Эйнштейний

Эйнштейний (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Atomic Number99
Atomic Weight252
Массалық Сан239
Group
Period7
Blockf
Протон99 p+
Нейтрон140 n0
Электрон99 e-
Animated Бор постулаттары of Es (Эйнштейний)

Физикалық Қасиеттер

Атом Радиусы
molar volume
Коваленттік Радиус
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
8,84 g/cm³

Chemical Property

энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Es (Эйнштейний)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
133 kJ/mol
Электрон
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Бор постулаттары: Es (Эйнштейний)
valence electron2
Lewis structure: Es (Эйнштейний)
electron configuration[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Es (Эйнштейний)
Orbital Diagram of Es (Эйнштейний)
Тотығу дәрежесі2, 3, 4
Электртерістілік
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 133,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
appearance
Түс
Colorless
appearancesilver-colored
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Құрылым
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
quantum number5I15/2
space group ()

Isotopes of Einsteinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

239Es

Массалық Сан239
neutron number140
relative atomic mass
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Массалық Сан240
neutron number141
relative atomic mass
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
6 ± 1,7 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2017
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Массалық Сан241
neutron number142
relative atomic mass
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
5,1 ± 0,8 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1996
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Массалық Сан242
neutron number143
relative atomic mass
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
17,8 ± 1,6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1994
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Массалық Сан243
neutron number144
relative atomic mass
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
22,1 ± 1,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Массалық Сан244
neutron number145
relative atomic mass
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
37 ± 4 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1973
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Массалық Сан245
neutron number146
relative atomic mass
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,11 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Массалық Сан246
neutron number147
relative atomic mass
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7,5 ± 0,5 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Массалық Сан247
neutron number148
relative atomic mass
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
4,55 ± 0,26 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Массалық Сан248
neutron number149
relative atomic mass
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
24 ± 3 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Массалық Сан249
neutron number150
relative atomic mass
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
102,2 ± 0,6 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Массалық Сан250
neutron number151
relative atomic mass
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
8,6 ± 0,1 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Массалық Сан251
neutron number152
relative atomic mass
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
33 ± 1 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity-

decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Массалық Сан252
neutron number153
relative atomic mass
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
471,7 ± 1,9 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Массалық Сан253
neutron number154
relative atomic mass
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
20,47 ± 0,03 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Массалық Сан254
neutron number155
relative atomic mass
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
275,7 ± 0,5 d
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Массалық Сан255
neutron number156
relative atomic mass
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
39,8 ± 1,2 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Массалық Сан256
neutron number157
relative atomic mass
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7,6 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1976
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Массалық Сан257
neutron number158
relative atomic mass
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7,7 ± 0,2 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1987
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Массалық Сан258
neutron number159
relative atomic mass
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

тарих

discoverer or inventorArgonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
time of discovery or invention1952
ЭтимологияNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (ағылшын тілі)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (Мұхит)
natural abundance (Адам денесі)
0 %
natural abundance (Метеор)
0 %
natural abundance (Күн)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants