Francium

Francium (Fr)

chemický prvek s atomovým číslem 87
Atomové číslo87
Atomová hmotnost223
Nukleonové číslo197
Skupina1
Perioda7
Bloks
proton87 p+
neutron110 n0
elektron87 e-
Animated Bohrův model atomu of Fr (Francium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
223 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waalsův poloměr
348 pm
hustota
1,87 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
4,0727409 eV/particle
Ionizační energie of Fr (Francium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Bohrův model atomu: Fr (Francium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Fr (Francium)
elektronová konfigurace[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Bohrův model atomu of Fr (Francium)
Orbital Diagram of Fr (Francium)
Oxidační číslo1
elektronegativita
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
294,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2S1/2
space group ()

Izotopy francia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy37
Natural Isotopes0

197Fr

Nukleonové číslo197
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

198Fr

Nukleonové číslo198
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

199Fr

Nukleonové číslo199
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,6 ± 2,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Nukleonové číslo200
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
47,5 ± 2,8 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Nukleonové číslo201
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
62,8 ± 1,9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Nukleonové číslo202
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
372 ± 12 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Nukleonové číslo203
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
550 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Nukleonové číslo204
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,75 ± 0,26 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Nukleonové číslo205
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,9 ± 0,07 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Nukleonové číslo206
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Nukleonové číslo207
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,8 ± 0,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Nukleonové číslo208
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59,1 ± 0,3 s
spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Nukleonové číslo209
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Nukleonové číslo210
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,18 ± 0,06 m
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Nukleonové číslo211
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,1 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Nukleonové číslo212
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 0,6 m
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Nukleonové číslo213
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,14 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Nukleonové číslo214
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,51 ± 0,13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

215Fr

Nukleonové číslo215
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216Fr

Nukleonové číslo216
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
700 ± 20 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Nukleonové číslo217
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 5 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

218Fr

Nukleonové číslo218
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,4 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Fr

Nukleonové číslo219
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,5 ± 1,7 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

220Fr

Nukleonové číslo220
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,4 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Nukleonové číslo221
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,801 ± 0,005 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Nukleonové číslo222
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,2 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

223Fr

Nukleonové číslo223
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Nukleonové číslo224
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,33 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

225Fr

Nukleonové číslo225
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,95 ± 0,14 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

226Fr

Nukleonové číslo226
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48,5 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

227Fr

Nukleonové číslo227
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,47 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

228Fr

Nukleonové číslo228
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

229Fr

Nukleonové číslo229
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

230Fr

Nukleonové číslo230
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

231Fr

Nukleonové číslo231
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

232Fr

Nukleonové číslo232
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,5 ± 0,6 s
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Nukleonové číslo233
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
900 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

dějiny

objevitel nebo vynálezceMarguerite Derey
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1939
etymologieNamed for France, the nation of its discovery.
výslovnostFRAN-si-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants