Fermium

Fermium (Fm)

chemický prvek s atomovým číslem 100
Atomové číslo100
Atomová hmotnost257
Nukleonové číslo241
Skupina
Perioda7
Blokf
proton100 p+
neutron141 n0
elektron100 e-
Animated Bohrův model atomu of Fm (Fermium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
167 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waalsův poloměr
245 pm
hustota
9,7 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Fm (Fermium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Bohrův model atomu: Fm (Fermium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Fm (Fermium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Fm (Fermium)
Orbital Diagram of Fm (Fermium)
Oxidační číslo2, 3
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 800,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
5 800
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo3H6
space group ()

Izotopy fermia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy20
Natural Isotopes0

241Fm

Nukleonové číslo241
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
730 ± 60 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Nukleonové číslo242
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
800 ± 200 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Nukleonové číslo243
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
231 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Nukleonové číslo244
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,12 ± 0,08 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Nukleonové číslo245
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 1,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Nukleonové číslo246
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,54 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Nukleonové číslo247
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Nukleonové číslo248
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,5 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Nukleonové číslo249
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,6 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Nukleonové číslo250
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 1,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Nukleonové číslo251
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,08 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Nukleonové číslo252
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,39 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Nukleonové číslo253
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3 ± 0,12 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Nukleonové číslo254
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,24 ± 0,002 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Nukleonové číslo255
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,07 ± 0,07 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Nukleonové číslo256
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
157,1 ± 1,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Nukleonové číslo257
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
100,5 ± 0,2 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Nukleonové číslo258
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
370 ± 14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Nukleonové číslo259
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Nukleonové číslo260
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

dějiny

objevitel nebo vynálezceArgonne, Los Alamos, U of Calif
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1953
etymologieNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
výslovnostFER-mi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants