Einsteinium

Einsteinium (Es)

chemický prvek s atomovým číslem 99
Atomové číslo99
Atomová hmotnost252
Nukleonové číslo239
Skupina
Perioda7
Blokf
proton99 p+
neutron140 n0
elektron99 e-
Animated Bohrův model atomu of Es (Einsteinium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
165 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waalsův poloměr
245 pm
hustota
8,84 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Es (Einsteinium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
133 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Bohrův model atomu: Es (Einsteinium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Es (Einsteinium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Es (Einsteinium)
Orbital Diagram of Es (Einsteinium)
Oxidační číslo2, 3, 4
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 133,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledsilver-colored
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
160
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo5I15/2
space group ()

Izotopy einsteinia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy20
Natural Isotopes0

239Es

Nukleonové číslo239
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Nukleonové číslo240
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 1,7 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Nukleonové číslo241
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,1 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Nukleonové číslo242
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,8 ± 1,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Nukleonové číslo243
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,1 ± 1,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Nukleonové číslo244
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37 ± 4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Nukleonové číslo245
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,11 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Nukleonové číslo246
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,5 ± 0,5 m
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Nukleonové číslo247
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,55 ± 0,26 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Nukleonové číslo248
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24 ± 3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Nukleonové číslo249
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
102,2 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Nukleonové číslo250
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,6 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Nukleonové číslo251
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33 ± 1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Nukleonové číslo252
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
471,7 ± 1,9 d
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Nukleonové číslo253
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,47 ± 0,03 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Nukleonové číslo254
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
275,7 ± 0,5 d
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Nukleonové číslo255
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,8 ± 1,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Nukleonové číslo256
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,6 h
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Nukleonové číslo257
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,7 ± 0,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Nukleonové číslo258
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

dějiny

objevitel nebo vynálezceArgonne, Los Alamos, U of Calif
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1952
etymologieNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
výslovnostine-STINE-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants