Francium

Francium (Fr)

chemický prvok s protónovým číslom 87
Protónové číslo87
Atómová hmotnosť223
Nukleónové číslo197
Skupina1
Perióda7
Orbitáls
protón87 p+
Neutrón110 n0
elektrón87 e-
Animated Bohrov model atómu of Fr (Francium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
223 pm
Metallic Radius
iónový polomer
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waalsov polomer
348 pm
density
1,87 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
4,0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (Francium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Bohrov model atómu: Fr (Francium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Fr (Francium)
electron configuration[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Bohrov model atómu of Fr (Francium)
Orbital Diagram of Fr (Francium)
Oxidačné číslo1
Elektronegativita
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
294,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAlkalické kovy, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Francium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy37
Natural Isotopes0

197Fr

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 1,9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

198Fr

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

199Fr

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,6 ± 2,2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
47,5 ± 2,8 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
62,8 ± 1,9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
372 ± 12 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
550 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,75 ± 0,26 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,9 ± 0,07 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,8 ± 0,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59,1 ± 0,3 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,5 ± 0,7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,18 ± 0,06 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 0,6 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,14 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,51 ± 0,13 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Fr

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90 ± 4 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Fr

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
700 ± 20 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 5 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Fr

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,4 ± 0,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Fr

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,5 ± 1,7 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Fr

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,4 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,801 ± 0,005 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,2 ± 0,3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Fr

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,33 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Fr

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,95 ± 0,14 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Fr

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,5 ± 0,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Fr

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,47 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Fr

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38 ± 1 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Fr

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Fr

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,1 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

231Fr

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,6 ± 0,6 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

232Fr

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,5 ± 0,6 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 100 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaMarguerite Derey
miesto nálezuFrance
dátum objavu1939
etymológiaNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants