Cez

Cez (Cs)

55. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa55
Masa atomowa132.90545196
liczba masowa133
Grupa1
Okres6
Bloks
proton55 p+
neutron78 n0
elektron55 e-
Animated Model atomu Bohra of Cs (Cez)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
260 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
232 pm
Metallic Radius
235 pm
Promień jonowy
167 pm
Crystal Radius
181 pm
promień van der Waalsa
343 pm
gęstość
1,873 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cez0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,471626 eV/particle
potencjał jonizacyjny
3,893905548 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cs (Cez)
ciepło parowania
68,3 kJ/mol
ciepło topnienia
2,09 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
76,5 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Cs (Cez)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Cs (Cez)
konfiguracja elektronowa[Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cs (Cez)
Orbital Diagram of Cs (Cez)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.79
Electrophilicity Index
0,696095447101947 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
944,15 K
Temperatura topnienia
301,65 K
ciśnienie krytyczne
9,4 MPa
Temperatura krytyczna
1 938,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery gold
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
35,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
32,21 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,242 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000028 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000372 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000526
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
6,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
1,6 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
1,7 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
400,9 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
29
Neutron Mass Absorption
0,0077
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Cesium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Natural Isotopes1

111Cs

liczba masowa111
liczba neutronów56
względna masa atomowa
110,953945 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

112Cs

liczba masowa112
liczba neutronów57
względna masa atomowa
111,950172 ± 0,000124 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
490 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

liczba masowa113
liczba neutronów58
względna masa atomowa
112,944428484 ± 0,000009207 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,94 ± 0,09 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

114Cs

liczba masowa114
liczba neutronów59
względna masa atomowa
113,941292244 ± 0,000091323 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
570 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

liczba masowa115
liczba neutronów60
względna masa atomowa
114,93591 ± 0,00011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,8 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

liczba masowa116
liczba neutronów61
względna masa atomowa
115,933395 ± 0,000108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 40 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

liczba masowa117
liczba neutronów62
względna masa atomowa
116,928616723 ± 0,000067 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

liczba masowa118
liczba neutronów63
względna masa atomowa
117,926559517 ± 0,00001369 Da
g-factor
1,935 ± 0,0025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14 ± 2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,17
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

liczba masowa119
liczba neutronów64
względna masa atomowa
118,922377327 ± 0,000014965 Da
g-factor
1,2111111111111 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
43 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,17
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

liczba masowa120
liczba neutronów65
względna masa atomowa
119,920677277 ± 0,000010702 Da
g-factor
1,93 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60,4 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
1,36 ± 0,07
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

liczba masowa121
liczba neutronów66
względna masa atomowa
120,917227235 ± 0,00001534 Da
g-factor
0,51266666666667 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
155 ± 4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

liczba masowa122
liczba neutronów67
względna masa atomowa
121,916108144 ± 0,000036164 Da
g-factor
0,133 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,18 ± 0,19 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,179 ± 0,01
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

liczba masowa123
liczba neutronów68
względna masa atomowa
122,91299606 ± 0,000013 Da
g-factor
2,75 ± 0,014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,88 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

liczba masowa124
liczba neutronów69
względna masa atomowa
123,912247366 ± 0,000009823 Da
g-factor
0,672 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,69 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

liczba masowa125
liczba neutronów70
względna masa atomowa
124,909725953 ± 0,000008304 Da
g-factor
2,814 ± 0,014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,35 ± 0,29 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

liczba masowa126
liczba neutronów71
względna masa atomowa
125,909445821 ± 0,00001112 Da
g-factor
0,776 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,64 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,64 ± 0,03
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

liczba masowa127
liczba neutronów72
względna masa atomowa
126,907417527 ± 0,000005987 Da
g-factor
2,914 ± 0,014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,25 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

liczba masowa128
liczba neutronów73
względna masa atomowa
127,907748452 ± 0,000005771 Da
g-factor
0,972 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,64 ± 0,014 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

liczba masowa129
liczba neutronów74
względna masa atomowa
128,90606591 ± 0,000004888 Da
g-factor
2,978 ± 0,016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,06 ± 0,06 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

liczba masowa130
liczba neutronów75
względna masa atomowa
129,906709281 ± 0,000008971 Da
g-factor
1,458 ± 0,007
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,21 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,056 ± 0,006
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

liczba masowa131
liczba neutronów76
względna masa atomowa
130,905468457 ± 0,00000019 Da
g-factor
1,4144 ± 0,0012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,689 ± 0,016 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,59 ± 0,02
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

132Cs

liczba masowa132
liczba neutronów77
względna masa atomowa
131,90643774 ± 0,000001112 Da
g-factor
1,1095 ± 0,0035
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,48 ± 0,006 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

liczba masowa133
liczba neutronów78
względna masa atomowa
132,905451958 ± 0,000000008 Da
g-factor
0,73651428571429 ± 0,0004
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,00343 ± 0,0001
data odkrycia1921
parzystość+

134Cs

liczba masowa134
liczba neutronów79
względna masa atomowa
133,906718501 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,747325 ± 0,00035
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,065 ± 0,0004 y
spin4
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,02
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

liczba masowa135
liczba neutronów80
względna masa atomowa
134,905976907 ± 0,00000039 Da
g-factor
0,77951428571429 ± 0,00037142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,19 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,003
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Cs

liczba masowa136
liczba neutronów81
względna masa atomowa
135,907311431 ± 0,00000201 Da
g-factor
0,741 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,01 ± 0,05 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,213 ± 0,015
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

137Cs

liczba masowa137
liczba neutronów82
względna masa atomowa
136,907089296 ± 0,000000324 Da
g-factor
0,81068571428571 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,04 ± 0,04 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,002
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

138Cs

liczba masowa138
liczba neutronów83
względna masa atomowa
137,911017119 ± 0,000009831 Da
g-factor
0,233 ± 0,0013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,5 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,112 ± 0,017
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

139Cs

liczba masowa139
liczba neutronów84
względna masa atomowa
138,913363822 ± 0,000003364 Da
g-factor
0,768 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,27 ± 0,05 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,063 ± 0,014
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Cs

liczba masowa140
liczba neutronów85
względna masa atomowa
139,917283707 ± 0,000008801 Da
g-factor
0,134 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63,7 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,094 ± 0,015
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Cs

liczba masowa141
liczba neutronów86
względna masa atomowa
140,920045279 ± 0,000009871 Da
g-factor
0,69457142857143 ± 0,0028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,84 ± 0,16 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,07
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

liczba masowa142
liczba neutronów87
względna masa atomowa
141,924299514 ± 0,000007586 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,687 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

liczba masowa143
liczba neutronów88
względna masa atomowa
142,927347346 ± 0,00000813 Da
g-factor
0,57933333333333 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,802 ± 0,008 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,44 ± 0,03
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

liczba masowa144
liczba neutronów89
względna masa atomowa
143,932075402 ± 0,000021612 Da
g-factor
-0,545 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
994 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

liczba masowa145
liczba neutronów90
względna masa atomowa
144,935528927 ± 0,000009733 Da
g-factor
0,522 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
582 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,06
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

liczba masowa146
liczba neutronów91
względna masa atomowa
145,940621867 ± 0,000003106 Da
g-factor
-0,514 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
321,6 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,03
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)

147Cs

liczba masowa147
liczba neutronów92
względna masa atomowa
146,944261512 ± 0,000009 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
230,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

liczba masowa148
liczba neutronów93
względna masa atomowa
147,949639026 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
151,8 ± 1 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)

149Cs

liczba masowa149
liczba neutronów94
względna masa atomowa
148,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
112,3 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)

150Cs

liczba masowa150
liczba neutronów95
względna masa atomowa
149,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)

151Cs

liczba masowa151
liczba neutronów96
względna masa atomowa
150,963199 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

152Cs

liczba masowa152
liczba neutronów97
względna masa atomowa
151,968728 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cesium

historia

odkrywca lub wynalazcaGustov Kirchoff, Robert Bunsen
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1860
etymologiaLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
wymowaSEE-zi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,0003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,000002 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000014 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000008 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637