Фермијум

Фермијум (Fm)

chemical element with the atomic number of 100
Атомски број100
Атомска маса257
Масени број241
Група
Периода7
Блокf
протон100 p+
неутрон141 n0
електрон100 e-
Animated Боров модел атома of Fm (Фермијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
167 pm
Metallic Radius
ionic radius
110,5 pm
Crystal Radius
124,5 pm
Ван дер Валсов радијус
245 pm
густина
9,7 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Fm (Фермијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Боров модел атома: Fm (Фермијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Fm (Фермијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f12 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f12 7s2
Enhanced Боров модел атома of Fm (Фермијум)
Orbital Diagram of Fm (Фермијум)
оксидациони број2, 3
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.800,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number44
Mendeleev Number36
Pettifor Number37
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
113 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
5.800
Neutron Mass Absorption
квантни број3H6
кристалографска група ()

Isotopes of Fermium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи20
Natural Isotopes0

241Fm

Масени број241
неутронски број141
атомска тежина
241,074311 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
730 ± 60 us
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)
α (α emission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)12%

242Fm

Масени број242
неутронски број142
атомска тежина
242,07343 ± 0,00043 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 200 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

243Fm

Масени број243
неутронски број143
атомска тежина
243,074414 ± 0,00014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
231 ± 9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)91%
SF (spontaneous fission)9%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

244Fm

Масени број244
неутронски број144
атомска тежина
244,074036 ± 0,000216 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,12 ± 0,08 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2%
α (α emission)1%

245Fm

Масени број245
неутронски број145
атомска тежина
245,075354 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 1,3 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)7%
SF (spontaneous fission)0.3%

246Fm

Масени број246
неутронски број146
атомска тежина
246,075353334 ± 0,000014675 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,54 ± 0,04 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)93.2%
SF (spontaneous fission)6.8%
ϵ (electron capture)1.3%

247Fm

Масени број247
неутронски број147
атомска тежина
247,076944 ± 0,000194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)64%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

248Fm

Масени број248
неутронски број148
атомска тежина
248,077185451 ± 0,000009122 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,5 ± 1,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)0.1%

249Fm

Масени број249
неутронски број149
атомска тежина
249,078926042 ± 0,000006668 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,6 ± 0,1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)33%

250Fm

Масени број250
неутронски број150
атомска тежина
250,079519765 ± 0,000008468 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 1,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0069%
ϵ (electron capture)

251Fm

Масени број251
неутронски број151
атомска тежина
251,08154513 ± 0,000015342 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,08 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.2%
α (α emission)1.8%

252Fm

Масени број252
неутронски број152
атомска тежина
252,082466019 ± 0,000005604 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,39 ± 0,04 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0023%
+ (double β+ decay)

253Fm

Масени број253
неутронски број153
атомска тежина
253,085180945 ± 0,000001662 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3 ± 0,12 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)88%
α (α emission)12%

254Fm

Масени број254
неутронски број154
атомска тежина
254,086852424 ± 0,000001978 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,24 ± 0,002 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.9408%
SF (spontaneous fission)0.0592%

255Fm

Масени број255
неутронски број155
атомска тежина
255,089963495 ± 0,000004223 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,07 ± 0,07 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%

256Fm

Масени број256
неутронски број156
атомска тежина
256,091771699 ± 0,000003241 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
157,1 ± 1,3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)91.9%
α (α emission)8.1%

257Fm

Масени број257
неутронски број157
атомска тежина
257,095105419 ± 0,000004669 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
100,5 ± 0,2 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.79%
SF (spontaneous fission)0.21%

258Fm

Масени број258
неутронски број158
атомска тежина
258,097077 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
370 ± 14 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Fm

Масени број259
неутронски број159
атомска тежина
259,100596 ± 0,000304 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,2 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

260Fm

Масени број260
неутронски број160
атомска тежина
260,102809 ± 0,000467 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)
Fermium-Ytterbium Alloy
Electron shell 100 Fermium

историја

откриоArgonne, Los Alamos, U of Calif
место открићаUnited States
датум открића1953
етимологијаNamed in honor of the scientist Enrico Fermi.
изговорFER-mi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants