Cez

Cez (Cs)

55. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa55
Masa atomowa132.90545196
liczba masowa133
Grupa1
Okres6
Bloks
Protony55 p+
Neutrony78 n0
Elektrony55 e-
Animated Model atomu Bohra of Cs (Cez)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
260 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
232 pm
Metallic Radius
235 pm
Promień jonowy
167 pm
Crystal Radius
181 pm
promień van der Waalsa
343 pm
gęstość
1,873 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,471626 eV/particle
potencjał jonizacyjny
3,893905548 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cs (Cez)
ciepło parowania
68,3 kJ/mol
ciepło topnienia
2,09 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
76,5 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Cs (Cez)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Cs (Cez)
konfiguracja elektronowa[Xe] 6s1
Enhanced Model atomu Bohra of Cs (Cez)
Orbital Diagram of Cs (Cez)
stopień utlenienia-1, 1
elektroujemność
0.79
Electrophilicity
0,696095447101947 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
944,15 K
Temperatura topnienia
301,65 K
ciśnienie krytyczne
9,4 MPa
Temperatura krytyczna
1 938,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery gold
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
35,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
32,21 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,242 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000028 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000372 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000526
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
6,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
1,6 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
1,7 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
400,9 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
29
Neutron Mass Absorption
0,0077
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Cesium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy41
Radioactive Isotopes41

111Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,953945 ± 0,000215 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

111Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

112Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,950172 ± 0,000124 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
490 ± 30 us
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

112Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,944428484 ± 0,000009207 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,94 ± 0,09 us
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

113Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

114Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,941292244 ± 0,000091323 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
570 ± 20 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

114Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,93591 ± 0,00011 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,8 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

115Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,933395 ± 0,000108 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 40 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość+

116Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,928616723 ± 0,000067 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,4 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

117Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,926559517 ± 0,00001369 Da
liczba masowa118
g-factor
1,935 ± 0,0025
czas połowicznego rozpadu
14 ± 2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,17
data odkrycia1969
parzystość+

118Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,922377327 ± 0,000014965 Da
liczba masowa119
g-factor
1,2111111111111 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
43 ± 0,2 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,17
data odkrycia1969
parzystość+

119Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,920677277 ± 0,000010702 Da
liczba masowa120
g-factor
1,93 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
60,4 ± 0,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
1,36 ± 0,07
data odkrycia1969
parzystość+

120Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,917227235 ± 0,00001534 Da
liczba masowa121
g-factor
0,51266666666667 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
155 ± 4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość+

121Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,916108144 ± 0,000036164 Da
liczba masowa122
g-factor
0,133 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
21,18 ± 0,19 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,179 ± 0,01
data odkrycia1969
parzystość+

122Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,91299606 ± 0,000013 Da
liczba masowa123
g-factor
2,75 ± 0,014
czas połowicznego rozpadu
5,88 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

123Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,912247366 ± 0,000009823 Da
liczba masowa124
g-factor
0,672 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,69 ± 0,04
data odkrycia1969
parzystość+

124Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,909725953 ± 0,000008304 Da
liczba masowa125
g-factor
2,814 ± 0,014
czas połowicznego rozpadu
44,35 ± 0,29 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

125Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,909445821 ± 0,00001112 Da
liczba masowa126
g-factor
0,776 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
1,64 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,64 ± 0,03
data odkrycia1954
parzystość+

126Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,907417527 ± 0,000005987 Da
liczba masowa127
g-factor
2,914 ± 0,014
czas połowicznego rozpadu
6,25 ± 0,1 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

127Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,907748452 ± 0,000005771 Da
liczba masowa128
g-factor
0,972 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
3,64 ± 0,014 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,03
data odkrycia1951
parzystość+

128Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,90606591 ± 0,000004888 Da
liczba masowa129
g-factor
2,978 ± 0,016
czas połowicznego rozpadu
32,06 ± 0,06 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

129Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,906709281 ± 0,000008971 Da
liczba masowa130
g-factor
1,458 ± 0,007
czas połowicznego rozpadu
29,21 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,056 ± 0,006
data odkrycia1952
parzystość+

130Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,905468457 ± 0,00000019 Da
liczba masowa131
g-factor
1,4144 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
9,689 ± 0,016 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,59 ± 0,02
data odkrycia1947
parzystość+

131Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

132Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,90643774 ± 0,000001112 Da
liczba masowa132
g-factor
1,1095 ± 0,0035
czas połowicznego rozpadu
6,48 ± 0,006 d
spin2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,02
data odkrycia1953
parzystość+

132Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
132,905451958 ± 0,000000008 Da
liczba masowa133
g-factor
0,73651428571429 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,00343 ± 0,0001
data odkrycia1921
parzystość+

134Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,906718501 ± 0,000000017 Da
liczba masowa134
g-factor
0,747325 ± 0,00035
czas połowicznego rozpadu
2,065 ± 0,0004 y
spin4
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,02
data odkrycia1940
parzystość+

134Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,905976907 ± 0,00000039 Da
liczba masowa135
g-factor
0,77951428571429 ± 0,00037142857142857
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,19 My
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,003
data odkrycia1949
parzystość+

135Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

136Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,907311431 ± 0,00000201 Da
liczba masowa136
g-factor
0,741 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
13,01 ± 0,05 d
spin5
nuclear quadrupole moment
0,213 ± 0,015
data odkrycia1951
parzystość+

136Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

137Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,907089296 ± 0,000000324 Da
liczba masowa137
g-factor
0,81068571428571 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
30,04 ± 0,04 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,002
data odkrycia1951
parzystość+

137Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

138Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,911017119 ± 0,000009831 Da
liczba masowa138
g-factor
0,233 ± 0,0013333333333333
czas połowicznego rozpadu
33,5 ± 0,2 m
spin3
nuclear quadrupole moment
0,112 ± 0,017
data odkrycia1943
parzystość-

138Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

139Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,913363822 ± 0,000003364 Da
liczba masowa139
g-factor
0,768 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
9,27 ± 0,05 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,063 ± 0,014
data odkrycia1939
parzystość+

139Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

140Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,917283707 ± 0,000008801 Da
liczba masowa140
g-factor
0,134 ± 0,001
czas połowicznego rozpadu
63,7 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-0,094 ± 0,015
data odkrycia1950
parzystość-

140Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

141Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,920045279 ± 0,000009871 Da
liczba masowa141
g-factor
0,69457142857143 ± 0,0028571428571429
czas połowicznego rozpadu
24,84 ± 0,16 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,07
data odkrycia1962
parzystość+

141Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,924299514 ± 0,000007586 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,687 ± 0,01 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość-

142Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,927347346 ± 0,00000813 Da
liczba masowa143
g-factor
0,57933333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
1,802 ± 0,008 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,44 ± 0,03
data odkrycia1962
parzystość+

143Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,932075402 ± 0,000021612 Da
liczba masowa144
g-factor
-0,545 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
994 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

144Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,935528927 ± 0,000009733 Da
liczba masowa145
g-factor
0,522 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
582 ± 4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,06
data odkrycia1971
parzystość+

145Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,940621867 ± 0,000003106 Da
liczba masowa146
g-factor
-0,514 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
321,6 ± 0,9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,03
data odkrycia1971
parzystość-

146Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)%

147Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,944261512 ± 0,000009 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
230,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

147Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,949639026 ± 0,000014 Da
liczba masowa148
g-factor
czas połowicznego rozpadu
151,8 ± 1 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

148Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)%

149Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,953516 ± 0,000429 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
112,3 ± 2,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

149Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)%

150Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,959023 ± 0,000429 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
81 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

150Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)%

151Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,963199 ± 0,000537 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
59 ± 19 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

151Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

152Cs

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,968728 ± 0,000537 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość

152Cs Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cesium

historia

odkrywca lub wynalazcaGustov Kirchoff, Robert Bunsen
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1860
etymologiaLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
wymowaSEE-zi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,0003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000002 %
Abundance in Meteor
0,000014 %
Abundance in Sun
0,0000008 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637