Φραγκιο

Φραγκιο (Fr)

χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 87
Ατομικός Αριθμός87
Ατομικό βάρος223
Μαζικός αριθμός197
Ομάδα1
Περίοδος7
Τομέαςs
πρωτόνιο87 p+
νετρόνιο110 n0
ηλεκτρόνιο87 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Fr (Φραγκιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waals radius
348 pm
πυκνότητα
1,87 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
4,0727409 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Fr (Φραγκιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Fr (Φραγκιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Fr (Φραγκιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Fr (Φραγκιο)
Orbital Diagram of Fr (Φραγκιο)
Αριθμός οξείδωσης1
Ηλεκτραρνητικότητα
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
294,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλκάλια, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group ()

Isotopes of Francium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes0

197Fr

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 1,9 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

198Fr

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

199Fr

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,6 ± 2,2 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
47,5 ± 2,8 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
62,8 ± 1,9 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
372 ± 12 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
550 ± 10 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,75 ± 0,26 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,9 ± 0,07 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,8 ± 0,1 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59,1 ± 0,3 s
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50,5 ± 0,7 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,18 ± 0,06 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,1 ± 0,02 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 0,6 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
34,14 ± 0,06 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,51 ± 0,13 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

215Fr

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
90 ± 4 ns
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

216Fr

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
700 ± 20 ns
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 5 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

218Fr

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,4 ± 0,5 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

219Fr

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,5 ± 1,7 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

220Fr

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,4 ± 0,3 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,801 ± 0,005 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,2 ± 0,3 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

223Fr

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 0,07 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,33 ± 0,1 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

225Fr

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,95 ± 0,14 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

226Fr

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48,5 ± 0,7 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

227Fr

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,47 ± 0,03 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

228Fr

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38 ± 1 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

229Fr

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50,2 ± 0,4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

230Fr

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,1 ± 0,5 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

231Fr

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17,6 ± 0,6 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

232Fr

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,5 ± 0,6 s
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
900 ± 100 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόMarguerite Derey
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1939
ΕτυμολογίαNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants