Ейнштейній

Ейнштейній (Es)

хімічний елемент з атомним номером 99
Атомний номер99
Атомна маса252
масове число239
Група
Період7
Блокf
протон99 p+
нейтрон140 n0
електрон99 e-
Animated Модель Бора of Es (Ейнштейній)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
165 pm
Metallic Radius
іонний радіус
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Радіус Ван дер Ваальса
245 pm
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
енергія іонізації of Es (Ейнштейній)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
133 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Модель Бора: Es (Ейнштейній)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Es (Ейнштейній)
електронна конфігурація[Rn] 5f11 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f11 7s2
Enhanced Модель Бора of Es (Ейнштейній)
Orbital Diagram of Es (Ейнштейній)
ступінь окиснення2, 3, 4
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
1 133,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearancesilver-colored
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяАктиноїди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
квантове число5I15/2
просторова група ()

Ізотопи ейнштейнію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи20
Natural Isotopes0

239Es

масове число239
нейтронне число140
relative atomic mass
239,06831 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

240Es

масове число240
нейтронне число141
relative atomic mass
240,068949 ± 0,000393 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
6 ± 1,7 s
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2017
парність-

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

масове число241
нейтронне число142
relative atomic mass
241,068592 ± 0,000248 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,1 ± 0,8 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1996
парність-

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

242Es

масове число242
нейтронне число143
relative atomic mass
242,069567 ± 0,000276 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
17,8 ± 1,6 s
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

масове число243
нейтронне число144
relative atomic mass
243,069508 ± 0,000222 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
22,1 ± 1,4 s
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1973
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)1%

244Es

масове число244
нейтронне число145
relative atomic mass
244,070881 ± 0,000195 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
37 ± 4 s
спін6
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1973
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

масове число245
нейтронне число146
relative atomic mass
245,071192 ± 0,000178 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,11 ± 0,06 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1967
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

масове число246
нейтронне число147
relative atomic mass
246,072806474 ± 0,000096538 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,5 ± 0,5 m
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

масове число247
нейтронне число148
relative atomic mass
247,073621929 ± 0,00002087 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,55 ± 0,26 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1967
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)

248Es

масове число248
нейтронне число149
relative atomic mass
248,075469 ± 0,000056 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
24 ± 3 m
спін2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1956
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

масове число249
нейтронне число150
relative atomic mass
249,076409 ± 0,000032 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
102,2 ± 0,6 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

масове число250
нейтронне число151
relative atomic mass
250,078611 ± 0,000107 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
8,6 ± 0,1 h
спін6
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1956
парність

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

251Es

масове число251
нейтронне число152
relative atomic mass
251,079991431 ± 0,000005676 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
33 ± 1 h
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1956
парність-

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

масове число252
нейтронне число153
relative atomic mass
252,082979173 ± 0,000053736 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
471,7 ± 1,9 d
спін4
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

масове число253
нейтронне число154
relative atomic mass
253,084821241 ± 0,000001341 Da
G-фактор
1,1714285714286 ± 0,02
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
20,47 ± 0,03 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

масове число254
нейтронне число155
relative atomic mass
254,088024337 ± 0,000003152 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
275,7 ± 0,5 d
спін7
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

масове число255
нейтронне число156
relative atomic mass
255,090273504 ± 0,000011612 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
39,8 ± 1,2 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

масове число256
нейтронне число157
relative atomic mass
256,093597 ± 0,000107 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,6 h
спін7
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1976
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

масове число257
нейтронне число158
relative atomic mass
257,095979 ± 0,000441 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7,7 ± 0,2 d
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1987
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
α (α emission)

258Es

масове число258
нейтронне число159
relative atomic mass
258,09952 ± 0,00043 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
α (α emission)
Einsteinium

історія

першовідкривач або винахідникArgonne, Los Alamos, U of Calif
місце відкриттяUnited States
дата відкриття (винаходу)1952
етимологіяNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
вимоваine-STINE-i-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants