Фермий

Фермий (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Atomic Number100
Atomic Weight257
Массалық Сан241
Group
Period7
Blockf
Protons100 p+
Neutrons141 n0
Electrons100 e-
Animated Бор постулаттары of Fm (Фермий)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
molar volume
Коваленттік радиус
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
9,7 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Fm (Фермий)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Бор постулаттары: Fm (Фермий)
valence electron2
Lewis structure: Fm (Фермий)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Fm (Фермий)
Orbital Diagram of Fm (Фермий)
Тотығу дәрежесі2, 3
Электртерістілік
Electrophilicity
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
Melting Point
1 800,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
quantum number3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Radioactive Isotopes20

241Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
Массалық Сан241
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
730 ± 60 us
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2008
parity+

241Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
Массалық Сан242
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
800 ± 200 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1975
parity+

242Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

243Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
Массалық Сан243
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
231 ± 9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1981
parity-

243Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

244Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
Массалық Сан244
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,12 ± 0,08 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1967
parity+

244Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
Массалық Сан245
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,2 ± 1,3 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1967
parity+

245Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
Массалық Сан246
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
1,54 ± 0,04 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1966
parity+

246Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
Массалық Сан247
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
31 ± 1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity+

247Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

248Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
Массалық Сан248
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
34,5 ± 1,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1958
parity+

248Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
Массалық Сан249
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,6 ± 0,1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1960
parity+

249Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)33%

250Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
Массалық Сан250
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
31 ± 1,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

250Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)%

251Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
Массалық Сан251
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5,3 ± 0,08 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1957
parity-

251Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
Массалық Сан252
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
25,39 ± 0,04 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

252Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)%

253Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
Массалық Сан253
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3 ± 0,12 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1957
parity+

253Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
Массалық Сан254
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
3,24 ± 0,002 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

254Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
Массалық Сан255
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
20,07 ± 0,07 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

255Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
Массалық Сан256
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
157,1 ± 1,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1955
parity+

256Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
Массалық Сан257
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
100,5 ± 0,2 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1964
parity+

257Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
Массалық Сан258
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
370 ± 14 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1971
parity+

258Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
Массалық Сан259
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,5 ± 0,2 s
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1980
parity

259Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
Массалық Сан260
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention
parity+

260Fm Decay Modes
decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)%
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

тарих

discoverer or inventorArgonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
time of discovery or invention1953
ЭтимологияNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants