Xezi, Xêzi

Xezi, Xêzi (Cs)

Nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Cs và số nguyên tử bằng 55
Số nguyên tử55
Nguyên tử khối132.90545196
số khối133
Nhóm1
Chu kỳ6
Phân lớps
Prô ton55 p+
Nơ tron78 n0
Electrons55 e-
Animated Mô hình Bohr of Cs (Xezi, Xêzi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
260 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
232 pm
Metallic Radius
235 pm
ionic radius
167 pm
Crystal Radius
181 pm
Bán kính van der Waals
343 pm
mật độ
1,873 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,471626 eV/particle
ionization energy
3,893905548 eV/particle
ionization energy of Cs (Xezi, Xêzi)
Nhiệt bay hơi
68,3 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,09 kJ/mol
standard enthalpy of formation
76,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 8, 1
Mô hình Bohr: Cs (Xezi, Xêzi)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Cs (Xezi, Xêzi)
Cấu hình electron[Xe] 6s1
Enhanced Mô hình Bohr of Cs (Xezi, Xêzi)
Orbital Diagram of Cs (Xezi, Xêzi)
trạng thái oxy hóa-1, 1
độ âm điện
0.79
Electrophilicity
0,696095447101947 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
944,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
301,65 K
critical pressure
9,4 MPa
critical temperature
1.938,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery gold
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
35,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
32,21 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,242 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
5 MS/m
điện trở suất
0,0000002 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000028 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000372 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00000526
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
6,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
0,2 MPa
Mô đun khối
1,6 GPa
Modul ngang
mô đun Young
1,7 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number8
Mendeleev Number5
Pettifor Number8
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
400,9 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
29
Neutron Mass Absorption
0,0077
Số lượng tử2S1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Xêzi

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền41
Radioactive Isotopes41

111Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,953945 ± 0,000215 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

111Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

112Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,950172 ± 0,000124 Da
số khối112
g-factor
chu kỳ bán rã
490 ± 30 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

112Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)0.26%

113Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,944428484 ± 0,000009207 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
16,94 ± 0,09 us
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

113Cs Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

114Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,941292244 ± 0,000091323 Da
số khối114
g-factor
chu kỳ bán rã
570 ± 20 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

114Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.018%
β+ p (β+-delayed proton emission)8.7%
β+α (β+-delayed α emission)0.19%

115Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,93591 ± 0,00011 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
1,4 ± 0,8 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

115Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

116Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,933395 ± 0,000108 Da
số khối116
g-factor
chu kỳ bán rã
700 ± 40 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity+

116Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.28%
β+α (β+-delayed α emission)0.049%

117Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,928616723 ± 0,000067 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
8,4 ± 0,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity+

117Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,926559517 ± 0,00001369 Da
số khối118
g-factor
1,935 ± 0,0025
chu kỳ bán rã
14 ± 2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
1,31 ± 0,17
ngày khám phá1969
parity+

118Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.021%
β+α (β+-delayed α emission)0.0012%

119Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,922377327 ± 0,000014965 Da
số khối119
g-factor
1,2111111111111 ± 0,0066666666666667
chu kỳ bán rã
43 ± 0,2 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
2,65 ± 0,17
ngày khám phá1969
parity+

119Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

120Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,920677277 ± 0,000010702 Da
số khối120
g-factor
1,93 ± 0,01
chu kỳ bán rã
60,4 ± 0,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
1,36 ± 0,07
ngày khám phá1969
parity+

120Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%

121Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,917227235 ± 0,00001534 Da
số khối121
g-factor
0,51266666666667 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
155 ± 4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,79 ± 0,04
ngày khám phá1969
parity+

121Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

122Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,916108144 ± 0,000036164 Da
số khối122
g-factor
0,133 ± 0,002
chu kỳ bán rã
21,18 ± 0,19 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,179 ± 0,01
ngày khám phá1969
parity+

122Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)2%

123Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,91299606 ± 0,000013 Da
số khối123
g-factor
2,75 ± 0,014
chu kỳ bán rã
5,88 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

123Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

124Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,912247366 ± 0,000009823 Da
số khối124
g-factor
0,672 ± 0,003
chu kỳ bán rã
30,9 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,69 ± 0,04
ngày khám phá1969
parity+

124Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,909725953 ± 0,000008304 Da
số khối125
g-factor
2,814 ± 0,014
chu kỳ bán rã
44,35 ± 0,29 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

125Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

126Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,909445821 ± 0,00001112 Da
số khối126
g-factor
0,776 ± 0,004
chu kỳ bán rã
1,64 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,64 ± 0,03
ngày khám phá1954
parity+

126Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,907417527 ± 0,000005987 Da
số khối127
g-factor
2,914 ± 0,014
chu kỳ bán rã
6,25 ± 0,1 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

127Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,907748452 ± 0,000005771 Da
số khối128
g-factor
0,972 ± 0,005
chu kỳ bán rã
3,64 ± 0,014 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,54 ± 0,03
ngày khám phá1951
parity+

128Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,90606591 ± 0,000004888 Da
số khối129
g-factor
2,978 ± 0,016
chu kỳ bán rã
32,06 ± 0,06 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

129Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,906709281 ± 0,000008971 Da
số khối130
g-factor
1,458 ± 0,007
chu kỳ bán rã
29,21 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,056 ± 0,006
ngày khám phá1952
parity+

130Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.4%
β (β decay)1.6%

131Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,905468457 ± 0,00000019 Da
số khối131
g-factor
1,4144 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
9,689 ± 0,016 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,59 ± 0,02
ngày khám phá1947
parity+

131Cs Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

132Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,90643774 ± 0,000001112 Da
số khối132
g-factor
1,1095 ± 0,0035
chu kỳ bán rã
6,48 ± 0,006 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,02
ngày khám phá1953
parity+

132Cs Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.13%
β (β decay)1.87%

133Cs

natural abundance
100
relative atomic mass
132,905451958 ± 0,000000008 Da
số khối133
g-factor
0,73651428571429 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,00343 ± 0,0001
ngày khám phá1921
parity+

134Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,906718501 ± 0,000000017 Da
số khối134
g-factor
0,747325 ± 0,00035
chu kỳ bán rã
2,065 ± 0,0004 y
Spin4
nuclear quadrupole moment
0,37 ± 0,02
ngày khám phá1940
parity+

134Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0003%

135Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,905976907 ± 0,00000039 Da
số khối135
g-factor
0,77951428571429 ± 0,00037142857142857
chu kỳ bán rã
1,33 ± 0,19 My
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,003
ngày khám phá1949
parity+

135Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

136Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,907311431 ± 0,00000201 Da
số khối136
g-factor
0,741 ± 0,003
chu kỳ bán rã
13,01 ± 0,05 d
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,213 ± 0,015
ngày khám phá1951
parity+

136Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

137Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,907089296 ± 0,000000324 Da
số khối137
g-factor
0,81068571428571 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
30,04 ± 0,04 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,048 ± 0,002
ngày khám phá1951
parity+

137Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

138Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,911017119 ± 0,000009831 Da
số khối138
g-factor
0,233 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
33,5 ± 0,2 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,112 ± 0,017
ngày khám phá1943
parity-

138Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

139Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,913363822 ± 0,000003364 Da
số khối139
g-factor
0,768 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
9,27 ± 0,05 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,063 ± 0,014
ngày khám phá1939
parity+

139Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

140Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,917283707 ± 0,000008801 Da
số khối140
g-factor
0,134 ± 0,001
chu kỳ bán rã
63,7 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,094 ± 0,015
ngày khám phá1950
parity-

140Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

141Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
140,920045279 ± 0,000009871 Da
số khối141
g-factor
0,69457142857143 ± 0,0028571428571429
chu kỳ bán rã
24,84 ± 0,16 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,42 ± 0,07
ngày khám phá1962
parity+

141Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0342%

142Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,924299514 ± 0,000007586 Da
số khối142
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,687 ± 0,01 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1962
parity-

142Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.089%

143Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,927347346 ± 0,00000813 Da
số khối143
g-factor
0,57933333333333 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
1,802 ± 0,008 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,44 ± 0,03
ngày khám phá1962
parity+

143Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.62%

144Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,932075402 ± 0,000021612 Da
số khối144
g-factor
-0,545 ± 0,003
chu kỳ bán rã
994 ± 6 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,29 ± 0,02
ngày khám phá1967
parity-

144Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.98%

145Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,935528927 ± 0,000009733 Da
số khối145
g-factor
0,522 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
582 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,58 ± 0,06
ngày khám phá1971
parity+

145Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12.8%

146Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,940621867 ± 0,000003106 Da
số khối146
g-factor
-0,514 ± 0,002
chu kỳ bán rã
321,6 ± 0,9 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,03
ngày khám phá1971
parity-

146Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.2%
2n (2-neutron emission)%

147Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,944261512 ± 0,000009 Da
số khối147
g-factor
chu kỳ bán rã
230,5 ± 0,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

147Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.5%

148Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,949639026 ± 0,000014 Da
số khối148
g-factor
chu kỳ bán rã
151,8 ± 1 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity-

148Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.7%
2n (2-neutron emission)%

149Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,953516 ± 0,000429 Da
số khối149
g-factor
chu kỳ bán rã
112,3 ± 2,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

149Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%
2n (2-neutron emission)%

150Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,959023 ± 0,000429 Da
số khối150
g-factor
chu kỳ bán rã
81 ± 2,6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

150Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)44%
2n (2-neutron emission)%

151Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,963199 ± 0,000537 Da
số khối151
g-factor
chu kỳ bán rã
59 ± 19 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity+

151Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

152Cs

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,968728 ± 0,000537 Da
số khối152
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity

152Cs Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cesium

lịch sử

được phát hiện bởiGustov Kirchoff, Robert Bunsen
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1860
từ nguyên họcLatin: coesius (sky blue); for the blue lines of its spectrum.
cách phát âmSEE-zi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,0003 mg/L
Abundance in Human Body
0,000002 %
Abundance in Meteor
0,000014 %
Abundance in Sun
0,0000008 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0957
2p4.1804
2s14.4884
3d14.0194
3p18.4222
3s18.6226
4d32.1616
4p29.1424
4s27.9576
5p41.349
5s39.5555
6s48.637