Ferm

Ferm (Fm)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa100
Masa atomowa257
liczba masowa241
Grupa
Okres7
Blokf
Protony100 p+
Neutrony141 n0
Elektrony100 e-
Animated Model atomu Bohra of Fm (Ferm)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
167 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
9,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Fm (Ferm)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Model atomu Bohra: Fm (Ferm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Fm (Ferm)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f12 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Fm (Ferm)
Orbital Diagram of Fm (Ferm)
stopień utlenienia2, 3
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 800,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
5 800
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3H6
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Fermium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Radioactive Isotopes20

241Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,074311 ± 0,000322 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
730 ± 60 us
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

241Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,07343 ± 0,00043 Da
liczba masowa242
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
800 ± 200 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

242Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

243Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,074414 ± 0,00014 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
231 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

243Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

244Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,074036 ± 0,000216 Da
liczba masowa244
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,08 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

244Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,075354 ± 0,00021 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 1,3 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

245Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,075353334 ± 0,000014675 Da
liczba masowa246
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,54 ± 0,04 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

246Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,076944 ± 0,000194 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

247Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

248Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,077185451 ± 0,000009122 Da
liczba masowa248
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
34,5 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

248Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,078926042 ± 0,000006668 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

249Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)33%

250Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,079519765 ± 0,000008468 Da
liczba masowa250
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

250Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)%

251Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,08154513 ± 0,000015342 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,08 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

251Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,082466019 ± 0,000005604 Da
liczba masowa252
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,39 ± 0,04 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

252Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)%

253Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,085180945 ± 0,000001662 Da
liczba masowa253
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,12 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

253Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,086852424 ± 0,000001978 Da
liczba masowa254
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,24 ± 0,002 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

254Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,089963495 ± 0,000004223 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,07 ± 0,07 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

255Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,091771699 ± 0,000003241 Da
liczba masowa256
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
157,1 ± 1,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

256Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
257,095105419 ± 0,000004669 Da
liczba masowa257
g-factor
czas połowicznego rozpadu
100,5 ± 0,2 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

257Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,097077 ± 0,000215 Da
liczba masowa258
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
370 ± 14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

258Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,100596 ± 0,000304 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość

259Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,102809 ± 0,000467 Da
liczba masowa260
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

260Fm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

historia

odkrywca lub wynalazcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1953
etymologiaNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
wymowaFER-mi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants