Фермий

Фермий (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Atomic Number100
Atomic Weight257
Массалық Сан241
Group
Period7
Blockf
Протон100 p+
Нейтрон141 n0
Электрон100 e-
Animated Бор постулаттары of Fm (Фермий)

Физикалық Қасиеттер

Атом Радиусы
molar volume
Коваленттік Радиус
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
9,7 g/cm³

Chemical Property

энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Fm (Фермий)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
Электрон
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Бор постулаттары: Fm (Фермий)
valence electron2
Lewis structure: Fm (Фермий)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Fm (Фермий)
Orbital Diagram of Fm (Фермий)
Тотығу дәрежесі2, 3
Электртерістілік
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 800,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
appearance
Түс
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Құрылым
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
quantum number3H6
space group ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

241Fm

Массалық Сан241
neutron number141
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
730 ± 60 us
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2008
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Массалық Сан242
neutron number142
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
800 ± 200 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1975
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Массалық Сан243
neutron number143
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
231 ± 9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1981
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Массалық Сан244
neutron number144
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
3,12 ± 0,08 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1967
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Массалық Сан245
neutron number145
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
4,2 ± 1,3 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1967
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Массалық Сан246
neutron number146
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,54 ± 0,04 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1966
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Массалық Сан247
neutron number147
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
31 ± 1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Массалық Сан248
neutron number148
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
34,5 ± 1,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1958
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Массалық Сан249
neutron number149
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,6 ± 0,1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1960
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Массалық Сан250
neutron number150
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
31 ± 1,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Массалық Сан251
neutron number151
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
5,3 ± 0,08 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1957
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Массалық Сан252
neutron number152
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
25,39 ± 0,04 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Массалық Сан253
neutron number153
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
3 ± 0,12 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1957
parity+

decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Массалық Сан254
neutron number154
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
3,24 ± 0,002 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Массалық Сан255
neutron number155
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
20,07 ± 0,07 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Массалық Сан256
neutron number156
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
157,1 ± 1,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1955
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Массалық Сан257
neutron number157
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
100,5 ± 0,2 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1964
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Массалық Сан258
neutron number158
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
370 ± 14 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1971
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Массалық Сан259
neutron number159
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
1,5 ± 0,2 s
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1980
parity

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Массалық Сан260
neutron number160
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

тарих

discoverer or inventorArgonne, Los Alamos, U of Calif
location of discoveryUnited States
time of discovery or invention1953
ЭтимологияNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (ағылшын тілі)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (Мұхит)
natural abundance (Адам денесі)
0 %
natural abundance (Метеор)
0 %
natural abundance (Күн)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants