Einsteinium

Einsteinium (Es)

chemický prvok s protónovým číslom 99
Protónové číslo99
Atómová hmotnosť252
Nukleónové číslo239
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón99 p+
Neutrón140 n0
elektrón99 e-
Animated Bohrov model atómu of Es (Einsteinium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
165 pm
Metallic Radius
iónový polomer
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waalsov polomer
245 pm
density
8,84 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Es (Einsteinium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
133 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Bohrov model atómu: Es (Einsteinium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Es (Einsteinium)
electron configuration[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Es (Einsteinium)
Orbital Diagram of Es (Einsteinium)
Oxidačné číslo2, 3, 4
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 133,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podobasilver-colored
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo5I15/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Einsteinium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy20
Natural Isotopes0

239Es

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 1,7 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,1 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,8 ± 1,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,1 ± 1,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37 ± 4 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,11 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,5 ± 0,5 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,55 ± 0,26 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24 ± 3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
102,2 ± 0,6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,6 ± 0,1 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33 ± 1 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
471,7 ± 1,9 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,47 ± 0,03 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
275,7 ± 0,5 d
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,8 ± 1,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,6 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,7 ± 0,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1952
etymológiaNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants