Coban

Coban (Co)

chemical element with symbol Co and atomic number 27
Số nguyên tử27
Nguyên tử khối58.933194
số khối59
Nhóm9
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton27 p+
Nơ tron32 n0
Electrons27 e-
Animated Mô hình Bohr of Co (Coban)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
111 pm
Metallic Radius
116 pm
ionic radius
58 pm
Crystal Radius
72 pm
Bán kính van der Waals
200 pm
mật độ
8,86 g/cm³
năng lượng
proton affinity
742,7 kJ/mol
Ái lực điện tử
0,66225646 eV/particle
ionization energy
7,88101 eV/particle
ionization energy of Co (Coban)
Nhiệt bay hơi
389,1 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
15,48 kJ/mol
standard enthalpy of formation
426,7 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 15, 2
Mô hình Bohr: Co (Coban)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d7 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Co (Coban)
Orbital Diagram of Co (Coban)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.88
Electrophilicity
1,2638504937543713 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.200,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.768,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancehard lustrous gray metal
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,000013 1/K
molar heat capacity
24,81 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,421 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
17 MS/m
điện trở suất
0,00000006000000000002 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeferromagnetic
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
1.394 K
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
5 MPa
Mô đun khối
180 GPa
Modul ngang
75 GPa
mô đun Young
209 GPa
Hệ số Poisson
0,31
tốc độ âm thanh
4.720 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number70
Mendeleev Number63
Pettifor Number64
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
719,8 kJ/mol
Dipole Polarizability
55 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
408 a₀
Allotropes
Neutron cross section
37,2
Neutron Mass Absorption
0,021
Số lượng tử4F9/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Coban

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền31
Radioactive Isotopes28

47Co

natural abundance
relative atomic mass
47,011401 ± 0,000644 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

47Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

48Co

natural abundance
relative atomic mass
48,001857 ± 0,000537 Da
số khối48
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

48Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

49Co

natural abundance
relative atomic mass
48,989501 ± 0,000537 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

49Co Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

50Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,981117 ± 0,000135 Da
số khối50
g-factor
chu kỳ bán rã
38,8 ± 0,2 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

50Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)70.5%
2p (2-proton emission)%

51Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,970647 ± 0,000052 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
68,8 ± 1,9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity-

51Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.8%

52Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,963130224 ± 0,000005669 Da
số khối52
g-factor
chu kỳ bán rã
111,7 ± 2,1 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

52Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

53Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,954203278 ± 0,000001854 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
244,6 ± 2,8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity-

53Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

54Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,948459075 ± 0,00000038 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
193,27 ± 0,06 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

54Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

55Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,941996416 ± 0,000000434 Da
số khối55
g-factor
1,3777142857143 ± 0,00085714285714286
chu kỳ bán rã
17,53 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity-

55Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

56Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,939838032 ± 0,00000051 Da
số khối56
g-factor
0,9625 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
77,236 ± 0,026 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,25 ± 0,09
ngày khám phá1941
parity+

56Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

57Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,936289819 ± 0,000000553 Da
số khối57
g-factor
1,3485714285714 ± 0,0028571428571429
chu kỳ bán rã
271,811 ± 0,032 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,54 ± 0,1
ngày khám phá1941
parity-

57Co Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

58Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,935751292 ± 0,000001237 Da
số khối58
g-factor
2,022 ± 0,004
chu kỳ bán rã
70,844 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,03
ngày khám phá1941
parity+

58Co Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)14.79%
ϵ (electron capture)85.21%

59Co

natural abundance
100
relative atomic mass
58,933193524 ± 0,000000426 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,03
ngày khám phá1923
parity-

60Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,933815536 ± 0,000000433 Da
số khối60
g-factor
0,7598 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
5,2714 ± 0,0006 y
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,06
ngày khám phá1941
parity+

60Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

61Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,932476031 ± 0,000000901 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
1,649 ± 0,005 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity-

61Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

62Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,934058198 ± 0,00001994 Da
số khối62
g-factor
chu kỳ bán rã
1,54 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1949
parity

62Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

63Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,93359963 ± 0,000019941 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
26,9 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity-

63Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

64Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,935810176 ± 0,000021476 Da
số khối64
g-factor
chu kỳ bán rã
300 ± 30 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

64Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

65Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,936462071 ± 0,000002235 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
1,16 ± 0,03 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity

65Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

66Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,939442943 ± 0,000015 Da
số khối66
g-factor
chu kỳ bán rã
194 ± 17 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity+

66Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

67Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,940609625 ± 0,000006917 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
329 ± 28 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

67Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

68Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,944559401 ± 0,000004142 Da
số khối68
g-factor
chu kỳ bán rã
200 ± 20 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

68Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

69Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,945909 ± 0,000092 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
180 ± 20 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

69Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

70Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,9500534 ± 0,0000118 Da
số khối70
g-factor
chu kỳ bán rã
508 ± 7 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

70Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

71Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,952366923 ± 0,00049923 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
80 ± 3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

71Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%

72Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,956736 ± 0,000322 Da
số khối72
g-factor
chu kỳ bán rã
51,5 ± 0,3 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

72Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)4%
2n (2-neutron emission)%

73Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,959238 ± 0,000322 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
42 ± 0,8 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

73Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6%
2n (2-neutron emission)%

74Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,963993 ± 0,000429 Da
số khối74
g-factor
chu kỳ bán rã
31,3 ± 1,3 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

74Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%
2n (2-neutron emission)%

75Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,967192 ± 0,000429 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
26,5 ± 1,2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity-

75Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%
2n (2-neutron emission)%

76Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,972453 ± 0,000537 Da
số khối76
g-factor
chu kỳ bán rã
23 ± 6 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

76Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

77Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,976479 ± 0,000644 Da
số khối77
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2014
parity-

77Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
3n (3-neutron emission)%

78Co

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,983553 ± 0,000751 Da
số khối78
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity

78Co Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Kobalt electrolytic and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiGeorge Brandt
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1739
từ nguyên họcGerman: kobold (goblin).
cách phát âmKO-bolt (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00002 mg/L
Abundance in Human Body
0,000002 %
Abundance in Meteor
0,059 %
Abundance in Sun
0,0004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6332
2p3.9076
2s7.595
3d15.1446
3p13.5654
3s12.6777
4s21.4236