Frans

Frans (Fr)

87. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa87
Masa atomowa223
liczba masowa197
Grupa1
Okres7
Bloks
proton87 p+
neutron110 n0
elektron87 e-
Animated Model atomu Bohra of Fr (Frans)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
223 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
180 pm
Crystal Radius
194 pm
promień van der Waalsa
348 pm
gęstość
1,87 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
4,0727409 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Fr (Frans)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Model atomu Bohra: Fr (Frans)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Fr (Frans)
konfiguracja elektronowa[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Model atomu Bohra of Fr (Frans)
Orbital Diagram of Fr (Frans)
stopień utlenienia1
elektroujemność
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
294,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny (BCC)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale alkaliczne, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Francium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy37
Natural Isotopes0

197Fr

liczba masowa197
liczba neutronów110
względna masa atomowa
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 1,9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

198Fr

liczba masowa198
liczba neutronów111
względna masa atomowa
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

199Fr

liczba masowa199
liczba neutronów112
względna masa atomowa
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,6 ± 2,2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

liczba masowa200
liczba neutronów113
względna masa atomowa
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
47,5 ± 2,8 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

liczba masowa201
liczba neutronów114
względna masa atomowa
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
62,8 ± 1,9 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

liczba masowa202
liczba neutronów115
względna masa atomowa
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
372 ± 12 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

liczba masowa203
liczba neutronów116
względna masa atomowa
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
550 ± 10 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

liczba masowa204
liczba neutronów117
względna masa atomowa
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,26 s
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

liczba masowa205
liczba neutronów118
względna masa atomowa
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,9 ± 0,07 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

liczba masowa206
liczba neutronów119
względna masa atomowa
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

liczba masowa207
liczba neutronów120
względna masa atomowa
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 0,1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

liczba masowa208
liczba neutronów121
względna masa atomowa
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,3 s
spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

liczba masowa209
liczba neutronów122
względna masa atomowa
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,5 ± 0,7 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

liczba masowa210
liczba neutronów123
względna masa atomowa
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,18 ± 0,06 m
spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

liczba masowa211
liczba neutronów124
względna masa atomowa
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

liczba masowa212
liczba neutronów125
względna masa atomowa
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,6 m
spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

liczba masowa213
liczba neutronów126
względna masa atomowa
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,14 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

liczba masowa214
liczba neutronów127
względna masa atomowa
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,51 ± 0,13 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Fr

liczba masowa215
liczba neutronów128
względna masa atomowa
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90 ± 4 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Fr

liczba masowa216
liczba neutronów129
względna masa atomowa
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
700 ± 20 ns
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

liczba masowa217
liczba neutronów130
względna masa atomowa
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 5 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Fr

liczba masowa218
liczba neutronów131
względna masa atomowa
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Fr

liczba masowa219
liczba neutronów132
względna masa atomowa
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,5 ± 1,7 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Fr

liczba masowa220
liczba neutronów133
względna masa atomowa
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,4 ± 0,3 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

liczba masowa221
liczba neutronów134
względna masa atomowa
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,801 ± 0,005 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

liczba masowa222
liczba neutronów135
względna masa atomowa
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,3 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223Fr

liczba masowa223
liczba neutronów136
względna masa atomowa
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

liczba masowa224
liczba neutronów137
względna masa atomowa
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,33 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225Fr

liczba masowa225
liczba neutronów138
względna masa atomowa
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,95 ± 0,14 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Fr

liczba masowa226
liczba neutronów139
względna masa atomowa
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,5 ± 0,7 s
spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

227Fr

liczba masowa227
liczba neutronów140
względna masa atomowa
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,47 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Fr

liczba masowa228
liczba neutronów141
względna masa atomowa
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38 ± 1 s
spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Fr

liczba masowa229
liczba neutronów142
względna masa atomowa
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,2 ± 0,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Fr

liczba masowa230
liczba neutronów143
względna masa atomowa
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,1 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

231Fr

liczba masowa231
liczba neutronów144
względna masa atomowa
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,6 ± 0,6 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

232Fr

liczba masowa232
liczba neutronów145
względna masa atomowa
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,6 s
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

liczba masowa233
liczba neutronów146
względna masa atomowa
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

historia

odkrywca lub wynalazcaMarguerite Derey
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1939
etymologiaNamed for France, the nation of its discovery.
wymowaFRAN-si-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants