Αινστανιο

Αινστανιο (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Ατομικός Αριθμός99
Ατομικό βάρος252
Μαζικός αριθμός239
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο99 p+
νετρόνιο140 n0
ηλεκτρόνιο99 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Es (Αινστανιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waals radius
245 pm
πυκνότητα
8,84 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Es (Αινστανιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
133 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Es (Αινστανιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Es (Αινστανιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Es (Αινστανιο)
Orbital Diagram of Es (Αινστανιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.133,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηsilver-colored
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

239Es

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 1,7 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,1 ± 0,8 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,8 ± 1,6 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,1 ± 1,4 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37 ± 4 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,11 ± 0,06 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,5 ± 0,5 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,55 ± 0,26 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24 ± 3 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
102,2 ± 0,6 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,6 ± 0,1 h
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33 ± 1 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
471,7 ± 1,9 d
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,47 ± 0,03 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
275,7 ± 0,5 d
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Μαζικός αριθμός255
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39,8 ± 1,2 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Μαζικός αριθμός256
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,6 h
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Μαζικός αριθμός257
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,7 ± 0,2 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόArgonne, Los Alamos, U of Calif
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1952
ΕτυμολογίαNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants