Eınsteınyum

Eınsteınyum (Es)

sembolü Es, atom numarası 99 olan element
Atom numarası99
Atom ağırlığı252
Kütle numarası239
Grup
Periyot7
Blokf
proton99 p+
nötron140 n0
elektron99 e-
Animated Bohr modeli of Es (Eınsteınyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Van der Waals radius
245 pm
yoğunluk
8,84 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Es (Eınsteınyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Bohr modeli: Es (Eınsteınyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Es (Eınsteınyum)
electron configuration[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Bohr modeli of Es (Eınsteınyum)
Orbital Diagram of Es (Eınsteınyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.133,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearancesilver-colored
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
160
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı5I15/2
Uzay grubu ()

Aynştaynyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar20
Natural Isotopes0

239Es

Kütle numarası239
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
239,06831 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

Kütle numarası240
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
240,068949 ± 0,000393 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6 ± 1,7 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

Kütle numarası241
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
241,068592 ± 0,000248 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,1 ± 0,8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

Kütle numarası242
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
242,069567 ± 0,000276 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,8 ± 1,6 s
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

Kütle numarası243
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
243,069508 ± 0,000222 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,1 ± 1,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

Kütle numarası244
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
244,070881 ± 0,000195 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37 ± 4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

Kütle numarası245
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
245,071192 ± 0,000178 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,11 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

Kütle numarası246
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
246,072806474 ± 0,000096538 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,5 ± 0,5 m
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

Kütle numarası247
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
247,073621929 ± 0,00002087 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,55 ± 0,26 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

Kütle numarası248
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
248,075469 ± 0,000056 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24 ± 3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

Kütle numarası249
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
249,076409 ± 0,000032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
102,2 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

Kütle numarası250
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
250,078611 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,6 ± 0,1 h
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

Kütle numarası251
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
251,079991431 ± 0,000005676 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33 ± 1 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

Kütle numarası252
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
252,082979173 ± 0,000053736 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
471,7 ± 1,9 d
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

Kütle numarası253
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
253,084821241 ± 0,000001341 Da
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,47 ± 0,03 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

Kütle numarası254
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
254,088024337 ± 0,000003152 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
275,7 ± 0,5 d
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

Kütle numarası255
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
255,090273504 ± 0,000011612 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,8 ± 1,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

Kütle numarası256
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
256,093597 ± 0,000107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,6 h
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

Kütle numarası257
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
257,095979 ± 0,000441 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,7 ± 0,2 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

Kütle numarası258
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
258,09952 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

tarih

kâşifi ya da mucidiArgonne, Los Alamos, U of Calif
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1952
köken bilimiNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
telaffuzuine-STINE-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants