โคบอลต์

โคบอลต์ (Co)

chemical element with symbol Co and atomic number 27
เลขอะตอม27
มวลอะตอม58.933194
เลขมวล59
หมู่9
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน27 p+
นิวตรอน32 n0
Electrons27 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Co (โคบอลต์)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
200 pm
ความหนาแน่น
8.86 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
742.7 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.66225646 eV/particle
ionization energy
7.88101 eV/particle
ionization energy of Co (โคบอลต์)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
389.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.48 kJ/mol
standard enthalpy of formation
426.7 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Co (โคบอลต์)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d7 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Co (โคบอลต์)
Orbital Diagram of Co (โคบอลต์)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.88
Electrophilicity
1.2638504937543713 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,200.15 K
จุดหลอมเหลว
1,768.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancehard lustrous gray metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000013 1/K
molar heat capacity
24.81 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
17 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000006000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1,394 K
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
75 GPa
Young's modulus
209 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
4,720 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
719.8 kJ/mol
Dipole Polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
Allotropes
Neutron cross section
37.2
Neutron Mass Absorption
0.021
quantum number4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Radioactive Isotopes28

47Co

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
47.011401 ± 0.000644 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

47Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

48Co

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
48.001857 ± 0.000537 Da
เลขมวล48
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

48Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

49Co

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
48.989501 ± 0.000537 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

49Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

50Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.981117 ± 0.000135 Da
เลขมวล50
g-factor
ครึ่งชีวิต
38.8 ± 0.2 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

50Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)%

51Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.970647 ± 0.000052 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
68.8 ± 1.9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

51Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.963130224 ± 0.000005669 Da
เลขมวล52
g-factor
ครึ่งชีวิต
111.7 ± 2.1 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

52Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

53Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.954203278 ± 0.000001854 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
244.6 ± 2.8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

53Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.948459075 ± 0.00000038 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
193.27 ± 0.06 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

54Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.941996416 ± 0.000000434 Da
เลขมวล55
g-factor
1.3777142857143 ± 0.00085714285714286
ครึ่งชีวิต
17.53 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

55Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.939838032 ± 0.00000051 Da
เลขมวล56
g-factor
0.9625 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
77.236 ± 0.026 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.25 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

56Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.936289819 ± 0.000000553 Da
เลขมวล57
g-factor
1.3485714285714 ± 0.0028571428571429
ครึ่งชีวิต
271.811 ± 0.032 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.54 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

57Co Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.935751292 ± 0.000001237 Da
เลขมวล58
g-factor
2.022 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
70.844 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

58Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
58.933193524 ± 0.000000426 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

60Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.933815536 ± 0.000000433 Da
เลขมวล60
g-factor
0.7598 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
5.2714 ± 0.0006 y
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

60Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.932476031 ± 0.000000901 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.649 ± 0.005 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

61Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.934058198 ± 0.00001994 Da
เลขมวล62
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.54 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity

62Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.93359963 ± 0.000019941 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

63Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.935810176 ± 0.000021476 Da
เลขมวล64
g-factor
ครึ่งชีวิต
300 ± 30 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

64Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
64.936462071 ± 0.000002235 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.03 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

65Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.939442943 ± 0.000015 Da
เลขมวล66
g-factor
ครึ่งชีวิต
194 ± 17 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

66Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
66.940609625 ± 0.000006917 Da
เลขมวล67
g-factor
ครึ่งชีวิต
329 ± 28 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

67Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
67.944559401 ± 0.000004142 Da
เลขมวล68
g-factor
ครึ่งชีวิต
200 ± 20 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

68Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

69Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
68.945909 ± 0.000092 Da
เลขมวล69
g-factor
ครึ่งชีวิต
180 ± 20 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

69Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

70Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
69.9500534 ± 0.0000118 Da
เลขมวล70
g-factor
ครึ่งชีวิต
508 ± 7 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

70Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
70.952366923 ± 0.00049923 Da
เลขมวล71
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

71Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
71.956736 ± 0.000322 Da
เลขมวล72
g-factor
ครึ่งชีวิต
51.5 ± 0.3 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

72Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)%

73Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.959238 ± 0.000322 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
42 ± 0.8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

73Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)%

74Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.963993 ± 0.000429 Da
เลขมวล74
g-factor
ครึ่งชีวิต
31.3 ± 1.3 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

74Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

75Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.967192 ± 0.000429 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.5 ± 1.2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

75Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)%

76Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.972453 ± 0.000537 Da
เลขมวล76
g-factor
ครึ่งชีวิต
23 ± 6 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

76Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

77Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.976479 ± 0.000644 Da
เลขมวล77
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

77Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
3n (3-neutron emission)%

78Co

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.983553 ± 0.000751 Da
เลขมวล78
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity

78Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์George Brandt
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1739
ศัพทมูลวิทยาGerman: kobold (goblin).
pronunciationKO-bolt (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00002 mg/L
Abundance in Human Body
0.000002 %
Abundance in Meteor
0.059 %
Abundance in Sun
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236