Ensteni

Ensteni (Es)

chemical element with the atomic number of 99
Số nguyên tử99
Nguyên tử khối252
số khối239
Nhóm
Chu kỳ7
Phân lớpf
Prô ton99 p+
Nơ tron140 n0
Electrons99 e-
Animated Mô hình Bohr of Es (Ensteni)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
165 pm
Metallic Radius
ionic radius
111,6 pm
Crystal Radius
125,6 pm
Bán kính van der Waals
245 pm
mật độ
8,84 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Es (Ensteni)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
133 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 29, 8, 2
Mô hình Bohr: Es (Ensteni)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Es (Ensteni)
Cấu hình electron[Rn] 5f11 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Es (Ensteni)
Orbital Diagram of Es (Ensteni)
trạng thái oxy hóa2, 3, 4
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
1.133,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearancesilver-colored
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcNhóm Actini, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number43
Mendeleev Number34
Pettifor Number38
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
118 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
160
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử5I15/2
space group ()

Đồng vị của Einsteini

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền20
Radioactive Isotopes20

239Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,06831 ± 0,000322 Da
số khối239
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

239Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

240Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,068949 ± 0,000393 Da
số khối240
g-factor
chu kỳ bán rã
6 ± 1,7 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity-

240Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)70%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)30%
β+ SF (β+-delayed fission)0.16%

241Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,068592 ± 0,000248 Da
số khối241
g-factor
chu kỳ bán rã
5,1 ± 0,8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

241Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

242Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,069567 ± 0,000276 Da
số khối242
g-factor
chu kỳ bán rã
17,8 ± 1,6 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

242Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%
β+ SF (β+-delayed fission)0.6%

243Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,069508 ± 0,000222 Da
số khối243
g-factor
chu kỳ bán rã
22,1 ± 1,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

243Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)1%

244Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,070881 ± 0,000195 Da
số khối244
g-factor
chu kỳ bán rã
37 ± 4 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity+

244Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)95%
α (α emission)5%
β+ SF (β+-delayed fission)0.011%

245Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,071192 ± 0,000178 Da
số khối245
g-factor
chu kỳ bán rã
1,11 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

245Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)51%
α (α emission)49%

246Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,072806474 ± 0,000096538 Da
số khối246
g-factor
chu kỳ bán rã
7,5 ± 0,5 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity-

246Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.1%
α (α emission)9.9%
β+ SF (β+-delayed fission)0.003%

247Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,073621929 ± 0,00002087 Da
số khối247
g-factor
chu kỳ bán rã
4,55 ± 0,26 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity+

247Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
α (α emission)7%
SF (spontaneous fission)%

248Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,075469 ± 0,000056 Da
số khối248
g-factor
chu kỳ bán rã
24 ± 3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

248Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.25%
β+ SF (β+-delayed fission)3.5%

249Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,076409 ± 0,000032 Da
số khối249
g-factor
chu kỳ bán rã
102,2 ± 0,6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity+

249Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.57%

250Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,078611 ± 0,000107 Da
số khối250
g-factor
chu kỳ bán rã
8,6 ± 0,1 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity

250Es Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

251Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,079991431 ± 0,000005676 Da
số khối251
g-factor
chu kỳ bán rã
33 ± 1 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

251Es Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.5%
α (α emission)0.5%

252Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,082979173 ± 0,000053736 Da
số khối252
g-factor
chu kỳ bán rã
471,7 ± 1,9 d
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity+

252Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)78%
ϵ (electron capture)22%

253Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,084821241 ± 0,000001341 Da
số khối253
g-factor
1,1714285714286 ± 0,02
chu kỳ bán rã
20,47 ± 0,03 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
6,7 ± 0,8
ngày khám phá1954
parity+

253Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)8.7%

254Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,088024337 ± 0,000003152 Da
số khối254
g-factor
chu kỳ bán rã
275,7 ± 0,5 d
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

254Es Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%
β (β decay)1.74%
SF (spontaneous fission)3%

255Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,090273504 ± 0,000011612 Da
số khối255
g-factor
chu kỳ bán rã
39,8 ± 1,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

255Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%
SF (spontaneous fission)0.0041%

256Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,093597 ± 0,000107 Da
số khối256
g-factor
chu kỳ bán rã
7,6 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

256Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)0.002%

257Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,095979 ± 0,000441 Da
số khối257
g-factor
chu kỳ bán rã
7,7 ± 0,2 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1987
parity+

257Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

258Es

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,09952 ± 0,00043 Da
số khối258
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

258Es Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
α (α emission)%
Einsteinium

lịch sử

được phát hiện bởiArgonne, Los Alamos, U of Calif
nơi khám pháUnited States
ngày khám phá1952
từ nguyên họcNamed in honor of the scientist Albert Einstein.
cách phát âmine-STINE-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants