ซีเซียม

ซีเซียม (Cs)

element with the atomic number of 55
เลขอะตอม55
มวลอะตอม132.90545196
เลขมวล133
หมู่1
คาบ6
บล็อกs
โปรตอน55 p+
นิวตรอน78 n0
Electrons55 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cs (ซีเซียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
260 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
232 pm
Metallic Radius
235 pm
ionic radius
167 pm
Crystal Radius
181 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
343 pm
ความหนาแน่น
1.873 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.471626 eV/particle
ionization energy
3.893905548 eV/particle
ionization energy of Cs (ซีเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
68.3 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.09 kJ/mol
standard enthalpy of formation
76.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 8, 1
แบบจำลองของบอร์: Cs (ซีเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cs (ซีเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 6s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cs (ซีเซียม)
Orbital Diagram of Cs (ซีเซียม)
สถานะออกซิเดชัน-1, 1
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.79
Electrophilicity
0.696095447101947 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
944.15 K
จุดหลอมเหลว
301.65 K
critical pressure
9.4 MPa
critical temperature
1,938.15 K
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery gold
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
35.9 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
32.21 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.242 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000028 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000372 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000526
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
6.05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
0.2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
1.6 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
1.7 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไล, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
400.9 ± 0.7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
29
Neutron Mass Absorption
0.0077
quantum number2S1/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Cesium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร41
Radioactive Isotopes41

111Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.953945 ± 0.000215 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

111Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

112Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.950172 ± 0.000124 Da
เลขมวล112
g-factor
ครึ่งชีวิต
490 ± 30 us
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

112Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.944428484 ± 0.000009207 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.94 ± 0.09 us
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

113Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

114Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.941292244 ± 0.000091323 Da
เลขมวล114
g-factor
ครึ่งชีวิต
570 ± 20 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

114Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.93591 ± 0.00011 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.8 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

115Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.933395 ± 0.000108 Da
เลขมวล116
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 40 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

116Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.928616723 ± 0.000067 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.4 ± 0.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

117Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.926559517 ± 0.00001369 Da
เลขมวล118
g-factor
1.935 ± 0.0025
ครึ่งชีวิต
14 ± 2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
1.31 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

118Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.922377327 ± 0.000014965 Da
เลขมวล119
g-factor
1.2111111111111 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
43 ± 0.2 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
2.65 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

119Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.920677277 ± 0.000010702 Da
เลขมวล120
g-factor
1.93 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
60.4 ± 0.6 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
1.36 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

120Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.917227235 ± 0.00001534 Da
เลขมวล121
g-factor
0.51266666666667 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
155 ± 4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.79 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

121Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.916108144 ± 0.000036164 Da
เลขมวล122
g-factor
0.133 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
21.18 ± 0.19 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.179 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

122Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.91299606 ± 0.000013 Da
เลขมวล123
g-factor
2.75 ± 0.014
ครึ่งชีวิต
5.88 ± 0.03 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

123Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.912247366 ± 0.000009823 Da
เลขมวล124
g-factor
0.672 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
30.9 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.69 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

124Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.909725953 ± 0.000008304 Da
เลขมวล125
g-factor
2.814 ± 0.014
ครึ่งชีวิต
44.35 ± 0.29 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

125Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.909445821 ± 0.00001112 Da
เลขมวล126
g-factor
0.776 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
1.64 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.64 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

126Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.907417527 ± 0.000005987 Da
เลขมวล127
g-factor
2.914 ± 0.014
ครึ่งชีวิต
6.25 ± 0.1 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

127Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.907748452 ± 0.000005771 Da
เลขมวล128
g-factor
0.972 ± 0.005
ครึ่งชีวิต
3.64 ± 0.014 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.54 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

128Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.90606591 ± 0.000004888 Da
เลขมวล129
g-factor
2.978 ± 0.016
ครึ่งชีวิต
32.06 ± 0.06 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

129Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.906709281 ± 0.000008971 Da
เลขมวล130
g-factor
1.458 ± 0.007
ครึ่งชีวิต
29.21 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.056 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

130Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.905468457 ± 0.00000019 Da
เลขมวล131
g-factor
1.4144 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
9.689 ± 0.016 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.59 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

131Cs Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

132Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.90643774 ± 0.000001112 Da
เลขมวล132
g-factor
1.1095 ± 0.0035
ครึ่งชีวิต
6.48 ± 0.006 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.48 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

132Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
132.905451958 ± 0.000000008 Da
เลขมวล133
g-factor
0.73651428571429 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.00343 ± 0.0001
ถูกค้นพบเมื่อ1921
parity+

134Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.906718501 ± 0.000000017 Da
เลขมวล134
g-factor
0.747325 ± 0.00035
ครึ่งชีวิต
2.065 ± 0.0004 y
สปิน4
nuclear quadrupole moment
0.37 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

134Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.905976907 ± 0.00000039 Da
เลขมวล135
g-factor
0.77951428571429 ± 0.00037142857142857
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.19 My
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.048 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

135Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.907311431 ± 0.00000201 Da
เลขมวล136
g-factor
0.741 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
13.01 ± 0.05 d
สปิน5
nuclear quadrupole moment
0.213 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

136Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

137Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.907089296 ± 0.000000324 Da
เลขมวล137
g-factor
0.81068571428571 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
30.04 ± 0.04 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.048 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

137Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

138Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.911017119 ± 0.000009831 Da
เลขมวล138
g-factor
0.233 ± 0.0013333333333333
ครึ่งชีวิต
33.5 ± 0.2 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.112 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity-

138Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

139Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.913363822 ± 0.000003364 Da
เลขมวล139
g-factor
0.768 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
9.27 ± 0.05 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.063 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

139Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.917283707 ± 0.000008801 Da
เลขมวล140
g-factor
0.134 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
63.7 ± 0.3 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
-0.094 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

140Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.920045279 ± 0.000009871 Da
เลขมวล141
g-factor
0.69457142857143 ± 0.0028571428571429
ครึ่งชีวิต
24.84 ± 0.16 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.42 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

141Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.924299514 ± 0.000007586 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.687 ± 0.01 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

142Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.927347346 ± 0.00000813 Da
เลขมวล143
g-factor
0.57933333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
1.802 ± 0.008 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.44 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

143Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.932075402 ± 0.000021612 Da
เลขมวล144
g-factor
-0.545 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
994 ± 6 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.29 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

144Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.935528927 ± 0.000009733 Da
เลขมวล145
g-factor
0.522 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
582 ± 4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.58 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

145Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.940621867 ± 0.000003106 Da
เลขมวล146
g-factor
-0.514 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
321.6 ± 0.9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
0.21 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

146Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)%

147Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.944261512 ± 0.000009 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
230.5 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

147Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.949639026 ± 0.000014 Da
เลขมวล148
g-factor
ครึ่งชีวิต
151.8 ± 1 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity-

148Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)%

149Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.953516 ± 0.000429 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
112.3 ± 2.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

149Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)%

150Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.959023 ± 0.000429 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
81 ± 2.6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

150Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)%

151Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.963199 ± 0.000537 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
59 ± 19 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

151Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

152Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.968728 ± 0.000537 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity

152Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cesium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Gustov Kirchoff, Robert Bunsen
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1860
ศัพทมูลวิทยาLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
pronunciationSEE-zi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.0003 mg/L
Abundance in Human Body
0.000002 %
Abundance in Meteor
0.000014 %
Abundance in Sun
0.0000008 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637