Fermij

Fermij (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Vrstno število100
Atomska teža257
Masno število241
Skupina
Perioda7
Blokf
proton100 p+
nevtron141 n0
elektron100 e-
Animated Bohrov model atoma of Fm (Fermij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
167 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Van der Waalsov polmer
245 pm
density
9,7 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Fm (Fermij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Bohrov model atoma: Fm (Fermij)
valence electron2
Lewis structure: Fm (Fermij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Fm (Fermij)
Orbital Diagram of Fm (Fermij)
Oksidacijsko stanje2, 3
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.800,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5.800
Neutron Mass Absorption
Kvantno število3H6
Prostorska skupina ()

Isotopes of Fermium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes0

241Fm

Masno število241
nevtronsko število141
relative atomic mass
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
730 ± 60 us
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2008
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Masno število242
nevtronsko število142
relative atomic mass
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
800 ± 200 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Masno število243
nevtronsko število143
relative atomic mass
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
231 ± 9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Masno število244
nevtronsko število144
relative atomic mass
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,12 ± 0,08 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Masno število245
nevtronsko število145
relative atomic mass
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,2 ± 1,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Masno število246
nevtronsko število146
relative atomic mass
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,54 ± 0,04 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Masno število247
nevtronsko število147
relative atomic mass
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31 ± 1 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Masno število248
nevtronsko število148
relative atomic mass
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
34,5 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1958
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Masno število249
nevtronsko število149
relative atomic mass
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,6 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Masno število250
nevtronsko število150
relative atomic mass
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
31 ± 1,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Masno število251
nevtronsko število151
relative atomic mass
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,3 ± 0,08 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Masno število252
nevtronsko število152
relative atomic mass
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,39 ± 0,04 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Masno število253
nevtronsko število153
relative atomic mass
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3 ± 0,12 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1957
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Masno število254
nevtronsko število154
relative atomic mass
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,24 ± 0,002 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Masno število255
nevtronsko število155
relative atomic mass
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,07 ± 0,07 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Masno število256
nevtronsko število156
relative atomic mass
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
157,1 ± 1,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Masno število257
nevtronsko število157
relative atomic mass
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
100,5 ± 0,2 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Masno število258
nevtronsko število158
relative atomic mass
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
370 ± 14 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1971
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Masno število259
nevtronsko število159
relative atomic mass
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,5 ± 0,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Masno število260
nevtronsko število160
relative atomic mass
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljArgonne, Los Alamos, U of Calif
nahajališčeUnited States
datum odkritja1953
etimologijaNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
pronunciationFER-mi-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants