Ајнштајнијум

Ајнштајнијум (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Атомски број99
Атомска маса252
Масени број239
Група
Периода7
Блокf
протон99 p+
неутрон140 n0
електрон99 e-
Animated Боров модел атома of Es (Ајнштајнијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Ван дер Валсов радијус
245 pm
густина
8,84 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Es (Ајнштајнијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
133 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Боров модел атома: Es (Ајнштајнијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Es (Ајнштајнијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Боров модел атома of Es (Ајнштајнијум)
Orbital Diagram of Es (Ајнштајнијум)
оксидациони број2, 3, 4
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.133,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearancesilver-colored
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
160
Neutron Mass Absorption
квантни број5I15/2
кристалографска група ()

Isotopes of Einsteinium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи20
Natural Isotopes0

239Es

Масени број239
неутронски број140
атомска тежина
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Масени број240
неутронски број141
атомска тежина
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 1,7 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Масени број241
неутронски број142
атомска тежина
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,1 ± 0,8 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Масени број242
неутронски број143
атомска тежина
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,8 ± 1,6 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Масени број243
неутронски број144
атомска тежина
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,1 ± 1,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Масени број244
неутронски број145
атомска тежина
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37 ± 4 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Масени број245
неутронски број146
атомска тежина
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,11 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Масени број246
неутронски број147
атомска тежина
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,5 ± 0,5 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Масени број247
неутронски број148
атомска тежина
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,55 ± 0,26 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Масени број248
неутронски број149
атомска тежина
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24 ± 3 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Масени број249
неутронски број150
атомска тежина
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
102,2 ± 0,6 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Масени број250
неутронски број151
атомска тежина
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,6 ± 0,1 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Масени број251
неутронски број152
атомска тежина
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33 ± 1 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Масени број252
неутронски број153
атомска тежина
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
471,7 ± 1,9 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Масени број253
неутронски број154
атомска тежина
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,47 ± 0,03 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Масени број254
неутронски број155
атомска тежина
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
275,7 ± 0,5 d
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Масени број255
неутронски број156
атомска тежина
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,8 ± 1,2 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Масени број256
неутронски број157
атомска тежина
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,6 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Масени број257
неутронски број158
атомска тежина
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,7 ± 0,2 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Масени број258
неутронски број159
атомска тежина
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

историја

откриоArgonne, Los Alamos, U of Calif
место открићаUnited States
датум открића1952
етимологијаNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
изговорine-STINE-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants