Frans

Frans (Fr)

87. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa87
Masa atomowa223
liczba masowa197
Grupa1
Okres7
Bloks
Protony87 p+
Neutrony110 n0
Elektrony87 e-
Animated Model atomu Bohra of Fr (Frans)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
223 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
180 pm
Crystal Radius
194 pm
promień van der Waalsa
348 pm
gęstość
1,87 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
4,0727409 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Fr (Frans)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Fr (Frans)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Fr (Frans)
konfiguracja elektronowa[Rn] 7s1
Enhanced Model atomu Bohra of Fr (Frans)
Orbital Diagram of Fr (Frans)
stopień utlenienia1
elektroujemność
0.7
Electrophilicity
0,7242688826969913 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
294,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny (BCC)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Francium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy37
Radioactive Isotopes37

197Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,011008086 ± 0,000060584 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

197Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

198Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,010282081 ± 0,000033419 Da
liczba masowa198
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

198Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

199Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,007269384 ± 0,000014734 Da
liczba masowa199
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 2,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

199Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,006584666 ± 0,000032769 Da
liczba masowa200
g-factor
czas połowicznego rozpadu
47,5 ± 2,8 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

200Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ SF (β+-delayed fission)%

201Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,003852491 ± 0,000009747 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
62,8 ± 1,9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

201Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,003329637 ± 0,000006476 Da
liczba masowa202
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
czas połowicznego rozpadu
372 ± 12 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

202Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,000940867 ± 0,000006689 Da
liczba masowa203
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
czas połowicznego rozpadu
550 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

203Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

204Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,000651972 ± 0,000026389 Da
liczba masowa204
g-factor
1,33 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,26 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
data odkrycia1964
parzystość+

204Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,998593854 ± 0,000008399 Da
liczba masowa205
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 0,07 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
data odkrycia1964
parzystość-

205Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,998661441 ± 0,000029856 Da
liczba masowa206
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
data odkrycia1964
parzystość+

206Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,99694145 ± 0,000018847 Da
liczba masowa207
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

207Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

208Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,997139082 ± 0,000012514 Da
liczba masowa208
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,3 s
spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
data odkrycia1964
parzystość+

208Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,995939701 ± 0,000012349 Da
liczba masowa209
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
czas połowicznego rozpadu
50,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

209Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,996410596 ± 0,000014407 Da
liczba masowa210
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
czas połowicznego rozpadu
3,18 ± 0,06 m
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość+

210Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,995555189 ± 0,000012872 Da
liczba masowa211
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

211Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,99622542 ± 0,000009419 Da
liczba masowa212
g-factor
0,918 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,6 m
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
data odkrycia1950
parzystość+

212Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,99618441 ± 0,000005053 Da
liczba masowa213
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
czas połowicznego rozpadu
34,14 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
data odkrycia1964
parzystość-

213Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,998971193 ± 0,000009145 Da
liczba masowa214
g-factor
0,241 ± 0,016
czas połowicznego rozpadu
5,51 ± 0,13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

214Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
215,000341534 ± 0,000007585 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
90 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

215Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,003189523 ± 0,00000448 Da
liczba masowa216
g-factor
czas połowicznego rozpadu
700 ± 20 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

216Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

217Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,00463198 ± 0,000007011 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 5 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

217Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,00757862 ± 0,000004546 Da
liczba masowa218
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

218Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,009250664 ± 0,00000738 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,5 ± 1,7 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość-

219Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,012326789 ± 0,000004324 Da
liczba masowa220
g-factor
-0,66 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
data odkrycia1948
parzystość+

220Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,014253714 ± 0,000005245 Da
liczba masowa221
g-factor
0,628 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
4,801 ± 0,005 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość-

221Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,017582615 ± 0,000008 Da
liczba masowa222
g-factor
0,315 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość-

222Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,019734241 ± 0,000002073 Da
liczba masowa223
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
22 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość-

223Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,023348096 ± 0,000012 Da
liczba masowa224
g-factor
0,4 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
3,33 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
data odkrycia1969
parzystość-

224Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,025572466 ± 0,000012847 Da
liczba masowa225
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
3,95 ± 0,14 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
data odkrycia1969
parzystość-

225Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,029544512 ± 0,000006688 Da
liczba masowa226
g-factor
0,0712 ± 0,0014
czas połowicznego rozpadu
48,5 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
data odkrycia1969
parzystość-

226Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

227Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,031865413 ± 0,000006332 Da
liczba masowa227
g-factor
2,98 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
2,47 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

227Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,035839433 ± 0,000007226 Da
liczba masowa228
g-factor
-0,38 ± 0,005
czas połowicznego rozpadu
38 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
data odkrycia1972
parzystość-

228Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,038291443 ± 0,000005368 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
50,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

229Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,042390787 ± 0,000007022 Da
liczba masowa230
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

230Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

231Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,045175353 ± 0,0000083 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

231Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,049461219 ± 0,000015 Da
liczba masowa232
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,6 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

232Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)%

233Fr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,052517833 ± 0,000021 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

233Fr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
Electron shell 087 francium

historia

odkrywca lub wynalazcaMarguerite Derey
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1939
etymologiaNamed for France, the nation of its discovery.
wymowaFRAN-si-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants