Fermium

Fermium (Fm)

chemický prvok s protónovým číslom 100
Protónové číslo100
Atómová hmotnosť257
Nukleónové číslo241
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón100 p+
Neutrón141 n0
elektrón100 e-
Animated Bohrov model atómu of Fm (Fermium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
167 pm
Metallic Radius
iónový polomer
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waalsov polomer
245 pm
density
9,7 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Fm (Fermium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Bohrov model atómu: Fm (Fermium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Fm (Fermium)
electron configuration[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Fm (Fermium)
Orbital Diagram of Fm (Fermium)
Oxidačné číslo2, 3
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 800,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 800
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3H6
Priestorová grupa ()

Isotopes of Fermium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy20
Natural Isotopes0

241Fm

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
730 ± 60 us
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 200 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
231 ± 9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,12 ± 0,08 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 1,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,54 ± 0,04 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,5 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 1,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,08 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,39 ± 0,04 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,12 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,24 ± 0,002 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Nukleónové číslo255
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,07 ± 0,07 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Nukleónové číslo256
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
157,1 ± 1,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Nukleónové číslo257
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
100,5 ± 0,2 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
370 ± 14 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaArgonne, Los Alamos, U of Calif
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1953
etymológiaNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants