Ferm

Ferm (Fm)

100. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa100
Masa atomowa257
liczba masowa241
Grupa
Okres7
Blokf
proton100 p+
neutron141 n0
elektron100 e-
Animated Model atomu Bohra of Fm (Ferm)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
167 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
9,7 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Fm (Ferm)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Model atomu Bohra: Fm (Ferm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Fm (Ferm)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Fm (Ferm)
Orbital Diagram of Fm (Ferm)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 800,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
5 800
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3H6
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Fermium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Natural Isotopes0

241Fm

liczba masowa241
liczba neutronów141
względna masa atomowa
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
730 ± 60 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

liczba masowa242
liczba neutronów142
względna masa atomowa
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 200 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

liczba masowa243
liczba neutronów143
względna masa atomowa
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
231 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

liczba masowa244
liczba neutronów144
względna masa atomowa
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,08 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

liczba masowa245
liczba neutronów145
względna masa atomowa
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 1,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

liczba masowa246
liczba neutronów146
względna masa atomowa
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,54 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

liczba masowa247
liczba neutronów147
względna masa atomowa
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

liczba masowa248
liczba neutronów148
względna masa atomowa
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,5 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

liczba masowa249
liczba neutronów149
względna masa atomowa
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

liczba masowa250
liczba neutronów150
względna masa atomowa
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

liczba masowa251
liczba neutronów151
względna masa atomowa
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,08 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

liczba masowa252
liczba neutronów152
względna masa atomowa
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,39 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

liczba masowa253
liczba neutronów153
względna masa atomowa
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,12 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

liczba masowa254
liczba neutronów154
względna masa atomowa
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,002 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

liczba masowa255
liczba neutronów155
względna masa atomowa
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,07 ± 0,07 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

liczba masowa256
liczba neutronów156
względna masa atomowa
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
157,1 ± 1,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

liczba masowa257
liczba neutronów157
względna masa atomowa
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
100,5 ± 0,2 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

liczba masowa258
liczba neutronów158
względna masa atomowa
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
370 ± 14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

liczba masowa259
liczba neutronów159
względna masa atomowa
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

liczba masowa260
liczba neutronów160
względna masa atomowa
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

historia

odkrywca lub wynalazcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1953
etymologiaNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
wymowaFER-mi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants