אינשטייניום

אינשטייניום (Es)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 99
מספר אטומי99
מסה אטומי252
מספר מסה239
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטון99 p+
נייטרון140 n0
אלקטרון99 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Es (אינשטייניום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
165 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
111.6 pm
Crystal Radius
125.6 pm
רדיוס ואן דר ואלס
245 pm
צפיפות
8.84 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Es (אינשטייניום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
133 kJ/mol
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Es (אינשטייניום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Es (אינשטייניום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Es (אינשטייניום)
Orbital Diagram of Es (אינשטייניום)
דרגת חמצון2, 3, 4
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,133.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearancesilver-colored
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
160
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי5I15/2
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Einsteinium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים20
Natural Isotopes0

239Es

מספר מסה239
מספר הנייטרונים140
משקל אטומי
239.06831 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

מספר מסה240
מספר הנייטרונים141
משקל אטומי
240.068949 ± 0.000393 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
6 ± 1.7 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2017
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

מספר מסה241
מספר הנייטרונים142
משקל אטומי
241.068592 ± 0.000248 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.1 ± 0.8 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1996
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

מספר מסה242
מספר הנייטרונים143
משקל אטומי
242.069567 ± 0.000276 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
17.8 ± 1.6 s
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

מספר מסה243
מספר הנייטרונים144
משקל אטומי
243.069508 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
22.1 ± 1.4 s
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

מספר מסה244
מספר הנייטרונים145
משקל אטומי
244.070881 ± 0.000195 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
37 ± 4 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1973
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

מספר מסה245
מספר הנייטרונים146
משקל אטומי
245.071192 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.11 ± 0.06 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

מספר מסה246
מספר הנייטרונים147
משקל אטומי
246.072806474 ± 0.000096538 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.5 ± 0.5 m
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

מספר מסה247
מספר הנייטרונים148
משקל אטומי
247.073621929 ± 0.00002087 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.55 ± 0.26 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

מספר מסה248
מספר הנייטרונים149
משקל אטומי
248.075469 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
24 ± 3 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

מספר מסה249
מספר הנייטרונים150
משקל אטומי
249.076409 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
102.2 ± 0.6 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

מספר מסה250
מספר הנייטרונים151
משקל אטומי
250.078611 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
8.6 ± 0.1 h
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

מספר מסה251
מספר הנייטרונים152
משקל אטומי
251.079991431 ± 0.000005676 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
33 ± 1 h
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות-

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

מספר מסה252
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
252.082979173 ± 0.000053736 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
471.7 ± 1.9 d
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

מספר מסה253
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
253.084821241 ± 0.000001341 Da
g-factor
1.1714285714286 ± 0.02
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
20.47 ± 0.03 d
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
6.7 ± 0.8
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

מספר מסה254
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
254.088024337 ± 0.000003152 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
275.7 ± 0.5 d
ספין7
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

מספר מסה255
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
255.090273504 ± 0.000011612 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
39.8 ± 1.2 d
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

מספר מסה256
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
256.093597 ± 0.000107 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.6 h
ספין7
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1976
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

מספר מסה257
מספר הנייטרונים158
משקל אטומי
257.095979 ± 0.000441 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7.7 ± 0.2 d
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

מספר מסה258
מספר הנייטרונים159
משקל אטומי
258.09952 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

היסטוריה

מגלה או ממציאArgonne, Los Alamos, U of Calif
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1952
אטימולוגיהNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
הגייהine-STINE-i-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants