Ajnštajnij

Ajnštajnij (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Vrstno število99
Atomska teža252
Masno število239
Skupina
Perioda7
Blokf
proton99 p+
nevtron140 n0
elektron99 e-
Animated Bohrov model atoma of Es (Ajnštajnij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
165 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waalsov polmer
245 pm
density
8,84 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Es (Ajnštajnij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
133 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Bohrov model atoma: Es (Ajnštajnij)
valence electron2
Lewis structure: Es (Ajnštajnij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Es (Ajnštajnij)
Orbital Diagram of Es (Ajnštajnij)
Oksidacijsko stanje2, 3, 4
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.133,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearancesilver-colored
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
Kvantno število5I15/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Einsteinium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

239Es

Masno število239
nevtronsko število140
relative atomic mass
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Masno število240
nevtronsko število141
relative atomic mass
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 1,7 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2017
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Masno število241
nevtronsko število142
relative atomic mass
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,1 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Masno število242
nevtronsko število143
relative atomic mass
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,8 ± 1,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Masno število243
nevtronsko število144
relative atomic mass
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,1 ± 1,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Masno število244
nevtronsko število145
relative atomic mass
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
37 ± 4 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Masno število245
nevtronsko število146
relative atomic mass
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,11 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Masno število246
nevtronsko število147
relative atomic mass
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,5 ± 0,5 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Masno število247
nevtronsko število148
relative atomic mass
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,55 ± 0,26 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Masno število248
nevtronsko število149
relative atomic mass
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24 ± 3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Masno število249
nevtronsko število150
relative atomic mass
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
102,2 ± 0,6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Masno število250
nevtronsko število151
relative atomic mass
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,6 ± 0,1 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Masno število251
nevtronsko število152
relative atomic mass
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
33 ± 1 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Masno število252
nevtronsko število153
relative atomic mass
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
471,7 ± 1,9 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Masno število253
nevtronsko število154
relative atomic mass
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,47 ± 0,03 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Masno število254
nevtronsko število155
relative atomic mass
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
275,7 ± 0,5 d
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Masno število255
nevtronsko število156
relative atomic mass
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,8 ± 1,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Masno število256
nevtronsko število157
relative atomic mass
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,6 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Masno število257
nevtronsko število158
relative atomic mass
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,7 ± 0,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Masno število258
nevtronsko število159
relative atomic mass
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljArgonne, Los Alamos, U of Calif
nahajališčeUnited States
datum odkritja1952
etimologijaNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
pronunciationine-STINE-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants