Einstein

Einstein (Es)

99. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa99
Masa atomowa252
liczba masowa239
Grupa
Okres7
Blokf
proton99 p+
neutron140 n0
elektron99 e-
Animated Model atomu Bohra of Es (Einstein)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
8,84 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Es (Einstein)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
133 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Model atomu Bohra: Es (Einstein)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Es (Einstein)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Es (Einstein)
Orbital Diagram of Es (Einstein)
stopień utlenienia2, 3, 4
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 133,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancesilver-colored
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
160
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5I15/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Einsteinium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Natural Isotopes0

239Es

liczba masowa239
liczba neutronów140
względna masa atomowa
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

liczba masowa240
liczba neutronów141
względna masa atomowa
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 1,7 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

liczba masowa241
liczba neutronów142
względna masa atomowa
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

liczba masowa242
liczba neutronów143
względna masa atomowa
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,8 ± 1,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

liczba masowa243
liczba neutronów144
względna masa atomowa
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,1 ± 1,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

liczba masowa244
liczba neutronów145
względna masa atomowa
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37 ± 4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

liczba masowa245
liczba neutronów146
względna masa atomowa
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,11 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

liczba masowa246
liczba neutronów147
względna masa atomowa
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,5 ± 0,5 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

liczba masowa247
liczba neutronów148
względna masa atomowa
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,55 ± 0,26 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

liczba masowa248
liczba neutronów149
względna masa atomowa
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24 ± 3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

liczba masowa249
liczba neutronów150
względna masa atomowa
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
102,2 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

liczba masowa250
liczba neutronów151
względna masa atomowa
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,6 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

liczba masowa251
liczba neutronów152
względna masa atomowa
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33 ± 1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

liczba masowa252
liczba neutronów153
względna masa atomowa
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
471,7 ± 1,9 d
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

liczba masowa253
liczba neutronów154
względna masa atomowa
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,47 ± 0,03 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

liczba masowa254
liczba neutronów155
względna masa atomowa
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
275,7 ± 0,5 d
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

liczba masowa255
liczba neutronów156
względna masa atomowa
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,8 ± 1,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

liczba masowa256
liczba neutronów157
względna masa atomowa
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,6 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

liczba masowa257
liczba neutronów158
względna masa atomowa
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,7 ± 0,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

liczba masowa258
liczba neutronów159
względna masa atomowa
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

historia

odkrywca lub wynalazcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1952
etymologiaNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
wymowaine-STINE-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants