Франций

Франций (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
Atomic Number87
Atomic Weight223
Массалық Сан197
Group1
Period7
Blocks
Protons87 p+
Neutrons110 n0
Electrons87 e-
Animated Бор постулаттары of Fr (Франций)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
molar volume
Коваленттік радиус
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waals radius
348 pm
density
1,87 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
4,0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (Франций)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Бор постулаттары: Fr (Франций)
valence electron1
Lewis structure: Fr (Франций)
electron configuration[Rn] 7s1
Enhanced Бор постулаттары of Fr (Франций)
Orbital Diagram of Fr (Франций)
Тотығу дәрежесі1
Электртерістілік
0.7
Electrophilicity
0,7242688826969913 eV/particle
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
Melting Point
294,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Silver
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal Structure (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryAlkali metals, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Francium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes37
Radioactive Isotopes37

197Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,011008086 ± 0,000060584 Da
Массалық Сан197
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,3 ± 1,9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2013
parity-

197Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

198Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,010282081 ± 0,000033419 Da
Массалық Сан198
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
15 ± 3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2013
parity+

198Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

199Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,007269384 ± 0,000014734 Da
Массалық Сан199
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
6,6 ± 2,2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1999
parity+

199Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,006584666 ± 0,000032769 Da
Массалық Сан200
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
47,5 ± 2,8 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1995
parity+

200Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)%

201Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,003852491 ± 0,000009747 Da
Массалық Сан201
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
62,8 ± 1,9 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1980
parity-

201Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,003329637 ± 0,000006476 Da
Массалық Сан202
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
372 ± 12 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1980
parity+

202Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,000940867 ± 0,000006689 Da
Массалық Сан203
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
550 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
time of discovery or invention1967
parity-

203Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,000651972 ± 0,000026389 Da
Массалық Сан204
g-factor
1,33 ± 0,01
Жартылай ыдырау мерзімі
1,75 ± 0,26 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
time of discovery or invention1964
parity+

204Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,998593854 ± 0,000008399 Da
Массалық Сан205
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
3,9 ± 0,07 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
time of discovery or invention1964
parity-

205Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,998661441 ± 0,000029856 Da
Массалық Сан206
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
time of discovery or invention1964
parity+

206Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,99694145 ± 0,000018847 Da
Массалық Сан207
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
Жартылай ыдырау мерзімі
14,8 ± 0,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
time of discovery or invention1964
parity-

207Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,997139082 ± 0,000012514 Da
Массалық Сан208
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
Жартылай ыдырау мерзімі
59,1 ± 0,3 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
time of discovery or invention1964
parity+

208Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,995939701 ± 0,000012349 Da
Массалық Сан209
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
Жартылай ыдырау мерзімі
50,5 ± 0,7 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
time of discovery or invention1964
parity-

209Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,996410596 ± 0,000014407 Da
Массалық Сан210
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
Жартылай ыдырау мерзімі
3,18 ± 0,06 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
time of discovery or invention1964
parity+

210Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,995555189 ± 0,000012872 Da
Массалық Сан211
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
Жартылай ыдырау мерзімі
3,1 ± 0,02 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
time of discovery or invention1964
parity-

211Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,99622542 ± 0,000009419 Da
Массалық Сан212
g-factor
0,918 ± 0,01
Жартылай ыдырау мерзімі
20 ± 0,6 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
time of discovery or invention1950
parity+

212Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,99618441 ± 0,000005053 Da
Массалық Сан213
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
Жартылай ыдырау мерзімі
34,14 ± 0,06 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
time of discovery or invention1964
parity-

213Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,998971193 ± 0,000009145 Da
Массалық Сан214
g-factor
0,241 ± 0,016
Жартылай ыдырау мерзімі
5,51 ± 0,13 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity-

214Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

215Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,000341534 ± 0,000007585 Da
Массалық Сан215
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
90 ± 4 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity-

215Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

216Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,003189523 ± 0,00000448 Da
Массалық Сан216
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
700 ± 20 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity-

216Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,00463198 ± 0,000007011 Da
Массалық Сан217
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
22 ± 5 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1968
parity-

217Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

218Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,00757862 ± 0,000004546 Da
Массалық Сан218
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,4 ± 0,5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1949
parity-

218Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

219Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,009250664 ± 0,00000738 Da
Массалық Сан219
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
22,5 ± 1,7 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
time of discovery or invention1948
parity-

219Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

220Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,012326789 ± 0,000004324 Da
Массалық Сан220
g-factor
-0,66 ± 0,01
Жартылай ыдырау мерзімі
27,4 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
time of discovery or invention1948
parity+

220Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,014253714 ± 0,000005245 Da
Массалық Сан221
g-factor
0,628 ± 0,008
Жартылай ыдырау мерзімі
4,801 ± 0,005 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
time of discovery or invention1947
parity-

221Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,017582615 ± 0,000008 Da
Массалық Сан222
g-factor
0,315 ± 0,005
Жартылай ыдырау мерзімі
14,2 ± 0,3 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
time of discovery or invention1975
parity-

222Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

223Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,019734241 ± 0,000002073 Da
Массалық Сан223
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
22 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
time of discovery or invention1939
parity-

223Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,023348096 ± 0,000012 Da
Массалық Сан224
g-factor
0,4 ± 0,01
Жартылай ыдырау мерзімі
3,33 ± 0,1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
time of discovery or invention1969
parity-

224Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

225Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,025572466 ± 0,000012847 Da
Массалық Сан225
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
3,95 ± 0,14 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
time of discovery or invention1969
parity-

225Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

226Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,029544512 ± 0,000006688 Da
Массалық Сан226
g-factor
0,0712 ± 0,0014
Жартылай ыдырау мерзімі
48,5 ± 0,7 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
time of discovery or invention1969
parity-

226Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

227Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,031865413 ± 0,000006332 Da
Массалық Сан227
g-factor
2,98 ± 0,04
Жартылай ыдырау мерзімі
2,47 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1972
parity+

227Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

228Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
228,035839433 ± 0,000007226 Da
Массалық Сан228
g-factor
-0,38 ± 0,005
Жартылай ыдырау мерзімі
38 ± 1 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
time of discovery or invention1972
parity-

228Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

229Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
229,038291443 ± 0,000005368 Da
Массалық Сан229
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
50,2 ± 0,4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1975
parity+

229Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

230Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
230,042390787 ± 0,000007022 Da
Массалық Сан230
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
19,1 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1987
parity+

230Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

231Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
231,045175353 ± 0,0000083 Da
Массалық Сан231
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
17,6 ± 0,6 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1985
parity+

231Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

232Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
232,049461219 ± 0,000015 Da
Массалық Сан232
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5,5 ± 0,6 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1990
parity

232Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

233Fr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,052517833 ± 0,000021 Da
Массалық Сан233
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
900 ± 100 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2010
parity+

233Fr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 087 francium

тарих

discoverer or inventorMarguerite Derey
location of discoveryFrance
time of discovery or invention1939
ЭтимологияNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants