Францијум

Францијум (Fr)

chemical element with symbol Fr and atomic number 87
Атомски број87
Атомска маса223
Масени број197
Група1
Периода7
Блокs
протон87 p+
неутрон110 n0
електрон87 e-
Animated Боров модел атома of Fr (Францијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
223 pm
Metallic Radius
ionic radius
180 pm
Crystal Radius
194 pm
Ван дер Валсов радијус
348 pm
густина
1,87 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
4,0727409 eV/particle
енергија јонизације of Fr (Францијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 8, 1
Боров модел атома: Fr (Францијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Fr (Францијум)
електронска конфигурација[Rn] 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1
Enhanced Боров модел атома of Fr (Францијум)
Orbital Diagram of Fr (Францијум)
оксидациони број1
електронегативност
0.7
Electrophilicity Index
0,7242688826969913 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
294,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура (BCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number7
Mendeleev Number6
Pettifor Number7
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
317,8 ± 2,4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2S1/2
кристалографска група ()

Isotopes of Francium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи37
Natural Isotopes0

197Fr

Масени број197
неутронски број110
атомска тежина
197,011008086 ± 0,000060584 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 1,9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

198Fr

Масени број198
неутронски број111
атомска тежина
198,010282081 ± 0,000033419 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 3 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

199Fr

Масени број199
неутронски број112
атомска тежина
199,007269384 ± 0,000014734 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,6 ± 2,2 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Fr

Масени број200
неутронски број113
атомска тежина
200,006584666 ± 0,000032769 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
47,5 ± 2,8 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)

201Fr

Масени број201
неутронски број114
атомска тежина
201,003852491 ± 0,000009747 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
62,8 ± 1,9 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Fr

Масени број202
неутронски број115
атомска тежина
202,003329637 ± 0,000006476 Da
g-factor
1,3 ± 0,016666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
372 ± 12 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Fr

Масени број203
неутронски број116
атомска тежина
203,000940867 ± 0,000006689 Da
g-factor
0,83111111111111 ± 0,0088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
550 ± 10 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,02
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Fr

Масени број204
неутронски број117
атомска тежина
204,000651972 ± 0,000026389 Da
g-factor
1,33 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,75 ± 0,26 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,141 ± 0,009
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Fr

Масени број205
неутронски број118
атомска тежина
204,998593854 ± 0,000008399 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,9 ± 0,07 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,305 ± 0,018
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)98.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.5%

206Fr

Масени број206
неутронски број119
атомска тежина
205,998661441 ± 0,000029856 Da
g-factor
1,3233333333333 ± 0,016666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
-0,354 ± 0,009
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)88.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11.6%

207Fr

Масени број207
неутронски број120
атомска тежина
206,99694145 ± 0,000018847 Da
g-factor
0,86 ± 0,0088888888888889
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,8 ± 0,1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,02
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)95%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Fr

Масени број208
неутронски број121
атомска тежина
207,997139082 ± 0,000012514 Da
g-factor
0,67285714285714 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,1 ± 0,3 s
Спин7
nuclear quadrupole moment
0,052 ± 0,011
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

209Fr

Масени број209
неутронски број122
атомска тежина
208,995939701 ± 0,000012349 Da
g-factor
0,87333333333333 ± 0,011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,5 ± 0,7 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,02
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)11%

210Fr

Масени број210
неутронски број123
атомска тежина
209,996410596 ± 0,000014407 Da
g-factor
0,73 ± 0,0083333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,18 ± 0,06 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,02
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Fr

Масени број211
неутронски број124
атомска тежина
210,995555189 ± 0,000012872 Da
g-factor
0,88222222222222 ± 0,011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 0,02 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,21 ± 0,02
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

212Fr

Масени број212
неутронски број125
атомска тежина
211,99622542 ± 0,000009419 Da
g-factor
0,918 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 0,6 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
-0,1 ± 0,002
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)57%
α (α emission)43%

213Fr

Масени број213
неутронски број126
атомска тежина
212,99618441 ± 0,000005053 Da
g-factor
0,88666666666667 ± 0,0022222222222222
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,14 ± 0,06 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,138 ± 0,003
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.44%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.56%

214Fr

Масени број214
неутронски број127
атомска тежина
213,998971193 ± 0,000009145 Da
g-factor
0,241 ± 0,016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,51 ± 0,13 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

215Fr

Масени број215
неутронски број128
атомска тежина
215,000341534 ± 0,000007585 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90 ± 4 ns
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216Fr

Масени број216
неутронски број129
атомска тежина
216,003189523 ± 0,00000448 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 20 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Fr

Масени број217
неутронски број130
атомска тежина
217,00463198 ± 0,000007011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 5 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

218Fr

Масени број218
неутронски број131
атомска тежина
218,00757862 ± 0,000004546 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,4 ± 0,5 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Fr

Масени број219
неутронски број132
атомска тежина
219,009250664 ± 0,00000738 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,5 ± 1,7 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-1,19 ± 0,02
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

220Fr

Масени број220
неутронски број133
атомска тежина
220,012326789 ± 0,000004324 Da
g-factor
-0,66 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,4 ± 0,3 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,487 ± 0,008
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)0.35%

221Fr

Масени број221
неутронски број134
атомска тежина
221,014253714 ± 0,000005245 Da
g-factor
0,628 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,801 ± 0,005 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-1,02 ± 0,03
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)0.0048%
14C8.8%

222Fr

Масени број222
неутронски број135
атомска тежина
222,017582615 ± 0,000008 Da
g-factor
0,315 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,2 ± 0,3 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,04
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

223Fr

Масени број223
неутронски број136
атомска тежина
223,019734241 ± 0,000002073 Da
g-factor
0,77333333333333 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,18 ± 0,02
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)0.006%

224Fr

Масени број224
неутронски број137
атомска тежина
224,023348096 ± 0,000012 Da
g-factor
0,4 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,33 ± 0,1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,523 ± 0,009
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

225Fr

Масени број225
неутронски број138
атомска тежина
225,025572466 ± 0,000012847 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,95 ± 0,14 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,33 ± 0,02
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

226Fr

Масени број226
неутронски број139
атомска тежина
226,029544512 ± 0,000006688 Da
g-factor
0,0712 ± 0,0014
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,5 ± 0,7 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
-1,37 ± 0,03
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

227Fr

Масени број227
неутронски број140
атомска тежина
227,031865413 ± 0,000006332 Da
g-factor
2,98 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,47 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

228Fr

Масени број228
неутронски број141
атомска тежина
228,035839433 ± 0,000007226 Da
g-factor
-0,38 ± 0,005
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38 ± 1 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
2,41 ± 0,06
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

229Fr

Масени број229
неутронски број142
атомска тежина
229,038291443 ± 0,000005368 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,2 ± 0,4 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

230Fr

Масени број230
неутронски број143
атомска тежина
230,042390787 ± 0,000007022 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,1 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

231Fr

Масени број231
неутронски број144
атомска тежина
231,045175353 ± 0,0000083 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,6 ± 0,6 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

232Fr

Масени број232
неутронски број145
атомска тежина
232,049461219 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 0,6 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

233Fr

Масени број233
неутронски број146
атомска тежина
233,052517833 ± 0,000021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 100 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 087 francium

историја

откриоMarguerite Derey
место открићаFrance
датум открића1939
етимологијаNamed for France, the nation of its discovery.
изговорFRAN-si-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants