Цезијум

Цезијум (Cs)

chemical element with symbol Cs and atomic number 55
Атомски број55
Атомска маса132.90545196
Масени број133
Група1
Периода6
Блокs
протон55 p+
неутрон78 n0
електрон55 e-
Animated Боров модел атома of Cs (Цезијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
260 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
232 pm
Metallic Radius
235 pm
ionic radius
167 pm
Crystal Radius
181 pm
Ван дер Валсов радијус
343 pm
густина
1,873 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Цезијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,471626 eV/particle
енергија јонизације
3,893905548 eV/particle
енергија јонизације of Cs (Цезијум)
Топлота испаравања
68,3 kJ/mol
топлота топљења
2,09 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
76,5 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 8, 1
Боров модел атома: Cs (Цезијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Cs (Цезијум)
електронска конфигурација[Xe] 6s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1
Enhanced Боров модел атома of Cs (Цезијум)
Orbital Diagram of Cs (Цезијум)
оксидациони број-1, 1
електронегативност
0.79
Electrophilicity Index
0,696095447101947 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
944,15 K
Температура топљења
301,65 K
critical pressure
9,4 MPa
critical temperature
1.938,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery gold
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
35,9 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
32,21 J/(mol K)
Специфична топлота
0,242 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
5 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000002 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000028 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000372 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00000526
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
6,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
0,2 MPa
модул стишљивости
1,6 GPa
shear modulus
Јангов модул
1,7 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
400,9 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
29
Neutron Mass Absorption
0,0077
квантни број2S1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Cesium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи41
Natural Isotopes1

111Cs

Масени број111
неутронски број56
атомска тежина
110,953945 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

112Cs

Масени број112
неутронски број57
атомска тежина
111,950172 ± 0,000124 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
490 ± 30 us
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

Масени број113
неутронски број58
атомска тежина
112,944428484 ± 0,000009207 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,94 ± 0,09 us
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

114Cs

Масени број114
неутронски број59
атомска тежина
113,941292244 ± 0,000091323 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
570 ± 20 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

Масени број115
неутронски број60
атомска тежина
114,93591 ± 0,00011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,4 ± 0,8 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

Масени број116
неутронски број61
атомска тежина
115,933395 ± 0,000108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 40 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

Масени број117
неутронски број62
атомска тежина
116,928616723 ± 0,000067 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,4 ± 0,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

Масени број118
неутронски број63
атомска тежина
117,926559517 ± 0,00001369 Da
g-factor
1,935 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14 ± 2 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,17
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

Масени број119
неутронски број64
атомска тежина
118,922377327 ± 0,000014965 Da
g-factor
1,2111111111111 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43 ± 0,2 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,17
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

Масени број120
неутронски број65
атомска тежина
119,920677277 ± 0,000010702 Da
g-factor
1,93 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60,4 ± 0,6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
1,36 ± 0,07
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

Масени број121
неутронски број66
атомска тежина
120,917227235 ± 0,00001534 Da
g-factor
0,51266666666667 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
155 ± 4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,04
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

Масени број122
неутронски број67
атомска тежина
121,916108144 ± 0,000036164 Da
g-factor
0,133 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,18 ± 0,19 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,179 ± 0,01
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

Масени број123
неутронски број68
атомска тежина
122,91299606 ± 0,000013 Da
g-factor
2,75 ± 0,014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,88 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

Масени број124
неутронски број69
атомска тежина
123,912247366 ± 0,000009823 Da
g-factor
0,672 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,9 ± 0,4 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,69 ± 0,04
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

Масени број125
неутронски број70
атомска тежина
124,909725953 ± 0,000008304 Da
g-factor
2,814 ± 0,014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,35 ± 0,29 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

Масени број126
неутронски број71
атомска тежина
125,909445821 ± 0,00001112 Da
g-factor
0,776 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,64 ± 0,02 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,64 ± 0,03
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

Масени број127
неутронски број72
атомска тежина
126,907417527 ± 0,000005987 Da
g-factor
2,914 ± 0,014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,25 ± 0,1 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

Масени број128
неутронски број73
атомска тежина
127,907748452 ± 0,000005771 Da
g-factor
0,972 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,64 ± 0,014 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,03
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

Масени број129
неутронски број74
атомска тежина
128,90606591 ± 0,000004888 Da
g-factor
2,978 ± 0,016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,06 ± 0,06 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

Масени број130
неутронски број75
атомска тежина
129,906709281 ± 0,000008971 Da
g-factor
1,458 ± 0,007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,21 ± 0,04 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,056 ± 0,006
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

Масени број131
неутронски број76
атомска тежина
130,905468457 ± 0,00000019 Da
g-factor
1,4144 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,689 ± 0,016 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,59 ± 0,02
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

132Cs

Масени број132
неутронски број77
атомска тежина
131,90643774 ± 0,000001112 Da
g-factor
1,1095 ± 0,0035
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,48 ± 0,006 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,02
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

Масени број133
неутронски број78
атомска тежина
132,905451958 ± 0,000000008 Da
g-factor
0,73651428571429 ± 0,0004
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,00343 ± 0,0001
датум открића1921
parity+

134Cs

Масени број134
неутронски број79
атомска тежина
133,906718501 ± 0,000000017 Da
g-factor
0,747325 ± 0,00035
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,065 ± 0,0004 y
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,02
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

Масени број135
неутронски број80
атомска тежина
134,905976907 ± 0,00000039 Da
g-factor
0,77951428571429 ± 0,00037142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,33 ± 0,19 My
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,003
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

136Cs

Масени број136
неутронски број81
атомска тежина
135,907311431 ± 0,00000201 Da
g-factor
0,741 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,01 ± 0,05 d
Спин5
nuclear quadrupole moment
0,213 ± 0,015
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

137Cs

Масени број137
неутронски број82
атомска тежина
136,907089296 ± 0,000000324 Da
g-factor
0,81068571428571 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,04 ± 0,04 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,002
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

138Cs

Масени број138
неутронски број83
атомска тежина
137,911017119 ± 0,000009831 Da
g-factor
0,233 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,5 ± 0,2 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,112 ± 0,017
датум открића1943
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

139Cs

Масени број139
неутронски број84
атомска тежина
138,913363822 ± 0,000003364 Da
g-factor
0,768 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,27 ± 0,05 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,063 ± 0,014
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

140Cs

Масени број140
неутронски број85
атомска тежина
139,917283707 ± 0,000008801 Da
g-factor
0,134 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63,7 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
-0,094 ± 0,015
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

141Cs

Масени број141
неутронски број86
атомска тежина
140,920045279 ± 0,000009871 Da
g-factor
0,69457142857143 ± 0,0028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,84 ± 0,16 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,07
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

Масени број142
неутронски број87
атомска тежина
141,924299514 ± 0,000007586 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,687 ± 0,01 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

Масени број143
неутронски број88
атомска тежина
142,927347346 ± 0,00000813 Da
g-factor
0,57933333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,802 ± 0,008 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,44 ± 0,03
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

Масени број144
неутронски број89
атомска тежина
143,932075402 ± 0,000021612 Da
g-factor
-0,545 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
994 ± 6 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

Масени број145
неутронски број90
атомска тежина
144,935528927 ± 0,000009733 Da
g-factor
0,522 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
582 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,06
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

Масени број146
неутронски број91
атомска тежина
145,940621867 ± 0,000003106 Da
g-factor
-0,514 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
321,6 ± 0,9 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,03
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)

147Cs

Масени број147
неутронски број92
атомска тежина
146,944261512 ± 0,000009 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
230,5 ± 0,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

Масени број148
неутронски број93
атомска тежина
147,949639026 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
151,8 ± 1 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)

149Cs

Масени број149
неутронски број94
атомска тежина
148,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
112,3 ± 2,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)

150Cs

Масени број150
неутронски број95
атомска тежина
149,959023 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81 ± 2,6 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)

151Cs

Масени број151
неутронски број96
атомска тежина
150,963199 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59 ± 19 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

152Cs

Масени број152
неутронски број97
атомска тежина
151,968728 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cesium

историја

откриоGustov Kirchoff, Robert Bunsen
место открићаGermany
датум открића1860
етимологијаLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
изговорSEE-zi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,0003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000002 %
присутност у природи (метеороид)
0,000014 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000008 %
Заступљеност у Космосу
0,00000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637