulk modulus
180 GPa
shear modulus
75 GPa
Youngov modul
209 GPa
Poissonova konštanta
0,31
rýchlosť zvuku
4 720 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
719,8 kJ/mol
polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Neutron cross section
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
Kvantové číslo4F9/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes1

47Co

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
47,011401 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

48Co

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
48,001857 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

49Co

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
48,989501 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

50Co

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
49,981117 ± 0,000135 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,8 ± 0,2 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
50,970647 ± 0,000052 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68,8 ± 1,9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
51,963130224 ± 0,000005669 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
111,7 ± 2,1 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
52,954203278 ± 0,000001854 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
244,6 ± 2,8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
53,948459075 ± 0,00000038 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
193,27 ± 0,06 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
54,941996416 ± 0,000000434 Da
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,53 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
55,939838032 ± 0,00000051 Da
g-factor
0,9625 ± 0,0025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
77,236 ± 0,026 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
56,936289819 ± 0,000000553 Da
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
271,811 ± 0,032 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
57,935751292 ± 0,000001237 Da
g-factor
2,022 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
70,844 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
58,933193524 ± 0,000000426 Da
g-factor
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
dátum objavu1923
parity-

60Co

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
59,933815536 ± 0,000000433 Da
g-factor
0,7598 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,2714 ± 0,0006 y
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
60,932476031 ± 0,000000901 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,649 ± 0,005 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
61,934058198 ± 0,00001994 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,54 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
62,93359963 ± 0,000019941 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,9 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
63,935810176 ± 0,000021476 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
300 ± 30 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
64,936462071 ± 0,000002235 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,16 ± 0,03 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
65,939442943 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
194 ± 17 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
66,940609625 ± 0,000006917 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
329 ± 28 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
67,944559401 ± 0,000004142 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
200 ± 20 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
68,945909 ± 0,000092 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
180 ± 20 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
69,9500534 ± 0,0000118 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
508 ± 7 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
70,952366923 ± 0,00049923 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
71,956736 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,5 ± 0,3 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
72,959238 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42 ± 0,8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
73,963993 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,3 ± 1,3 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
74,967192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,5 ± 1,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
75,972453 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23 ± 6 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
76,976479 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2014
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
77,983553 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaGeorge Brandt
miesto nálezuSweden
dátum objavu1739
etymológiaGerman: kobold (goblin).
pronunciationKO-bolt (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00002 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,000002 %
natural abundance (Meteoroid)
0,059 %
natural abundance (Slnko)
0,0004 %
Množstvo vo vesmíre
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236