Кобалт

Кобалт (Co)

елемент са атомским бројем 27
Атомски број27
Атомска маса58.933194
Масени број59
Група9
Периода4
Блокd
протон27 p+
неутрон32 n0
електрон27 e-
Animated Боров модел атома of Co (Кобалт)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Ван дер Валсов радијус
200 pm
густина
8,86 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Кобалт0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
742,7 kJ/mol
Афинитет према електрону
0,66225646 eV/particle
енергија јонизације
7,88101 eV/particle
енергија јонизације of Co (Кобалт)
Топлота испаравања
389,1 kJ/mol
топлота топљења
15,48 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
426,7 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 15, 2
Боров модел атома: Co (Кобалт)
Валентни електрони2
Lewis structure: Co (Кобалт)
електронска конфигурација[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced Боров модел атома of Co (Кобалт)
Orbital Diagram of Co (Кобалт)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
1.88
Electrophilicity Index
1,2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.200,15 K
Температура топљења
1.768,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancehard lustrous gray metal
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,000013 1/K
molar heat capacity
24,81 J/(mol K)
Специфична топлота
0,421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
17 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000006000000000002 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeferromagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1.394 K
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
5 MPa
модул стишљивости
180 GPa
shear modulus
75 GPa
Јангов модул
209 GPa
Пуасонов однос
0,31
брзина звука
4.720 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
719,8 kJ/mol
polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
квантни број4F9/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи31
Natural Isotopes1

47Co

Масени број47
неутронски број20
атомска тежина
47,011401 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

48Co

Масени број48
неутронски број21
атомска тежина
48,001857 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

49Co

Масени број49
неутронски број22
атомска тежина
48,989501 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

50Co

Масени број50
неутронски број23
атомска тежина
49,981117 ± 0,000135 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,8 ± 0,2 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

Масени број51
неутронски број24
атомска тежина
50,970647 ± 0,000052 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68,8 ± 1,9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

Масени број52
неутронски број25
атомска тежина
51,963130224 ± 0,000005669 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
111,7 ± 2,1 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

Масени број53
неутронски број26
атомска тежина
52,954203278 ± 0,000001854 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
244,6 ± 2,8 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

Масени број54
неутронски број27
атомска тежина
53,948459075 ± 0,00000038 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
193,27 ± 0,06 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

Масени број55
неутронски број28
атомска тежина
54,941996416 ± 0,000000434 Da
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,53 ± 0,03 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

Масени број56
неутронски број29
атомска тежина
55,939838032 ± 0,00000051 Da
g-factor
0,9625 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
77,236 ± 0,026 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

Масени број57
неутронски број30
атомска тежина
56,936289819 ± 0,000000553 Da
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
271,811 ± 0,032 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

58Co

Масени број58
неутронски број31
атомска тежина
57,935751292 ± 0,000001237 Da
g-factor
2,022 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
70,844 ± 0,02 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

Масени број59
неутронски број32
атомска тежина
58,933193524 ± 0,000000426 Da
g-factor
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
датум открића1923
parity-

60Co

Масени број60
неутронски број33
атомска тежина
59,933815536 ± 0,000000433 Da
g-factor
0,7598 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,2714 ± 0,0006 y
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

61Co

Масени број61
неутронски број34
атомска тежина
60,932476031 ± 0,000000901 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,649 ± 0,005 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

62Co

Масени број62
неутронски број35
атомска тежина
61,934058198 ± 0,00001994 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,54 ± 0,1 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

63Co

Масени број63
неутронски број36
атомска тежина
62,93359963 ± 0,000019941 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,9 ± 0,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

64Co

Масени број64
неутронски број37
атомска тежина
63,935810176 ± 0,000021476 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
300 ± 30 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

65Co

Масени број65
неутронски број38
атомска тежина
64,936462071 ± 0,000002235 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,16 ± 0,03 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

66Co

Масени број66
неутронски број39
атомска тежина
65,939442943 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
194 ± 17 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

Масени број67
неутронски број40
атомска тежина
66,940609625 ± 0,000006917 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
329 ± 28 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

Масени број68
неутронски број41
атомска тежина
67,944559401 ± 0,000004142 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
200 ± 20 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

Масени број69
неутронски број42
атомска тежина
68,945909 ± 0,000092 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
180 ± 20 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

Масени број70
неутронски број43
атомска тежина
69,9500534 ± 0,0000118 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
508 ± 7 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

Масени број71
неутронски број44
атомска тежина
70,952366923 ± 0,00049923 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

Масени број72
неутронски број45
атомска тежина
71,956736 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,5 ± 0,3 ms
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

Масени број73
неутронски број46
атомска тежина
72,959238 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42 ± 0,8 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

Масени број74
неутронски број47
атомска тежина
73,963993 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,3 ± 1,3 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

Масени број75
неутронски број48
атомска тежина
74,967192 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,5 ± 1,2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

Масени број76
неутронски број49
атомска тежина
75,972453 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23 ± 6 ms
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

Масени број77
неутронски број50
атомска тежина
76,976479 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2014
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

Масени број78
неутронски број51
атомска тежина
77,983553 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

историја

откриоGeorge Brandt
место открићаSweden
датум открића1739
етимологијаGerman: kobold (goblin).
изговорKO-bolt (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000002 %
присутност у природи (метеороид)
0,059 %
присутност у природи (Сунце)
0,0004 %
Заступљеност у Космосу
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236