Francij

Francij (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
Vrstno število87
Atomska teža223
Masno število197
Skupina1
Perioda7
Bloks
proton87 p+
nevtron110 n0
elektron87 e-
Animated Bohrov model atoma of Fr (Francij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
223 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Van der Waalsov polmer
348 pm
density
1,87 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
4,0727409 eV/particle
ionization energy of Fr (Francij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Bohrov model atoma: Fr (Francij)
valence electron1
Lewis structure: Fr (Francij)
elektronska konfiguracija[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Bohrov model atoma of Fr (Francij)
Orbital Diagram of Fr (Francij)
Oksidacijsko stanje1
Elektronegativnost
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
294,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAlkalijske kovine, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2S1/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Francium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes37
Natural Isotopes0

197Fr

Masno število197
nevtronsko število110
relative atomic mass
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,3 ± 1,9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

198Fr

Masno število198
nevtronsko število111
relative atomic mass
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

199Fr

Masno število199
nevtronsko število112
relative atomic mass
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,6 ± 2,2 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Masno število200
nevtronsko število113
relative atomic mass
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
47,5 ± 2,8 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Masno število201
nevtronsko število114
relative atomic mass
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
62,8 ± 1,9 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Masno število202
nevtronsko število115
relative atomic mass
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
372 ± 12 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Masno število203
nevtronsko število116
relative atomic mass
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
550 ± 10 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,47 ± 0,02
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Masno število204
nevtronsko število117
relative atomic mass
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,75 ± 0,26 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,141 ± 0,009
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Masno število205
nevtronsko število118
relative atomic mass
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,9 ± 0,07 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,305 ± 0,018
datum odkritja1964
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Masno število206
nevtronsko število119
relative atomic mass
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3
nuclear quadrupole moment
−0,354 ± 0,009
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Masno število207
nevtronsko število120
relative atomic mass
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,8 ± 0,1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,24 ± 0,02
datum odkritja1964
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Masno število208
nevtronsko število121
relative atomic mass
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
59,1 ± 0,3 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Masno število209
nevtronsko število122
relative atomic mass
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
50,5 ± 0,7 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,26 ± 0,02
datum odkritja1964
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Masno število210
nevtronsko število123
relative atomic mass
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,18 ± 0,06 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Masno število211
nevtronsko število124
relative atomic mass
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,1 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,21 ± 0,02
datum odkritja1964
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Masno število212
nevtronsko število125
relative atomic mass
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20 ± 0,6 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
−0,1 ± 0,002
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Masno število213
nevtronsko število126
relative atomic mass
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
34,14 ± 0,06 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,138 ± 0,003
datum odkritja1964
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Masno število214
nevtronsko število127
relative atomic mass
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,51 ± 0,13 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

215Fr

Masno število215
nevtronsko število128
relative atomic mass
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
90 ± 4 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

216Fr

Masno število216
nevtronsko število129
relative atomic mass
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
700 ± 20 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1970
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Masno število217
nevtronsko število130
relative atomic mass
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 5 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1968
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

218Fr

Masno število218
nevtronsko število131
relative atomic mass
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,4 ± 0,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

219Fr

Masno število219
nevtronsko število132
relative atomic mass
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,5 ± 1,7 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−1,19 ± 0,02
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

220Fr

Masno število220
nevtronsko število133
relative atomic mass
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
−0,66 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,4 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Masno število221
nevtronsko število134
relative atomic mass
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,801 ± 0,005 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−1,02 ± 0,03
datum odkritja1947
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Masno število222
nevtronsko število135
relative atomic mass
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,2 ± 0,3 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

223Fr

Masno število223
nevtronsko število136
relative atomic mass
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Masno število224
nevtronsko število137
relative atomic mass
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,33 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
datum odkritja1969
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

225Fr

Masno število225
nevtronsko število138
relative atomic mass
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,95 ± 0,14 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
datum odkritja1969
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

226Fr

Masno število226
nevtronsko število139
relative atomic mass
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48,5 ± 0,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
−1,37 ± 0,03
datum odkritja1969
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

227Fr

Masno število227
nevtronsko število140
relative atomic mass
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,47 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

228Fr

Masno število228
nevtronsko število141
relative atomic mass
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
−0,38 ± 0,005
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
38 ± 1 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

229Fr

Masno število229
nevtronsko število142
relative atomic mass
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
50,2 ± 0,4 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

230Fr

Masno število230
nevtronsko število143
relative atomic mass
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,1 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

231Fr

Masno število231
nevtronsko število144
relative atomic mass
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,6 ± 0,6 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

232Fr

Masno število232
nevtronsko število145
relative atomic mass
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,5 ± 0,6 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1990
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Masno število233
nevtronsko število146
relative atomic mass
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
900 ± 100 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljMarguerite Derey
nahajališčeFrance
datum odkritja1939
etimologijaNamed for France, the nation of its discovery.
pronunciationFRAN-si-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants