โคบอลต์

โคบอลต์ (Co)

chemical element with symbol Co and atomic number 27
เลขอะตอม27
มวลอะตอม58.933194
เลขมวล59
หมู่9
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน27 p+
นิวตรอน32 n0
อิเล็กตรอน27 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Co (โคบอลต์)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
200 pm
ความหนาแน่น
8.86 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โคบอลต์020406080100120140160180200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
742.7 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.66225646 eV/particle
ionization energy
7.88101 eV/particle
ionization energy of Co (โคบอลต์)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
389.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
15.48 kJ/mol
standard enthalpy of formation
426.7 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 15, 2
แบบจำลองของบอร์: Co (โคบอลต์)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Co (โคบอลต์)
electron configuration[Ar] 3d7 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Co (โคบอลต์)
Orbital Diagram of Co (โคบอลต์)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.88
Electrophilicity Index
1.2638504937543713 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,200.15 K
จุดหลอมเหลว
1,768.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancehard lustrous gray metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000013 1/K
molar heat capacity
24.81 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
17 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000006000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeferromagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
1,394 K
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
75 GPa
Young's modulus
209 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
4,720 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
719.8 kJ/mol
polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
allotrope
Neutron cross section
37.2
Neutron Mass Absorption
0.021
quantum number4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cobalt

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Natural Isotopes1

47Co

เลขมวล47
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
47.011401 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

48Co

เลขมวล48
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
48.001857 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

49Co

เลขมวล49
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
48.989501 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

50Co

เลขมวล50
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
49.981117 ± 0.000135 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.8 ± 0.2 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)

51Co

เลขมวล51
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
50.970647 ± 0.000052 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68.8 ± 1.9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

เลขมวล52
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
51.963130224 ± 0.000005669 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
111.7 ± 2.1 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

53Co

เลขมวล53
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
52.954203278 ± 0.000001854 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
244.6 ± 2.8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

เลขมวล54
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
53.948459075 ± 0.00000038 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
193.27 ± 0.06 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

เลขมวล55
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
54.941996416 ± 0.000000434 Da
g-factor
1.3777142857143 ± 0.00085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.53 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

เลขมวล56
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
55.939838032 ± 0.00000051 Da
g-factor
0.9625 ± 0.0025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
77.236 ± 0.026 d
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.25 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

เลขมวล57
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
56.936289819 ± 0.000000553 Da
g-factor
1.3485714285714 ± 0.0028571428571429
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
271.811 ± 0.032 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.54 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

เลขมวล58
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
57.935751292 ± 0.000001237 Da
g-factor
2.022 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.844 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

เลขมวล59
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
58.933193524 ± 0.000000426 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.42 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity-

60Co

เลขมวล60
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
59.933815536 ± 0.000000433 Da
g-factor
0.7598 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.2714 ± 0.0006 y
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

เลขมวล61
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
60.932476031 ± 0.000000901 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.649 ± 0.005 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

เลขมวล62
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
61.934058198 ± 0.00001994 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.54 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

เลขมวล63
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
62.93359963 ± 0.000019941 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

เลขมวล64
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
63.935810176 ± 0.000021476 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
300 ± 30 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

เลขมวล65
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
64.936462071 ± 0.000002235 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.03 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

เลขมวล66
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
65.939442943 ± 0.000015 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
194 ± 17 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

67Co

เลขมวล67
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
66.940609625 ± 0.000006917 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
329 ± 28 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

68Co

เลขมวล68
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
67.944559401 ± 0.000004142 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
200 ± 20 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

69Co

เลขมวล69
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
68.945909 ± 0.000092 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
180 ± 20 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

70Co

เลขมวล70
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
69.9500534 ± 0.0000118 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
508 ± 7 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

71Co

เลขมวล71
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
70.952366923 ± 0.00049923 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

เลขมวล72
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
71.956736 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.5 ± 0.3 ms
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)

73Co

เลขมวล73
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
72.959238 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42 ± 0.8 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)

74Co

เลขมวล74
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
73.963993 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.3 ± 1.3 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)

75Co

เลขมวล75
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
74.967192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.5 ± 1.2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)

76Co

เลขมวล76
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
75.972453 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23 ± 6 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

77Co

เลขมวล77
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
76.976479 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2014
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
3n (3-neutron emission)

78Co

เลขมวล78
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
77.983553 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์George Brandt
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1739
ศัพทมูลวิทยาGerman: kobold (goblin).
pronunciationKO-bolt (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.000002 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.059 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236

alias

 • Co

การแปล

 • อังกฤษcobalt
 • อิตาลีcobalto
 • นอร์เวย์บุคมอลkobolt
 • เยอรมันCobalt
 • ฝรั่งเศสcobalt
 • ดัตช์kobalt
 • สเปนcobalto
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์kobalt
 • อัมฮาราኮባልት
 • อารากอนCobol
 • อาหรับكوبالت
 • อัสตูเรียสCobaltu
 • อาเซอร์ไบจานKobalt
 • เบลารุสКобальт
 • บัลแกเรียкобалт
 • บังกลาকোবাল্ট
 • เบรตันKobalt
 • บอสเนียkobalt
 • คาตาลันcobalt
 • คอร์ซิกาCobaltu
 • เช็กkobalt
 • ชูวัชКобальт
 • เวลส์Cobalt
 • เดนมาร์กkobolt
 • ธิเวหิކޮބާލްޓް
 • กรีกκοβάλτιο
 • เอสเปรันโตkobalto
 • เอสโตเนียKoobalt
 • บาสก์kobalto
 • เปอร์เซียکبالت
 • ฟินแลนด์koboltti
 • ฟรูลีCobalt
 • ไอริชCóbalt
 • กาลิเซียCobalto
 • มานซ์Cobalt
 • จีนแคะcobalt
 • ฮิบรูקובלט
 • ฮินดีकोबाल्ट
 • ฮินดีฟิจิCobalt
 • โครเอเชียKobalt
 • ฮังการีkobalt
 • อาร์เมเนียկոբալտ
 • อินเตอร์ลิงกัวcobalt
 • อินโดนีเซียkobalt
 • อีโดkobalto
 • ไอซ์แลนด์kóbolt
 • ญี่ปุ่นコバルト
 • โลชบันridjinme
 • จอร์เจียკობალტი
 • คาซัคКобальт
 • กันนาดาಕೋಬಾಲ್ಟ್
 • เกาหลี코발트
 • เคิร์ดKobalt
 • โกมิКобальт
 • ละตินcobaltum
 • ลักเซมเบิร์กKobalt
 • ลิกูเรียCobalto
 • ลิทัวเนียKobaltas
 • ลัตเวียkobalts
 • มาซิโดเนียкобалт
 • มาลายาลัมകൊബാൾട്ട്
 • มราฐีकोबाल्ट
 • มารีตะวันตกКобальт
 • มาเลย์Kobalt
 • พม่าကိုဘော့
 • เยอรมันต่ำKobalt
 • นอร์เวย์นีนอสก์kobolt
 • นาวาโฮBéésh Łibáhí
 • อ็อกซิตันCobalt
 • ปัญจาบਕੋਬਾਲਟ
 • โปแลนด์kobalt
 • ลาฮ์นดาکوبالٹ
 • โปรตุเกสcobalto
 • เคชวาKubaltu
 • โรมาเนียcobalt
 • รัสเซียкобальт
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKobalt
 • สโลวักkobalt
 • สโลวีเนียkobalt
 • แอลเบเนียKobalti
 • เซอร์เบียкобалт
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Cobalt
 • สวีเดนkobolt
 • สวาฮีลีKobalti
 • ทมิฬகோபால்ட்
 • เตลูกูకోబాల్ట్
 • ทาจิกКобалт
 • ตากาล็อกKobalto
 • ตุรกีKobalt
 • อุยกูร์كوبالت
 • ยูเครนкобальт
 • อูรดูکوبالٹ
 • อุซเบกKobalt
 • เวปส์Kobal't
 • เวียดนามcoban
 • วาเรย์Cobalto
 • คัลมืยค์Кобалтион
 • ยิดดิชקאבאלט
 • โยรูบาCobalt
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)cobalt
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)cobalt
 • โปรตุเกส (บราซิล)cobalto
 • กวางตุ้ง
 • เซบูKobalto
 • เคิร์ดตอนกลางکۆبالت
 • ฟริเซียนเหนือKobalt
 • โอดิยาକୋବାଲ୍‌ଟ
 • คุชราตકોબાલ્ટ
 • ตาตาร์Кобальт
 • มองโกเลียкобальт
 • พีดมอนต์Cobalt
 • สกอตส์cobalt
 • เนวาร์कोबाल्ट
 • เอียร์ซยาКобальт
 • สิงหลකොබෝල්ට්
 • โซมาลีKobalti
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Кобальт
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียCobaltu
 • ซิซิลีcubbaltu
 • คีร์กีซКобальт
 • cdo
 • ลิมเบิร์กKobalt
 • เนปาลकोबल्ट
 • สันสกฤตकोबाल्ट
 • มอลตาkobalt
 • ลอมบาร์ดCobalto
 • เกลิกสกอตCòbalt
 • บาลีकोबाल्ट
 • จีนมินหนานCobalt
 • azbکوبالت
 • โภชปุรีकोबाल्ट
 • ทิเบตགོ་བྰལ་
 • ซุนดาKobalt
 • วอลลูนCobal
 • oloKobal’tu
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcobalto
 • จีนอู๋
 • ชวาKobalt
 • kbpKobalti
 • hywԿոբաղդ
 • ซาร์เดญาCobaltu
 • อาหรับโมร็อกโกكوبالت
 • บัชคีร์Кобальт
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كوبالت
 • พัชโตکوبالټ
 • บิกอลKobalto
 • คอร์นิชKobalt
 • โคตาวาJil
 • บาหลีKobalt
 • มาลากาซีKôbalta
 • สินธิڪوبالٽ
 • blkကိုဘော့
 • ซูลูUmConjambi