Einstein

Einstein (Es)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa99
Masa atomowa252
liczba masowa239
Grupa
Okres7
Blokf
Protony99 p+
Neutrony140 n0
Elektrony99 e-
Animated Model atomu Bohra of Es (Einstein)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
8,84 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Es (Einstein)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
133 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Model atomu Bohra: Es (Einstein)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Es (Einstein)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f11 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Es (Einstein)
Orbital Diagram of Es (Einstein)
stopień utlenienia2, 3, 4
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 133,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancesilver-colored
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
160
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5I15/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Einsteinium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Radioactive Isotopes20

239Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,06831 ± 0,000322 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

239Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

240Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,068949 ± 0,000393 Da
liczba masowa240
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 1,7 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

240Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,068592 ± 0,000248 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

241Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

242Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,069567 ± 0,000276 Da
liczba masowa242
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 1,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

242Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,069508 ± 0,000222 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,1 ± 1,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

243Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)1%

244Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,070881 ± 0,000195 Da
liczba masowa244
g-factor
czas połowicznego rozpadu
37 ± 4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

244Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,071192 ± 0,000178 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,11 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

245Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,072806474 ± 0,000096538 Da
liczba masowa246
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 0,5 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

246Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,073621929 ± 0,00002087 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,55 ± 0,26 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

247Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

248Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,075469 ± 0,000056 Da
liczba masowa248
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24 ± 3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

248Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,076409 ± 0,000032 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
102,2 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

249Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,078611 ± 0,000107 Da
liczba masowa250
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość

250Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

251Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,079991431 ± 0,000005676 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
33 ± 1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

251Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,082979173 ± 0,000053736 Da
liczba masowa252
g-factor
czas połowicznego rozpadu
471,7 ± 1,9 d
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

252Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,084821241 ± 0,000001341 Da
liczba masowa253
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
20,47 ± 0,03 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
data odkrycia1954
parzystość+

253Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,088024337 ± 0,000003152 Da
liczba masowa254
g-factor
czas połowicznego rozpadu
275,7 ± 0,5 d
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

254Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,090273504 ± 0,000011612 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39,8 ± 1,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

255Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,093597 ± 0,000107 Da
liczba masowa256
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,6 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

256Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,095979 ± 0,000441 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

257Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

258Es

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,09952 ± 0,00043 Da
liczba masowa258
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

258Es Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
α (α emission)%
Einsteinium

historia

odkrywca lub wynalazcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1952
etymologiaNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
wymowaine-STINE-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants